7) Płynność komunikacji i program bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kolejowym, na wodzie i w powietrzu.
Szanowni Państwo, mimo wielu różnych starań na naszych drogach nieustannie przeżywamy wiele dramatów o wymiarach społecznych, etyczno-moralnych, zdrowotnych, środowiskowo-klimatycznych i ekonomicznych. Jestem przekonany, że wszystkie dotychczasowe starania społeczno-profilaktyczne o wymiar świadomościowy użytkowników dróg publicznych, administracyjno-prawny i inwestycyjny są daleko niewystarczające wobec codziennych dramatów i wielowymiarowych strat jakie ponosimy z powodu wypadków drogowych. Strat jakie ponosimy z powodu niedrożności w ruchu, straty czasu w korkach w komunikacji miejskiej, niepotrzebnego spalania paliwa, zatrucia atmosfery licznymi związkami toksycznymi.
Uwaga! Drzewa przy drogach publicznych dawno temu kiedy jeździli ludzie dorożkami i nielicznymi automobilami o małej prędkości, stanowiły swoistą atrakcję. Obecnie wszystkie drzewa przy drogach publicznych powinny być przesunięte (nasadzone) o kilka metrów na dalsze pobocza z powodu bezpieczeństwa komunikacyjnego. W rowach przydrożnych powinny być ułożone rury odwadniające specjalnej konstrukcji o średnicy 300-600 cm, przykryte włókniną stosowaną ogrodach, przepuszczającą tylko wodę dla skutecznego odwodnienia drogi i pobocza. Woda z opadów i roztopów powinna być odprowadzana także specjalnymi ujęciami do studzienek przydrożnych. Rury powinny być zasypane żwirem dla lepszego odwadniania. Nadmiar wody z opadów lub roztopów z odwadnianej strefy drogowej, sprowadzamy do studzienek przydrożnych, i dalej woda powinna być odprowadzana do najbliższej rzeczki lub zbiornika retencyjnego na wzniesieniu. Dalsze pobocze bez tradycyjnego rowu, 2-3 metry od twardej nawierzchni dogi powinno być wyrównane i zachowane dla postoju awaryjnych samochodów, dla odgarnianego na pobocza śniegu. Dalej 3 metry od twardej nawierzchni powinien być teren wyrównany i nasadzony obustronnie 6 metrowym pasem wikliny stanowiącej własność właściciela gruntów. Wiklina chroniłyby przed silnym bocznym wiatrem, przed zaspami śnieżnymi. A w przypadku awarii pojazdu i nagłego zjechania na pobocze, szpaler wikliny zadziała jak wielka poduszka powietrzna, chroniąc pojazd i pasażerów przed groźnymi następstwami. Szpaler 6 metrowej szerokości z wikliny przy drogach publicznych powinien być wykaszany w listopadzie w połowie szerokości naprzemiennie co roku. Opisane warunki jakości drogi z jej poboczem wyeliminowałyby bardzo groźne wypadki drogowe. Szpaler wikliny chroniłby także przydrożne uprawy rolne i pastwiska od zatruwania spalinami. Ta propozycja dałaby wartości dodatkowe także w zatrudnieniu ludności wiejskiej tuż po sezonie prac polowych przy użytkowym zagospodarowaniu wikliny.
Wobec dotychczasowej bezradności w organizacji i budowie infrastruktury drogowej władz administracyjnych. - Odnoszę podobne wrażenie do ciągle buksującego koła, gdy za kierownicą infrastruktury siedzi, …człowiek bez wizji wyobraźni organizacyjnej, z niewłaściwie zagospodarowanymi środkami inwestycyjnymi.
Program innowacyjny radykalnej poprawy drożności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kolejowym, lotniczym i wodnym wymaga następujących działań ustawowych:
a) Wszyscy kandydaci na kierowców, a także kierowca, motorniczy, sternik, itp. powinni być obowiązkowo co pięć lat poddani badaniom psychomotorycznym i klinicznym testem osobowościowym, określającym zaburzenia osobowościowo-charakterologiczne (MMPI), wówczas znacznie mniej byłoby różnych zagrożeń, nagannych zachowań nie tylko w ruchu drogowym z winy człowieka;
b) Szkolenie kierowców powinno odbywać się na wzorcowym, materialnym środowisku technicznym wg metody opisanej z ilustracją na stronie internetowej www.klawiterapia.com/transkom , która została zweryfikowana w starannej randomizacji badań psychologicznych i pedagogicznych i zapewnia w bardzo krótkim czasie transfer biocybernetyczny modelowych reakcji, nawyków, złożonych czynności z mózgu nauczyciela do mózgu kursanta (ucznia).
- Optymalne środowisko materialne-dydaktyczne do nauki jazdy – samochód trenażer, tandem, który na postoju spełnia funkcje trenażera, symulatora a w warunkach rzeczywistej nauki jazdy w ruchu drogowym z edukatorem kinestezji, w biocybernetycznym sprzężeniu zwrotnym niezwykle skutecznie, modelowo kształci „przelewając” z mózgu nauczyciela prawidłowe reakcje, nawyki, złożone czynności do mózgu ucznia w czasie o 50-70% krótszym od tradycyjnych metod szkolenia. Na przykład instruktor poprzez bezpośrednie sprzężenie mechaniczne dwóch kół kierowniczych „przelewa" kontrolno-korygujące zwrotnie, modelowe reakcje i nawyki w koordynacji ruchowej sterowania kołem kierowniczym i pojazdem podczas rzeczywistej jazdy w normalnym ruchu na drodze. Proces technologii kształcenia reakcji i nawyków w analizie porównawczej z doświadczonego mózgu kierowcy, nauczyciela do mózgu ucznia jest gwarancją modelowego szkolenia sprawnych kierowców. Tworzy w mózgu ucznia bardzo szybko rewelacyjne właściwości dobrego kierowcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w odniesieniu do rzeczywistych, zmiennych dynamicznie sytuacji w ruchu drogowym.
Na początku lat 70 - tych wykonano 4 prototypy samochodów do nauki jazdy (patrz fotografie i opisy na w/w stronie internetowej) i zrealizowano staranne badania psychologiczne w technologii kształcenia reakcji i nawyków w koordynacji ruchowej, a także w wymiarze psycho-poznawczym, psychologiczno - osobowościowym, charakterologicznym i psycho-neuro-fizjologicznym. Proces technologii nauczania i uczenia się był realizowany w wymiarze 14 funkcji czynnościowych kierowcy samochodowego na dwóch grupach eksperymentalnej i kontrolnej. Badania szkoleniowe w grupie eksperymentalnej były realizowane na samochodzie tandemie z dwoma kierownicami z edukatorem kinestezji, bez udziału kontroli wzrokowej czynności manualnych przy zastosowaniu metody progresywnej dla uczniów mniej zdolnych w dydaktyce szczegółowej. Na postoju – trenażer a w warunkach normalnego ruchu – tandem kształcący w czasie o 50-70% krótszym od tradycyjnej metody wstępnego szkolenia.
Pozostałe lekcje ogólnego programu szkolenia należy realizować na pojeździe z jedną kierownicą, by nie kształcić w psychice ucznia zespołu oczekiwań interwencyjnych w trudnych sytuacjach naturalnego ruchu drogowego. Natomiast grupa kontrolna była nauczana tradycyjną metodą. Opisane badania zrealizowano w warunkach naturalnych a uzyskane rezultaty porównawcze były przedmiotem dysertacji doktorskiej, obronionej wówczas w WSP Krakowie z bardzo dobrymi recenzjami;- www.klawiterapia.com/transkom ;

c) Wprowadzenie opracowanych 40 lat temu (zbudowano prototyp w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn w Aninie - Warszawa) automatyczne sterowanie pojazdami samochodowymi w lewo i w prawo oraz elektroniczno-mechaniczne reagowanie na inne ruchome przeszkody, a także na elektroniczne znaki drogowe (pionowe i poziome) - Patrz w/w strona internetowa, na które będzie bezwzględnie ale miękko reagował pojazd samochodowy i w ograniczonym wymiarze motocykl jako pojazd jednośladowy.
Uwaga! - motocykl powinien mieć zainstalowaną aparaturę automatycznego reagowania na znaki drogowe, a szczególnie przestrzegania ograniczenia prędkości. Motocykl powinien mieć zainstalowane bardzo duże poduszki powietrza dla osłony kierowcy i motocykla w miękkim zderzeniu z innymi obiektami na drodze. W sytuacji krytycznej ekstremalnie, bez wyjścia, jak nagłe wymuszenie przez inny pojazd pierwszeństwa kiedy nie ma szans ominąć lub zahamować, kierowca motocykla jeśli chce pozostać przy życiu powinien włączyć eksplozją duże poduszki powietrzne o średnicy 2,5 metra, zainstalowane obustronnie przy teleskopach przedniego koła oraz podobnie przy tylnym kole. Kierowca przypięty pasami bezpieczeństwa do kanapy i motocykl z osłonowymi dużymi poduszkami powietrza sunie w losowym poślizgu do miękkiego zderzenia i zatrzymania się.
Uwaga! Wszystkie osoby, także umiejące pływać i dzieci korzystające latem z rekreacji wodnej powinni mieć założone na ramiona i szyję spięte tasiemką plastikową na karku bardzo tanie opaski koloru różowego, które każdy człowiek może nadmuchać ustami powietrzem lub z małego płaskiego zbiorniczka pod wysokim ciśnieniem (zainstalowanego z przodu przy szyi) w różnych ekstremalnych sytuacjach, które będą chronić przed utopieniem się. Opaski plastykowe założone na ramiona i szyję w żaden sposób nie ograniczają przyjemności i swobody osoby pływającej. Dotyczy także wszystkich osób pływających na różnym sprzęcie w turystyce wodnej. – Propozycja obowiązkowego zakładania estetycznych opasek na ramiona w turystyce i rekreacji wodnej może wyeliminować utonięcia, a także ułatwi ewentualną akcję ratowniczą.
Uwaga!!! Ratownicy zamiast koła ratunkowego powinni dysponować swoistym kontenerem z własnym elektrycznym napędem do bardzo szybkiego, sprawnego ratowania i transportu ofiary – człowieka. Wyobrażam sobie niezatapialny kontener będący z napędem elektrycznym z akumulatora w dyspozycji ratownika. Jeśli ktoś z jakiegoś powodu topi się kilkadziesiąt metrów od brzegu to ratownik zsuwa kontener z brzegu plaży lub z lub z okrętu do wody i uruchamia napęd elektryczny, którym zdecydowanie szybciej podpływa do osoby ratowanej. Następnie w kontrolowany sposób zatapia, podstawiając otwarty kontener pod osobę ratowaną. Zamyka dekiel i odpompowuje wodę z kontenera. Ewentualnie reanimuje ofiarę, zakłada maskę tlenową, zamyka deklem kontener i szybko płynie do brzegu lub okrętu. Ratownik oczywiście jest w wodzie zabezpieczony linką do tylnego uchwytu kontenera. Steruje z wody kontenerem, jest holowany przez kontener. Wyposażenie ratowników w kontenery ratownicze usprawniło by wielowymiarowo niezwykle udatnie akcję ratowniczą.
d) odśnieżanie dróg wymaga wprowadzenia dla pojazdów ciężarowych (autobusów) i dostawczych prostego mechanizmu zainstalowanego na stałe pod pojazdem, do którego na okres zimowy, gdy pada śnieg wkłada się fartuch pod kątem 45 stopni, wykonany z lekkich i stosownie elastycznych kompozytów, odgarniający na bieżąco padający śnieg (w dzień i w nocy), za zniżoną cenę paliwa. Natomiast przedsiębiorstwa odpowiedzialne za odśnieżanie stosowałyby samochody piaskarki i usuwałyby śnieg odgarnięty na proponowane równe i szerokie pobocza dróg.
UWAGA!!! Z czasem, gdy będzie więcej czystej ekologicznie energii elektrycznej pozyskanej z w/w źródeł to będziemy instalować w miarę możliwości siatkę stalową 3 cm pod asfaltem i pod innymi terenami w celu podgrzania zimą prądem elektrycznym nawierzchni drogi i jej pobocza, chodników, parkingów, otwartych boisk sportowych, torów tramwajowych, kolejowych i peronów, na lotniskach oraz na niektórych płaskich dachach dla topnienia śniegu i likwidacji szronu z przymrozków. Wówczas nie będzie gołoledzi, zasp śnieżnych, nie będzie dziur w jezdni, niszczonej nawierzchni mrozem i wodą, nie będzie soli.
Póki co proponuję równolegle rozważyć wykorzystanie helikopterów (sprawdzone) w odśnieżaniu dróg, torów kolejowych, lądowisk na lotniskach, itp. miejsc;
e) usprawnienie płynności w ruchu drogowym można osiągnąć poprzez pobudowanie przy trasach wlotowych do miast powyżej 50.000 mieszkańców fabryk autostrad pod dachem, które w oparciu o program budowy zunifikowanych modułów żelbetowych produkowałyby gotowe odpowietrzone strukturalnie elementy autostrady dwu-poziomowej (parter: komunikacja miejska zbiorowa i samochody powyżej 3.5 tony, a piętro: samochody dostawcze i osobowe). Montaż autostrady w mieście odbywałby się codziennie po ustąpieniu największego nasilenia ruchu drogowego, w warunkach wieczorowo-nocnych i całodobowo od wieczoru w piątek do rana w poniedziałek. Autostrady na pierwszym piętrze powinny być przykryte jak znane szklarnie ogrodnicze przeźroczystym i hartowanym kompozytem, który ekranizowałoby zarazem hałas i chroniły przed wiatrem, opadami deszczu, gradu i śniegu. System uchylnej wentylacji górnej i dolnej powinien być warunkowany automatycznie temperaturą i natężeniem spalin jak w dużych szklarniach.
Warto wiedzieć, że terytorium Polski ma absolutny statystyczny rekord świata, gdzie temperatura w czasie minimum 126 dni w roku dwa razy dziennie przechodzi przez zero. Polskie rekordowe wahania temperatury dwa razy dziennie przez zero i woda z opadów wsiąkająca w drobne szczeliny (asfaltu, betonu, itp.), sprawiają największe niszczenie nawierzchni jezdni i innej zewnętrznej infrastruktury budowlanej w skali światowej. – Nie narzekajmy zbytnio, albowiem nie mamy w Polsce innych bardzo groźnych kataklizmów.
f) po opanowaniu wahania poziomu wody w rzekach i nie tylko w rejonie miast, przez które przepływają rzeki szerokości minimum 10 metrów, trzeba budować czysty ekologicznie, dotleniający permanentnie wodę, niezwykle tani i niezawodny Elektryczny Transport Wodny, opisany wg projektów rozwiązań na stronie internetowej - www.klawiterapia.com/ekoenerg (mogą być elektryczne poduszkowce).
Tolerowanie bez wykorzystania dla komunikacji zbiorowej szerokiej przestrzeni jaką stanowią rzeki, będące własnością państwa z wodną drogą odnawialną, z darmową energią elektryczną, trąci brakiem rozsądku pragmatycznego naszej cywilizacji.
g) elektroniczne znaki drogowe zakodowane Co 60 – kobalt, w małej kapsułce o średnicy 20 mm i zainstalowane co 3 metry, 20 mm pod asfaltem w osi jezdni, których promieniowanie paraboliczne byłoby na bieżąco odczytywane przez dwie anteny i liczniki Geigera – Milera, różnicując automatyczne, precyzyjne sterowanie w lewo i w prawo pojazdem samochodowym w utrzymaniu właściwej pozycji na drodze, a z drugiej strony pojazd automatycznie odczytuje wszystkie znaki drogowe zakodowane w wartościach promieniowania kobaltu z kapsułki, z obiektywną ekspozycją w wyświetlarce na desce rozdzielczej (zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne). Samochód miękko mechanicznie reaguje zgodnie z wymogami kodeksu o ruchu drogowym, z rejestracją ewentualnych naruszeń, wykroczeń. System automatycznego sterowania pojazdem i samoczynnego reagowania na znaki drogowe został zrealizowany w formie prototypu zweryfikowanego pozytywnie w warunkach rzeczywistych także w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn w 1973 roku w Aninie Warszawa, a następnie opublikowany w Biuletynie Urzędu Patentowego RP dnia 23 stycznia 1974 roku;
Proponowane rozwiązanie automatycznego sterowania pojazdem nie ulega żadnym zakłóceniom takim jak wyładowania atmosferyczne, jak ma to miejsce w GPS nawet do kilku metrów rorzutu informacji; - www.klawiterapia.com/transkom ;
Uwaga! - pojazd powinien posiadać urządzenie SOS, które informuje samoczynnie natychmiast o wypadku drogowym najbliższe terytorialnie pogotowie ratunkowe, policję i ewentualnie straż, ale tylko wówczas, gdy kierowca i pasażerowie nie są zdolni wyłączyć w czasie 10 sekund SOS i regulaminowego oświetlenia pulsującego, także gdy pojazd pali się.
Uwaga! Już dzisiaj konstruktorzy karoserii samochodowych powinni szukać rozwiązania, by zacząć eksperymentalnie instalować wynalazek zderzaka pochłaniającego energię kinetyczną oraz duże poduszki zewnętrzne (wypełniane powietrzem dwa zbiorniki z pianą gaśnicą wokół układu zasilania i zbiornika paliwa), z każdej strony pojazdu, także od strony podwozia, …niezbędne nawet w sytuacji „dachowania”;
- PZU powinno zobowiązać prawnie wszystkich obywateli, żeby urządzenia SOS na pożar, wylanie wody z pękniętej rury na podłogę, uwalniania się gazu z pękniętej rury i takie urządzenia, instalowali w mieszkaniu w bloku mieszkalnym, domku jednorodzinnym, magazynach i hurtowniach, w niektórych fabrykach, itp. Np., gdy wystąpi pożar i czujnik na dym i temperaturę zacznie działać a jeśli właściciel mieszkania nie zdoła je wyłączyć w czasie np. 10 sekund, to straż pożarna jedzie na wskazany przez GPS adres do akcji ratowniczej przeciwpożarowej. Podobne urządzenie alarmowe o gwałtownym spadku ciśnienia powiadamiające pogotowie gazowe lub wodne o awarii. Wówczas bezpieczeństwo egzystencjonalne, straty ludzkie i materialne byłyby zminimalizowane, oczywiście jeśli w miejscach szczególnie zagrożonych nie włączy się system przeciwpożarowy, gaśniczy, lub w wyniku awarii i gwałtownego spadku ciśnienia automatycznie odcinający gaz, podobne automatyczne wyłączenie prądu w przypadku zwarcia i zagrożenia pożarem;
h) lampa lewo tylnego podświetlenia nawierzchni drogi, ludzi, zwierząt i przedmiotów dla pojazdu nadjeżdżającego z przeciwnej strony w warunkach jazdy wieczorowo-nocnej, a pojazd nadjeżdżający z przeciwnej strony, po zmianie świateł z długich na mijania, podświetla tak samo drogę od mojej strony dla mnie, chroniąc przed najechaniem na nieoświetlone osoby, zwierzęta, przedmioty, dziury w jezdni, dotyczy także pojazdów jednośladowych; - www.klawiterapia.com/transkom ;
i) elektroniczne znaki kolejowe jak w ruchu drogowym z urządzeniami sygnalizacji z aparaturą kontrolną i rejestrującą zdarzenia awaryjnego w ruchu kolejowym, automatyczne reagowanie na znaki, stosowne wczesne informowanie maszynisty o niezamkniętych zaporach drogowych na przejeździe, o zajętości toru, uszkodzonej sygnalizacji świetlnej, przemieszczonej dłużyźnie na wagonie towarowym, włamaniu i kradzieży w określonym wagonie towarowym, pożar itp., aż po awaryjne zatrzymanie pociągu do wyjaśnienia i naprawienia sytuacji zagrożeniowej;
j) Z uwagi na wyjątkowo groźne i narastające zaburzenia klimatyczne ludzkość powinna w najbliższych dwóch dekadach zrezygnować z pojazdów spalinowych na rzecz małych samochodów elektrycznych i różnych rodzajów pojazdów rowerowych wspomaganych napędem elektrycznym z akumulatora - więcej www.klawiterapia.com/transkom ;

Konkluzje: Płynność komunikacji i program bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kolejowym, na wodzie i w powietrzu, usprawni i ułatwi życie codzienne. Zlikwiduje się wypadki w komunikacji co wniesie olbrzymie korzyści ludzkie, zdrowotne, materialne i moralne bez niepotrzebnych ofiar.

Rozdział następny >>

Eden XXI wieku - 08