Metoda molekularna w dermovisceralnej, biocybernetycznej klawiterapii (nieinwazyjna) 

 

Anatomię prawidłową i fizjologię a w tym patomorfologię człowieka studiuję od 1956 roku, kiedy to w I Okręgowym Szpitalu Wojskowym w Warszawie przy ul Nowowiejskiej, asystowałem min. w prosektorium. Od 1960 roku aktywnie jestem zainteresowany biocybernetyką. już wówczas brałem czynny udział w szkoleniach prowadzonych przez prof. Henryka Greniewskiego, który na Walnym Zebraniu założycielskim Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego w 1962 roku został wybrany sekretarzem generalnym a prezesem został wówczas prof. Oskara Lange. Dlaczego w tamtych latach nie wybrałem studiów lekarskich w Akademii Medycznej? - Nie było wówczas na uczelniach medycznych w Polsce kierunku psychogennego warunkowania człowieka, refleksologii, biocybernetyki. Wówczas byłem zafascynowany kierunkiem badań prof. Iwana Piotrowicza Pawłowa, laureata Nagrody Nobla, które można uznać jako pierwsze poważne naukowe określenie refleksologii w neurofizjologii klinicznej. Profesor Iwan P. Pawłow jest prekursorem w badaniu odruchów we włóknach nerwowych, wnoszący poważny wkład opracowania topografii ośrodków w mózgu. A szczególnie interesowało mnie psychogenne warunkowanie człowieka i zwierząt w procesie życia i nauczania/uczenia się. Fascynacje nauką Iwana Pawłowa sprawiły wówczas, że podjąłem studia na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie specjalizowałem się w stymulacji nieinwazyjnej refleksologii w procesach dermovisceralnych, biocybernetycznych łącznie z psychoterapią resocjalizacji zaburzeń emocjonalnych osobowości młodzieży nieprzystosowanej społecznie. W tamtych latach opracowałem także materialne stanowisko dydaktyczne do niezwykle skutecznego kształcenia nawyków. Swoistego „przelewania” w sprzężeniu zwrotnym wzorcowych nawyków z mózgu kierowcy-instruktora do mózgu ucznia metodą biocybernetyczną psychogennego warunkowania w szkoleniu kierowców samochodowych. - Patrz samochód w formie tandemu w sterowaniu symulacją 14 funkcji czynnościowych na trenażerze mojej konstrukcji z zastosowaniem metody nauczania z progresją częściową w warunkach laboratoryjnych na postoju i rzeczywistych w normalnym ruchu drogowym. Te problemy stanowiły dysertację doktorską, nt. Modelowanie nawyków w funkcjach zawodowych”, na przykładzie szkolenia kierowców samochodowych w ujęciu pedagogiczno-psychologicznym, neurofizjologicznym i biocybernetycznym. W tym celu opracowałem i wykonałem materialne środowisko dydaktyczne, zilustrowane fotografią i opisane na stronie internetowej: www.klawiterapia.com.


Od tamtych lat badam, kolekcjonuję i mam bardzo bogaty zbiór punktów i stref biologicznie czynnych w molekularnej dermovisceralnej, w biocybernetycznej klawiterapii, które ułożyłem w 1100 algorytmy i sieć czynności na różne zaburzenia emocjonalne, psychologiczne, nerwice, psychotyczne, psychosomatyczne, infekcyjne, także zakaźne a nawet w likwidacji nowotworów złośliwych w najwczesnej fazie rozwoju. W 2004 roku ukazało się III wydanie moich książek: Klawiterapia i Atlas klawi terapii, z pomocą których możesz odbudować i regulować wszelkie niedobory w jakości i ilości molekularnych czynników endogennych oraz sterowników submolekularnych w: dermatomie i tkance łącznej, neurotomie, miotomie, sklerotomie i okostnej, w zaburzonym organizmie człowieka.


W moich książkach: Klawiterapia ze wskazaniem w Atlasie klawiterapii prezentuje prostą i łatwą instrukcję naturalnej nieinwazyjnej metody sterowania endogennymi czynnikami molekularnymi i neurochemicznymi sterownikami submolekularnymi w zapobieganiu planową stymulacją (bodżcowanie) w naturalny sposób opisanym jednostkom chorobowym poprzez aktywację procesów dermovisceralnych, skórno-wewnętrznych, nieinwazyjnie. Wybierając właściwą jednostkę chorobową, za pomocą otrzymanego sposobu zapobiegania i zwalczania choroby, w szybki i łatwy sposób możesz poprawić własny stan zdrowia i swoich bliskich. Szczególnie dotyczy przewlekłych jednostek chorobowych, które poważnie wyniszczają organizm na wszystkich poziomach endogennych osłabiając jednocześnie odporność immunologiczną człowieka, a nowoczesna medycyna akademicka nie ma skutecznych leków na przewlekłe schorzenia. Jak wiemy ordynowane leki farmaceutyczne na przewlekłe schorzenia mają zbyt szerokie spektrum szkodliwych działań ubocznych dla wyniszczonego chorobą, z osłabioną odpornością organizmu ludzkiego. Ponadto terminy oczekiwań na konsultacje u lekarza/specjalisty w Polsce, jest bardzo odległe w czasie.


Na zaburzenia psychologiczno-osobowościowe i emocjonalne, nerwicowe, wszelkie uzależnienia, a także psychotyczne nie ma skutecznych leków. Natomiast próby dotychczasowego leczenia farmaceutycznego i psychoterapia wymagają kilkumiesięcznej terapii a nawet hospitalizacji, po której z reguły pacjenci otrzymują renty inwalidzkie i są często dalej „leczeni”(?) ambulatoryjnie.


Warto wiedzieć, że w moich książkach jest około 100 algorytmów biocybernetycznych z siecią czynności, a w tym licznych punktów biologicznie czynnych zlokalizowanych w dermatomie, którymi można skutecznie leczyć zaburzenia psychologiczno-emocjonalne, nerwicowe, psychiatryczne. – Wniosek, skoro są punkty biologicznie czynne, poprzez które likwiduje się trudne, oporne lekowo zaburzenia psychologiczno-emocjonalne, nerwicowe i psychotyczne to znaczy, że problem jest w zaburzonej produkcji i niedoborze molekularnych czynników endogennych uwarunkowanych psychogennie, także często w dalekiej pokoleniowo przeszłości zakodowanych w programach DNA (RNA) w jądrze komórki, które mogą być wyzwolone, zaktywizowane przypadkowo niekorzystną interakcją, silnymi stresami, długotrwałą frustracją, silnym i gwałtownym afektem lub dysonansem psychologicznym.


Jak wiemy, każdy organizm ludzki posiada wszelkie rodzaje bakterii, wirusów także zakaźnych oraz białek karcerowych, markerów, które bezpiecznie, immanentnie istnieją do pewnego poziomu zagęszczenia, stabilizując odporność immunologiczną. Dopiero, gdy nastąpi z jakiegoś powodu holistyczne naruszenie równowagi w ilości i jakości określonych czynników endogennych, wówczas może nastąpić rozwój infekcji. Znamy wiele przykładów, gdzie wielu wolontariuszy (wcale nie herosów zdrowotnych) pracuje przy ludziach dotkniętych chorobą zakaźną, i jakoś nie ulegają zakażeniu, … Matka Teresa z Kalkuty. Wielokrotnie szerszy ale podobny etiologicznie, odpornościowo problem jest w bardzo licznych zaburzeniach psychosomatycznych, infekcyjnych, np. wrzodziejące zapalenie układu pokarmowego, jelit, gruźlica, grypa, trąd, a także inne zakaźne, m.in. WZW (wirusowe zapalenie wątroby) A.B.C. Posiadam dokumentację kliniczną przypadków z podwójnymi badaniami krwi w likwidacji WZW typu B i C, własnymi selektywnymi przeciwciałami dla każdego wirusa oddzielnie w czasie 7-10 dni. A po kuracji klawiterapią pacjent oddaje krew na badania w dwóch różnych laboratoriach (oczywiście bez podawania informacji, że likwidacja wirusów B lub C została dokonana metodą klawiterapii); podobnie likwidacja anemii i leukopenii; neuropatia demielinizacyjna i polineuropatia w zaburzeniach nerwowych potencjałów w przewodnictwie nerwowym oraz wzbudzanie utraconego z powodu demielinizacji przewodnictwa sygnałów nerwowych we włóknach nerwowych z weryfikacją kliniczną EMG (także bez podawania informacji, że regulację i wzbudzanie utraconego przewodnictwa sygnałów nerwowych we włóknach nerwowych dokonano metodą klawiterapii), dotyczy także sclerosis multiplex (SM); transplantologia – skoro metodą klawiterapii można skutecznie regulować nerwowe potencjały i wzbudzać także utracone przewodnictwo autonomicznego układu wegetatywnego we włóknie nerwowym dowolnego narządu lub struktury morfologicznej. To nim lekarz podejmie decyzję o przeszczepie narządu, wcześniej powinien wykonać próbę regulacji lub wzbudzenia przewodnictwa sygnałów nerwowych w neuropatii metodą molekularną dermovisceralnej biocybernetycznej klawiterapii, po kilku dniach może się okazać, że narząd odzyskał sprawność fizjologiczną, a przeszczep narządu jest zbędny; zaburzenia serca i układu krążenia, najwcześniejsze diagnozowanie nowotworów, także złośliwych i ich likwidacja w 7-10 dni własnymi przeciwciałami i układem chłonnym; udary niedokrwienne mózgu i świeże wylewy krwi do mózgu (do jednego tygodnia), wszelkie fizyczne porażenia/urazy, kontuzje; korekta wad postawy: skolioza, boczne skrzywienie kręgosłupa (do 30 stopni) prostuje się w kilka dni regulacją synergiczną nerwowych potencjałów własnych w nerwowych włóknach piramidowych sterujących dynamiką mięśni szkieletowych; odbudowa zniesionej lordozy. Warto wiedzieć, że każda komórka nerwowa ma własną pamięć struktury i funkcji, a to jest ważne w likwidacji klawi terapią wypuklin i przepuklin krążków miażdżystych kręgosłupa z potwierdzeniem rezonansu magnetycznego; i wielu innych trudnych, opornych lekowo zaburzeń zdrowotnych. Także skuteczne znoszenie wszelkich rodzajów bólów, które są z reguły zwiastunem różnych zaburzeń zdrowotnych.


Jest to alternatywna metoda dla polepszenia stanu zdrowia ludzkiego, która likwiduje przyczyny zaburzeń zdrowotnych, została zbadana i zweryfikowana z bardzo dobrymi ocenami przez wielu lekarzy różnych specjalizacji, fizjoterapeutów, itp. terapeutów. Od 1988 roku organizuję szkolenia z klawiterapii dla zawodowych terapeutów: lekarz, fizjoterapia/rehabilitant, psycholog kliniczny, fizjolog, biolog molekularny, pedagog pedagogiki specjalnej, pielęgniarka po Wydziale Pielęgniarskim Akademii Medycznej, bioenergoterapeuta znający anatomię i fizjologię, który dobrowolnie podda się badaniu testem MMPI na wykluczenie zaburzeń osobowościowo-charakterologicznych.


W załączeniu lista zawodowych terapeutów, gdzie przeszkolonych było kilkuset w Polsce, Szwecji, Norwegii i Kanadzie a certyfikat metody molekularnej w biocybernetycznej klawiterapii otrzymało dotychczas niespełna 100 osób. Znaczna grupa z certyfikatem klawiterapii prowadzi działalność w klubach sportowych i mają duże sukcesy terapeutyczne szczególnie w wyraźnej poprawie kondycji/wydolności i w bardzo skutecznej likwidacji urazów (kontuzji).


Na Konferencji RAC Reflexology Canada, która miała miejsce w Montrealu w 2008 roku, w której uczestniczyło ponad 1000 różnych specjalistów, także z wielu innych państw. Wówczas na warsztatach dano mnie do usprawnienia pacjentkę (pielęgniarka), która mając 40 lat, gdy uległa wypadkowi i po trzech operacjach neurochirurgicznych z implantami usztywniającymi kręgi lędźwiowe z kością krzyżową, cierpiała na paraplegię(?) przez 18 lat, opuchnięte bez czucia zimne kończyny dolne, głęboka niedokrwienność, całkowicie od lat wyłączony nerwowy układ piramidowy we włóknie kulszowym i strzałkowym, bez śladów latencji końcowej z opadniętą stopą co potwierdzono badaniami klinicznymi EMG, a poruszała się wyłącznie na wózku inwalidzkim. Podczas 5 dni pobytu na konferencji i na warsztatach, na których asystowało około 100 zawodowych terapeutów postawiłem tę kobietę na nogi, która odzyskała pełną sprawność fizjologiczną kończyn dolnych i samodzielność chodzenia, także po schodach. To usprawnienie wywołało niesamowitą sensację na skalę światową, opisaną przez dr biologii Bazylego Pawluczuka z Instytutu Biologii Molekularnej Kanady i innych redaktorów w języku angielskim i francuskim w prestiżowym miesięczniku RAC Reflexology Canada Nr 1 w 2010 roku. Ta publikacja dotarła do wielu państw świata. Obszerne artykuły ukazały się także w tygodniku kanadyjsko-amerykańskim, Głos Polski Nr. 20, 11-18.05 2010 rok, str. 23 o milionowym nakładzie pt. KLAWITERAPIA, a także po moich seminariach, które realizowałem w 7 miastach na Wschodnim Wybrzeżu USA ukazały się publikacje w czasopismach amerykańskich. Obecnie są przygotowywane seminaria w zachodnich stanach USA. Na stronie internetowej: www.klawiterapia.com są zamieszczone niektóre informacje o moich dokonaniach wyrażonych w publikacjach prasowych w Kanadzie i USA. Po konferencji w 2008 roku w Kanadzie, w ostatnich latach otrzymuje liczne zaproszenia na konferencje medyczne w: USA, Kanadzie, Anglii, Australii, Japonii Chinach, Hiszpanii, Szwajcarii, Portugalii, Austrii i Izraelu. – Czytaj także na w/w stronie internetowej, opinię lekarzy neurologów w 1999 roku z wyników usprawniania rehabilitacją neurofizjologiczną pacjentów będących w ciężkim stanie z powodu sclerosis multiplet (MS).


Żeby starannie nauczyć terapeutę zawodowego klawiterapii, to kursy mogą być tylko kilkuosobowe, maximum10 osób. Obecnie mam zamówienia na przeszkolenie zawodowych terapeutów w: USA, Kanadzie, Argentynie, Indie, Węgry i Rumunia. Są także prowadzone rozmowy z innymi państwami. Na kursach podczas szkolenia są jednocześnie usprawniani pacjenci, leczone(?) różne trudne przypadki chorobowe. Więcej informacji o metodzie molekularnej w dermovisceralnej, biocybernetycznej klawiterapii jest w opracowaniu nt. „Uzasadnienie opisowo-naukowe klawiterapii”. Ta publikacja i przykłady skuteczności klawiterapii w Polsce, Kanadzie, USA, Szwecji, Belgii są opisane na w/w stronie internetowej.


W dniu 30 października 2005 roku z okazji 200 - lecia Polskie Towarzystwo Lekarskie, które od wielu lat monitorowało skuteczność klawiterapii, wydało na piśmie pozytywną opinię o metodzie molekularnej w biocybernetycznej klawiterapii dla: ministra Zdrowia, NFZ, dyrektorów specjalistycznych instytutów medycznych podległych ministrowi Zdrowia, rektorów Akademii/Uniwersytetów Medycznych, dyrektorów szpitali klinicznych, kierowników klinik, sanatoriów, organizacji użytku publicznego i osób zajmujących się profilaktyką zdrowotną i jej rozpowszechnienia.


Wielce Szanowni, o dużej wiedzy medycznej, wrażliwi bioetycznie z olbrzymim zaufaniem społecznym ludzie nauki medycznej/fizjologicznej, Członkowie Plenum Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Izby Lekarskie, Specjalistyczne Stowarzyszenia Lekarzy, którzy decydujecie o formach i metodach naprawy zaburzonego zdrowia w społeczeństwie. Jak dobrze Wiecie, procesy molekularne w dermovisceralnej, w biocybernetycznej refleksologii wykonywanej w metodzie klawiterapii (stymulacji klawikami, ostrymi przyrządami, znanymi wykałaczkami bodżcowania skórnego) są znane a wiedza poprzez eksperymenty i inne badania jest doskonalona od kilku wieków. Tak dziwnie złożyło się w historii rozwoju nauk medycznych, neurofizjologii klinicznej, że gdy zafascynowano się osiągnięciami mikroskopu elektronowego, to uszły uwadze niezwykle skuteczne procesy dermovisceralne w biocybernetycznym sterowaniu molekularnymi czynnikami endogennymi i sterownikami submolekularnymi w biocybernetyce.


W Centrum Klawiterapii – Źródło jest bogate archiwum dokumentacji klinicznej łącznie z podwójnymi badaniami krwi pacjentów którzy będąc w ciężkim stanie chorobowym odzyskali pełnię zdrowia bez stosowania leków, a zabiegi wykonywane były na, …krześle w czasie 7- 10 dni bez potrzeby hospitalizacji.


Metoda molekularna stosowana w biocybernetycznej klawiterapii w żaden sposób nie narusza ustawy o zawodzie lekarza: diagnozuje lekarz; nie ma potrzeby ordynowania leków i nie narusza się ciągłości skóry.
Po krótkim przeszkoleniu lekarz pierwszego kontaktu przy pomocy książek: Klawiterapia ze wskazaniem anatomicznym w Atlasie klawiterapii może z łatwością wypisać receptę(?), …malując punkty flamastrem na skórze pacjenta w formie algorytmu z kolejnością i jakością stymulacji codziennej punktów biologicznie czynnych w czasie 7-10 dni, a chory skutecznie odzyska pełnię zdrowia. A żeby utrzymać sprawność zdrowotną należy co dziennie wykonywać ćwiczenia opracowane w klawiterapii.
Wskazanym jest w profilaktyce zdrowotnej dokonać badania szkodliwego promieniowania geologicznego różnych pierwiastków, silnych pół elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości, żył wodnych/siatki geopatycznej w miejscu zamieszkania, w pracy, szpitalu, w szkole, fermie hodowlanej, jakość spożywanej wody.
W przyszłości metoda molekularna w wykonaniu dermovisceralnej, bicybernetycznej klawiterapii usprawni organizacyjnie prace służby zdrowia, wielowymiarowo poprawi zdrowotność społeczeństwa i wniesie wielkie oszczędności finansowe.


Polecając z pełną odpowiedzialnością nieinwazyjną i niezwykle skuteczną metodę molekularną, dermovisceralną w biocybernetycznej klawiterapii, - łączę najlepsze pozdrowienia i życzę dużo sukcesów w samo regeneracji i samo zdrowieniu zaburzonego organizmu człowieka,
Jeśli znajdziesz kilka chwil czasu to polecam moją nową książkę, pt. EDEN XXI WIEKU, zamieszczoną na stronie internetowej: www.klawiterapia.com , w której opisuję zagrożenia bytowo-egzystencjonalne człowieka, fauny i flory z powodu degradacji w środowisku naturalnym, klimacie. A także podaję pragmatyczne i tanie sposoby naprawy tego co zniszczył człowiek w NATURZE. „…dbając o warunki egzystencji w zgodzie z NATURĄ, szanujmy wszelki dar życia i bądźmy szczęśliwi także szczęściem innych”.

Ferdynand Barbasiewicz, autor