4) Elektryczna energia z nowych źródeł odnawialnych: a) siłownia świdrowo-lemieszowa na katamaranie; b) siłownia wieżowa z uchylnymi oknami. c) siłownia wieżowa z otworami bez okien.
a) Siłownia świdrowo-lemieszowa zbudowana z lekkich kompozytów polimerowych, zainstalowana na prostej konstrukcji katamaranu wykonanego z dużych rur PCV i zakotwiczona w dnie rzeki i podobne siłownie zakotwiczone 300-500 m od brzegu morskiego (oceanu). Elementy siłowni świdrowo-lemieszowej w dolnej części katamaranu będą napędzane energią nurtu wody w rzece, natomiast górna siłownia zamocowana na mechanizmie karuzelowym będzie samosterowna i napędzana dodatkowo różą wiatru. Siłownie świdrowo-lemieszowe instalowane na morzu (oceanie), także piętrowe będą napędzane falą morską i wiatrem, dając zbiorczo bardzo dużą, czystą ekologicznie i niezwykle tanią niezawodną energię elektryczną. Proponowane siłownie nie wymagają zezwoleń budowlanych na wodzie albowiem będą traktowane jako pojazd pływający czasowo zakotwiczony z odpowiednim oznakowaniem i oświetlony nocą zgodnie z przepisami w żegludze. Istotnym jest również zastosowanie dywersyfikacji krótkich podziemnych linii przesyłowych prądu elektrycznego. Siłownie świdrowo-lemieszowe zainstalowane 300-500 metrów od brzegu morskiego (oceanu) w bilansie dawałyby bardzo duży prąd elektryczny oraz spełniałyby rolę skutecznie chroniącą brzeg morski (lądowy) przed niszczącą falą sztormową, huraganową. Siłownie świdrowo-lemieszowe na katamaranie zakotwiczone 300-500 m od ujścia rzeki do morza uchroniłyby podtapianie lądu (miast, portów, itp.), tak zwaną cofką, powstałą napychaniem wody morskiej do rzeki wiatrem sztormowym (huraganem) wiejącym od morza (oceanu) w kierunku lądu, ujścia wody z rzeki.
Dokumentacja siłowni świdrowo-lemieszowej w dniu 07.06.2010 roku została poddana ocenie na seminarium pod kierunkiem prof. dr Ir. Julien De Rouck, szefa Parku Technologicznego Uniwersytetu Technicznego w GENT w Belgi oraz jego współpracowników, wysokiej klasy specjalistów naukowych, gdzie jej zalety konstrukcyjne i eksploatacyjne w produkcji czystego ekologicznie i niezwykle taniego prądu elektrycznego uzyskały bardzo dobre recenzje merytoryczne.
W najbliższym czasie prezentowany będzie prototyp siłowni świdrowo-lemieszowej, a także rzeczywisty samoczynny system w warunkach naturalnych zapobiegania powodzi i suszy poprzez automatyczne zagospodarowanie niezasolonej wysokiej wody stanu ostrzegawczego z rzeki ZIMNA WODA w dwóch zbiornikach, wykonanych w miejscowości Strzeniówka przy ul. Jeżynowej 10, gmina Nadarzyn, gdzie jeden napełnia się samoczynnie przy stanie ostrzegawczym a drugi górny za pomocą elektrycznej pompy zanurzeniowej. Schemat i zastosowanie siłowni, – patrz: www.klawiterapia.com/ekoenerg . Uwaga! Dodatkową korzyść jaką uzyska się z adaptacji bardzo licznych kadłubów siłowni, to niezwykle tanie mieszkania na wodzie. Jak wiemy wiele ludzi na świecie lubi mieszkać na różnym sprzęcie pływającym (jachty, barki itp. liczne obiekty na palach wbitych w dno, domki na pontonach zakotwiczone przy brzegach rzeki, w portach jachtowych lub w kanałach wodnych nie tylko w państwach Europy Zachodniej.
b) siłownia wieżowa o średnicy np. 3-4 m szerokości i 30-40 m wysokości, a przy 7 m szerokości i 100 m wysokości, natomiast przy 10 m szerokości i nawet 200 m wysokości, podobne wielkością do komina dużej elektrociepłowni z uchylnymi od góry do 30 stopni pod naporem wiatru licznymi diagonalnymi oknami (jak kształt żagli pod naporem wiatru). Okna są wykonane z lekkich przeźroczystych kompozytów o kształcie diagonalnym i są zainstalowane dookoła na całej ścianie dookoła wieży, które najkorzystniej pod naporem siły wiatru, w zamierzony sposób sterują w ukierunkowanymi kształtem okien, silnymi strumieniami, zawirowaniem powietrza wewnątrz wieży. Ukierunkowane zawirowanie powietrza ze wszystkich okien napędza poziomo zainstalowane bardzo lekkie turbiny z przekładnią rezonansową – bezstykową na generator. A na wierzchołku wieży jest obrotowa, pozioma sterownica diagonalno-wyciągowa powietrza z wieży, napędzana także siłą róży wiatrów. Całość rozwiązań innowacyjnych daje bardzo duży, niezawodny i niezwykle tani prąd elektryczny ze źródeł odnawialnych.
c) siłownia wieżowa z otworami bez okien i z bardziej licznymi poziomymi turbinami wykonanymi z licznych tarcz podobnych do śmigła obrotowego, gdzie wiatr wiejący zgodnie z różą wiatru napędza niemal połowę turbin poprzez ustawione szerokością śmigieł. Śmigła turbiny gdy wracają pod wiatr samoczynnie układają się swoją ostrością pod wiatr, zmniejszając opór powietrza, Itd. Bardzo liczne turbiny zainstalowane poziomo jedna nad drugą w całej wysokości wieży dają zbiorczo dużą energię elektryczną, która jest sprowadzana na dół do podziemnych linii przesyłowych. Nadmiar produkcji prądu elektrycznego pozyskany przy bardzo silnym wietrze może być magazynowany w stacji akumulatorów;
Siłownie wieżowe są mniej groźne dla zdrowia ptactwa i lokalnie zamieszkałej ludności. Siłownie wieżowe z uchylnymi oknami mogą być powszechnie instalowane w kompozycji architektonicznej przy wieżowcach w mieście. Proponowane rozwiązania innowacyjno-techniczne ze źródeł ekologicznej energii odnawialnej stanowią obiektywnie najtańszą alternatywę dla niebezpiecznych i niezwykle kosztownych elektrowni atomowych: www.klawiterapia.com/ekoenerg.

UWAGA!!! Siłownie świdrowo-lemieszowe na katamaranach będą dawały zbiorczo bardzo duży i stały prąd elektryczny pozyskany z nurtu wody w rzece z jednoczesnym intensywnym dotlenianiem wody. A siłownie wieżowe będą dostarczały prąd elektryczny już wówczas gdy wieje wiatr przy sile 1o w skali B.
Proszę poddać analizie na mapie fizycznej Polski bardzo korzystną topografię geograficzną rzek, gdzie będzie na stałe średni poziom wody, to wówczas prąd elektryczny będzie duży i ustabilizowany. A jeśli dodamy przemyślaną lokalizacyjnie jak najbliżej odbiorców inwestycję siłowni wieżowych to uzyskamy także dodatkową wielką energię elektryczną. Podziemne krótkie linie przesyłowe prądu elektrycznego zapewnią bezawaryjną jego dostawę dla odbiorców. Opisane konstrukcje siłowni są niezwykle tanie i niezawodne w pracy. Proponowane rozwiązania innowacyjno-techniczne energii odnawialnej stanowią obiektywną alternatywę dla niebezpiecznych ekologicznie i bardzo kosztownych elektrowni węglowych (obecne w Polsce elektrownie węglowe są bardzo wysłużone i stare) i atomowych. Za cenę tylko jednej elektrowni atomowej można bardzo szybko i sprawnie rozwiązać problemy energetyczno-egzystencjonalne w Polsce z energii odnawialnej. A przy podjęciu seryjnej produkcji przemysłowej tych dwóch rodzajów siłowni napędzanych energią odnawialną, Polska mogłaby uzyskać duże korzyści z eksportu proponowanych siłowni, ale trzeba wsparcia finansowego ze środków państwowych, podatników: www.klawiterapia.com/ekoenerg.
- Pragnę poinformować że Żarnowiec - miejsce wyznaczone i przyjęte przez władze na budowę elektrowni atomowej jest wyjątkowo złym wyborem. Jak zapewne geofizykom wiadomo Żarnowiec leży na styku depresji, która przed wielu, wielu tysiącami lat powstała w wyniku rozstąpienia się pierwszej warstwy płyt tektonicznych. Wyniku ruchu rozstąpienia się płyt tektonicznych nastąpiło rozległe zapadnięcie się gruntu i powstała bardzo wyraźna depresja. Pół wieku temu czytałem artykuł napisany przez specjalistę geofizyka, sejsmologa, który wówczas użył argumentów wskazujących na powstanie rozstąpienia się płyt tektonicznych i tym samym zapadnięcia się lądu. Coś na podobieństwo morza Czerwonego. Prognozował wówczas, że ten swoisty rów tektoniczny będzie sięgał do morza Czarnego. Nie pamiętam, w której gazecie ukazała się ta publikacja. Wówczas byłem młodym człowiekiem i nie zgłębiałem poznawczo tego problemu. Współczesne urządzenia techniczne zainstalowane na orbicie wokółziemskiej pozwalają sporządzać mapy geodezyjno wysokościowe, pozwalają rejestrować obiektywnie infrastrukturę na powierzchni ZIEMI, pozwalają także „skanować”(?) ZIEMIĘ na znaczną głębokość, tak ustalono m.in. złoża gazu łupkowego, ropy itp. kopalin. Wierzę, ze jest tylko kwestią czasu zdolność monitorowania ruchu płyt tektonicznych i stosunkowo wczesnego przewidywania trzęsienia ZIEMI, tsunami i erupcji wulkanów. Mimo wszystko warto rozpowszechnić problem geofizyczny Żarnowca i zweryfikować naukowo tę informację, która sprawi zapewne odroczenie lub zmianę miejsca planowanej inwestycji.

Konkluzje: Powszechne zastosowanie opisanego automatycznego systemu w trwałym zaspokojeniu dostaw energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, jak również istniejące foto-woltaniczne z energii słonecznej, gazowe, itp., poprawią za bardzo małe pieniądze (kilkadziesiąt razy tańsze niż elektrownie oparte na wszelkim spalaniu), mniej zawodne w bezpieczeństwie energetyczno-egzystencjonalnym. Krotkie linie przesyłowe zainstalowane pod gruntem zapewnią bezawaryjność dostawy prądu elektrycznego, nawet przy bardzo silnych wiatrach, czy intensywnych opadów śniegu.
Uwaga! Zmodyfikowane wymogami ekologicznymi elektownie spalinowe powinny być utrzymane dla bezpieczeństwa energetycznego w wrunkach zimowych. Proszę sobie wyobrazić, że zmodyfikowane elektrownie spalinowe pracowały by tylko około 1-2 miesiące w roku. Olbrzymie korzyści odniesie klimat i kieszeń odbiorców energii elektrycznej.

Rozdział następny >>

Eden XXI wieku - 05