15) Uniwersalna, samobieżna maszyna rolnicza.
Dotychczasowy stan technologicznej uprawy gleby pod zasianie zboża wymaga 4-5 przejazdów maszyn (traktorów) spalających olej napędowy, sterowanych ręcznie przez zagon uprawny gleby. Natomiast oferowane rozwiązanie techniczne uniwersalnej, samobieżnej maszyny rolniczej wymaga jednego automatycznego, samosterownego przejazdu w kabinie klimatyzowanej przez zagon uprawny gleby, by wykonać wszystkie czynności technologiczne konieczne do zasiewu zboża. Proponowana maszyna przy zastosowaniu silnika hybrydowego o zmniejszonym zużyciu paliwa i w tym samym czasie wykonuje prace polowe na 4-5 krotnie większym zagonie uprawnym niż przy obecnym systemie technologii uprawy gleby z zasianiem zboża, patrz, - www.klawiterapia.com/maszrol.

Rozdział następny >>

Eden XXI wieku - 16