3) Elektryczna Komunikacja Wodna.
Po ustabilizowaniu poziomu wody w rzekach będzie można pobudować Elektryczną Komunikację Wodną. Prąd elektryczny do napędu Elektrycznej Komunikacji Wodnej będzie pozyskany także z siłowni świdrowo-lemieszowej zainstalowanej na prostej konstrukcji katamaranu, zakotwiczonego w dnie rzeki, - patrz www.klawiterapia.com/ekoenerg. Zalety Elektrycznej Komunikacji Wodnej są nie do przecenienia: duża przestrzeń otwarta rzeki, stanowiąca własność państwa, często przebiegająca przez zatłoczone aglomeracje miejskie, będzie wykorzystana dla ekologicznej i bardzo taniej automatycznej (samosterownej) elektrycznej komunikacji zbiorowej i transportu z odnawialną drogą wodną. Niezwykle tanią trakcję i infrastrukturę Elektrycznej Komunikacji Wodnej można wykonać platformą zilustrowaną i opisaną na w/w stronie internetowej. Lekkie pojazdy wodne (niezatapialne), swoiste tramwaje wodne, mogą być także znane poduszkowce ale o napędzie elektrycznym jak trolejbusy, pozyskanym prądem elektrycznym z niezawodnych siłowni świdrowo-lemieszowych na katamaranach zakotwiczonych w dnie rzeki. Elektryczne tramwaje wodne będą pływały przybrzeżnie po obydwu stronach rzeki z prędkością nawet 50 km/h i jednocześnie wyjątkowo korzystnie dotleniały wodę w rzece. W krótkotrwałym (kilka tygodni) zamarznięciu rzek i fizycznym zniekształceniu powierzchni lodowej, można uruchomić na elektrycznych poduszkowcach specjalne mechanizmy, piły, które w nocy kruszyłyby, rozdrabniały owe nierówności lodowe w ułatwieniu sprawności niezawodnego poruszania się Elektrycznej Komunikacji Wodnej podczas krótkotrwałych silnych mrozów.
Warto wiedzieć, że opisana propozycja Wodnej Komunikacji Elektrycznej w wykonaniu i eksploatacji będzie kilkadziesiąt razy tańsza od budowy metra lub autostrady miejskiej.
Uwaga!!! Jeśli samorządy nadmorskie (nad brzegiem oceanu) zainstalują większe elektrownie na katamaranach 300-500 metrów od brzegu w celu ochrony lądu przed niszczącą falą sztormową, huraganową z jednoczesną wielką produkcją prądu elektrycznego, to wówczas także będzie można pobudować najtańszą elektryczną komunikację wodną. Poza tym warto wiedzieć, że na licznych i tanich elektrowniach zainstalowanych na katamaranach napędzanych falą morską i wiatrem, można adaptować kadłuby na wygodne, bezpieczne, całoroczne mieszkania. – Jest wielu ludzi, którzy lubią mieszkać w takich warunkach na wodzie.
W następstwie zagospodarowania i trwałego ustabilizowania systemowego wysokiej wody w rzekach i uruchomieniu ELEKTRYCZNEJ KOMUNIKACJI WODNEJ, planowanie przestrzenne rozbudowy miast powinno orientować swoją zabudowę nad atrakcyjnymi widokowo i bezpiecznymi rzekami.

Konkluzje: Powszechne zastosowanie opisanego automatycznego systemu w trwałym zapobieganiu powodzi i suszy wniesie bardzo korzystne warunki dla budowy i uruchomienia Elektrycznej Komunikacji Wodnej. EKW jest najtańszą ze znanych komunikacji zbiorowych, która rewelacyjnie rozwiąże wszelkie problemy komunikacji zbiorowej. Sprawi za bardzo małe pieniądze (kilkadziesiąt razy tańsze niż autostrady i metro) istotne usprawnienie komunikacji zbiorowej i transportu nie tylko w aglomeracjach miejskich. Poza tym w rejonach nadmorskich rozwiąże się problem mieszkaniowy.

Rozdział następny >>

Eden XXI wieku - 04