11) Zapobieganie pożarom.
Specjaliści profilaktyki przeciwpożarowej powinni opanować sztukę opracowania topografii zagrożeniowej dla różnych obiektów (magazynów), w których przechowywane są materiały (substancje) łatwopalne z wyszczególnieniem wskaźnikiem prawdopodobieństwa matematycznego różnych miejsc i wskazanie jakie urządzenia automatycznego gaszenia, gdzie zainstalować. Proszę sobie wyobrazić że większe obiekty: mieszkalne, szkoły, hotele, handlowe, zakłady pracy, szpitale, sanatoria, magazyny, fermy hodowlane, zakłady przemysłowe, wojskowe, itp. mają zainstalowane urządzenia pod ciśnieniem wody lub innych środków gaśniczych w miejscach newralgicznych przed ewentualnym pożarem. W przypadku zaistnienia pożaru, pod wpływem dymu i temperatury owe urządzenia samoistnie uruchamiają środki gaśnicze i jednocześnie powiadamiają alarmem elektronicznym najbliższą jednostkę straży.
Na wypadek awarii w/w urządzeń drugi wariant to powinny być zainstalowane w najbardziej newralgicznych miejscach w odpowiedniej konstrukcji dachu zbiorniki z wodą lub innymi substancjami gaśniczymi.
Druga grupa sposobów skutecznie chroniąca przeciwpożarowo zmagazynowane substancje wyjątkowo łatwopalne wymaga zabezpieczenia szczególnego. Na przykład, w firmie pracującej na jedną zmianę w dużym magazynie ogólnym, dla szczególnie łatwopalnych substancji powinna być wydzielona, komora, pomieszczenie hermetycznie szczelne, do którego nikt poza godzinami pracy nie wchodzi, zdolne do intensywnego zagazowania (bez szkody dla magazynowanych substancjach) środkiem uniemożliwiającym nawet krótkotrwałe zaistnienie ognia.
W niedalekiej przyszłości Instytut Lotnictwa powinien zbudować dla wszelkich akcji w warunkach kryzysowych pojazd „latający dysk” według dokumentacji technicznej zamieszczonej na stronie internetowej: www.klawiterapia.com/dyskpo Większy pojazd „latający dysk” ma zalety skuteczniejsze niż wszystkie razem wzięte znane systemy samochodowe, amfibie wojskowe, strażackie, lotnicze w likwidacji pożaru. Duży pojazd „UFO” może w 2 sekundy pobrać z dowolnego akwenu wodnego nawet kilkaset metrów sześciennych wody i szybkością samolotu nadlecieć na obiekt objęty pożarem, zatrzymać się nad nim i spuścić wodę do konstrukcyjnych licznych lejków na dachu, od których wewnętrzne urządzenia rozprowadzą planowo wodę lub inne środki gaśnicze pod własnym ciśnieniem w najbardziej newralgiczne przeciwpożarowo miejsca. Np. głośny pożar magazynów w Wólce Kosowskiej, czy ostatnio w Stoczni Gdańskiej przy w/w odpowiednim wyposażeniu może być zagaszony w kilka minut, bez narażania strażaków na ewentualne niebezpieczeństwo. Drugie najkorzystniejsze zastosowanie „UFO” do gaszenia lasów jest rewelacyjne, albowiem może za jednym razem zabrać wielokrotnie więcej wody w dwie sekundy niż największe samochody, samoloty strażackie i nadlecieć z prędkością samolotu i zatrzymać się nad obiektem, i z dużą precyzją skutecznie gasić każdy pożar w otwartym terenie.  Duży pojazd latający „UFO” będzie mógł pobrać kilka set metrów sześciennych wody i zmniejszyć bardzo lokalne zagrożenie powodziowe, przenosząc do miejsca bezpiecznego, gdzie spuści i wraca po kilku minutach z możliwością np. zabrania ludzi z drobnym dobytkiem i zwierzęta. Duży pojazd „UFO” będzie mógł zabrać o specjalną konstrukcję stalową, swoistą zaporę o długości kilkudziesięciu metrów i ustawić ją w miejscy przerwania wału, gdzie pod własnym ciężarem zatrzyma skutecznie przeciek grożący zalaniem dużych terenów. Duży pojazd „UFO” będzie mógł zabrać w 2-4 sekundy na „pokład” kilkaset metrów sześciennych ziemi (piasku) i zagęścić uszkodzony przeciek wału na rzece.
Specjaliści do walki z ogniem i konstruktorzy powinni myśleć metodą dedukcji i antycypacji indukcyjnej w wyobraźni, i przeciwdziałaniu wszelkim zagrożeniom przed przypadkowym zaprószeniem ognia lub jego samoistnym powstaniem albo świadomym podpaleniem z zemsty (rodzimy terroryzm, usługi terrorystyczne).

Rozdział następny >>

Eden XXI wieku - 12