14) Propozycje zmniejszenia siły zniszczeń wywołanych kataklizmami, opracowałem na podstawie filmów animowanych, które otrzymałem od BBC w 2005 roku i po rozwiązaniu problemów, opracowaniu propozycji wysłałem wówczas m.in. do BBC, czytaj: - www.klawiterapia.com ,…………………………..str….33

a) tornada przy nawigacji satelitarnej, w stadium tworzenia się, kiedy jest małe należy likwidować samolotami z rakietami wypełnionymi (zamiast ładunku wybuchowego) ciekłym azotem, których wczesne zastosowanie w eksplozji kropelkowej w najbardziej gorącą strefę przy ziemi lub nad samą wodą, sprawi kropelkowe schłodzenie przestrzeni wewnętrznej i zlikwiduje, zamieni początkowe tornado w duży cumulonimbus, burzę. Ostrzelanie rakietami z ciekłym azotem strefę tuż nad wodą lub nad gruntem i gwałtowne schłodzenie tam, gdzie jest podwyższona temperatura napędzająca ruch wirowy. A po kilkudziesięciu sekundach nastąpi gwałtowne obniżenie temperatury z całkowitą likwidacją siły obrotów tornada. Wówczas uzyskamy zwykłą, wielką burzę. W atmosferze jest prawie 80% azotu. Tym samym proponowana metoda likwidacji tornado jest w pełni ekologiczna.
b) huragan, obronność brzegu morskiego (oceanu) przed sztormem a szczególnie huraganem wypychającym powierzchniową wodę na ląd przy spłycającym się dnie morskim (Nowy Orlean), opisałem z zastosowaniem siłowni świdrowo-lemieszowej zakotwiczonej 300-500 m od brzegu morskiego, także przed ujściem wody rzek do morza. Niebezpieczeństwo pchanej powierzchniowo dużej wody z olbrzymią energią, będzie tam hamowana obrotami siłowni świdrowo-lemieszowej (to jest krytyczne miejsce, gdzie jest jeszcze średnio 15 metrów głębokości). Wówczas nastąpi odprowadzanie grawitacyjne pchanej powierzchniowo wody na głębiny. Pozyskana energia przez siłownię świdrowo-lemieszową daje przy okazji ekologicznie czysty duży prąd elektryczny, a zarazem chroni skutecznie ląd i wszelką infrastrukturę brzegową przed szybko przemieszczającą się z olbrzymią energią nawałnicy wodnej - www.klawiterapia.com/ekoenerg ;
c) wulkany, specjalistyczne przedsiębiorstwa geologiczne powinny przy pomocy kamery termowizyjnej wykonać kilkanaście lub kilkadziesiąt najszerszych jak to możliwe odwiertów (tunelów) na stoku wulkanu od właściwej (bezpiecznej, gazy trujące) strony, w kierunku najbardziej gorącego miejsca i zamieszczeniu w środku wojskowych bomb penetrujących, wykonując w nich eksplozję na zasadzie domina w celu rozepchania wewnętrznych gorących struktur skał, lawy i popiołów, następnie gdy uwolnią się gazy, obniży się ciśnienie, i tym samym oddali się erupcję wulkanu. Niektóre otwory można będzie przy tej okazji wykorzystać w celu pozyskania energii geotermalnej podgrzewającą wodę w rurach zainstalowanych w wywierconym otworze. Ten opisany sposób likwidacji erupcji wulkanów w 2005 roku wysłałem m. In. do BBC w celu rozpowszechnienia. Warto wiedzieć, że prawdopodobnie od 2 lat Amerykanie wykonują eksperymenty wiertnicze na wulkanie Alaski;
d) UWAGA!!! Wszelkie budownictwo nie tylko mieszkaniowe w strefach sejsmicznych gdzie są wstrząsy powyżej 3 stopni w skali Rychtera powinno być projektowane przez architekta na silnym maszcie dobrze osadzonym na stosownych sprężynach nierdzewnych w zbiorniku żelbetowym o średnicy np. 4 m i głębokości 2 m, zbudowanym w ziemi gruntowej. Stępka i jarzmo (cęgi) masztu powinny być umocowane w stosownie silnym mechanizmie sprężynowym nierdzewnym do posadzki żelbetowej i ścian wewnętrznych zbiornika. A całość starannie usytuowana centralnie w gruncie. Do masztu z salingami na całej wysokości powinny być umocowane linami żeglarskimi lekkie elementy konstrukcyjne mieszkania wykonane z termoizolacji i wzmocnione konstrukcyjnie wręgami z kompozytów, łączone nawet szeklami. Rama podstawna budynku scalająca podłogę i cały parter powinna być umocowana linami do masztu i salingów, a winkle narożne i ściany boczne na dole tego budynku powinny być także łączone stosownymi nierdzewnymi sprężynami do zbrojonych bloków betonowych z kotwami osadzonych w gruncie poza gabarytem małego budynku. W przypadku bardzo silnych wstrząsów sejsmicznych czy wiatrów, całość będzie silnie ruszała się ale nie rozwali się. Mogą być większe domy mocowane do np. 4-5 masztów zewnętrznych. Każdy obiekt nie tylko mieszkalny powinien mieć co najmniej dwa przepływowe rurami elastycznymi zbiorniki z wodą do picia. Przy takiej konstrukcji straty w budownictwie w strefach sejsmicznych nawet przy 8 stopniach w skali Rychtera byłyby minimalne a bezpieczeństwo egzystencjonalne ludności zgodne z oczekiwaniami przetrwania kryzysowego, bez ofiar;

e) tsunami, można skutecznie likwidować dokonując w wybranych i odpowiednio przygotowanych, zabezpieczonych przed człowiekiem miejscach, w wyrobionych niszach podwodnych dna (poza aglomeracjami), kilku mega eksplozji wywołujących sztuczne tsunami od brzegu, na rozkaz z satelity, gdy rzeczywiste tsunami będzie np. 50 km od brzegu. Wówczas fale tsunami spotkają się np. 10-15 km od brzegu, i po zderzeniu i wypiętrzeniu wodnej energii kinetycznej nastąpi skuteczne jej przerwanie, likwidacja fali, a wypiętrzona woda stosunkowo spokojnie wypełni jej ubytki po wybuchu. Warto wiedzieć, że skuteczne przerwanie w jednym miejscu fali tsunami biegnącej z prędkością nawet 900 km/h likwiduje całkowicie jej energię kinetyczną w pełnym wymiarze, na całej długości fali.
- Inną skuteczną możliwość przerwania siły kinetycznej fali tsunami uzyska się po zbudowaniu ażurowej piramidy ze stali nierdzewnej np. 700 m od brzegu, która wystawała by wierzchołkiem 30-50 metrów nad powierzchnię wody, stanowiąc jednocześnie latarnię morską zasilaną z siłowni świdrowo-lemieszowych na katamaranie.
- Kolejna możliwość to zbudowanie bardzo dużej siłowni świdrowo-lemieszowej o szerokości 150 m i wysokości 25 m i bardzo mocne zakotwiczenie jej 3-10 km od brzegu, gdzie duże lemiesze świdrowe swoimi obrotami wyhamują gwałtowną energię kinetyczną fali tsunami. Umocowanie gigantycznej siłowni świdrowo-lemieszowej tam gdzie jest bardzo głęboko, może być wykonane zastępczo nawet z zastosowaniem wielu dużych dryf-kotw zamocowanych do siłowni kilka metrów poniżej powierzchni wody. Inwestycja jest ze wszech miar opłacalna wobec strat ludzkich i w infrastrukturze lądowej. Nawet gdy zostanie siłownia zerwana i zniszczona to swoją obecnością i początkowym oporem skutecznie przerwie energie kinetyczną likwidując falę tsunami kilka kilometrów od brzegu.
W przyszłości, gdy zostanie pozyskana energia plazmy fotonowej, będzie można skutecznie i z łatwością automatycznie niszczyć falę tsunami.
f) Obrona ZIEMI przed asteroidami lub planetoidami, komunikacja międzyplanetarna i zaspokojenie wszelkich potrzeb energetyczno-egzystencjonalnych na ZIEMI są w pełni realne, albowiem mamy 24 lata do roku 2036, kiedy to astrofizycy przewidują uderzenie dużego obiektu wielkości trzech boisk piłkarskich z kosmiczną prędkością w ZIEMIĘ. Jestem przekonany, że zdążymy na czas, a energia plazmy fotonowej pozyskana ze „ślimaka kosmicznego” o średnicy otworu w granicach 500-700 m może być aż nadto wystarczająca do skierowana jej promieniem laserowym jako nadprzewodnikiem na planetoidę, w celu niezwykle skutecznym i starannym rozbiciu na drobne części tego obiektu, a drobne jej części zostaną skutecznie spalenie w atmosferze ziemskiej. Natomiast rozpowszechniona próba pomalowania planetoidy rakietą wysłaną z ZIEMI w celu podgrzania jej powierzchni promieniami od strony SŁOŃCA dla odchylenia trajektorii lotu tak, żeby ominęła bezpiecznie naszą planetę jest bardzo ryzykowna, wątpliwa.
UWAGA! Potężna energia plazmy fotonowej pozyskana z 7 „ślimaków” i zestawu 7 regulowanych zdalnie luster kosmicznych, odpowiednio ustawionych wyżej nad wysoką orbitą stacjonarną np. 100 tysięcy kilometrów nad biegunem północnym, może stworzyć relatywnie krótki bardzo mały, ruchomy „swoisty tunel kwantowy?”(oczywiście tylko wówczas, że fizyka kwantowa jest rzeczywistością, czytaj SPRAWA ATOMU autorstwa Michała Gryzińskiego, światowej sławy fizyka), który będzie miał zastosowanie w likwidacji grawitacji ziemskiej, w rewelacyjnym przyśpieszeniu pojazdu w komunikacji międzyplanetarnej. Istnieje także możliwość automatycznego odchylenia lądowego zbyt silnego wiatru słonecznego, pola magnetycznego o zbyt wysokiej temperaturze dla ochrony egzystencjonalnej wszelkiego życia na ZIEMI.
Energia plazmy fotonowej może być wykorzystana na ZIEMI na wiele różnych sposobów łącznie ze skuteczną likwidacją tsunami, wszelkiego spalania i precyzyjną regulacją pogody na świecie, rezygnacji z elektrowni atomowych, patrz schemat na stronie internetowej: www.klawiterapia.com/ekoenerg.

Rozdział następny >>

Eden XXI wieku - 15