INFORMACJA NADZWYCZAJNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Z ROZPOZNANIEM SCLEROSIS MULTIPLEX (SM) I DIAGNOZĄ NEUROLOGICZNĄ

 

W CENTRUM KLAWITERAPII „ŹRÓDŁO” stosuje się zasadę wyjątkowej troski o stan psychologiczny i fizjologiczny człowieka niepełnosprawnego z powodu stwardnienia rozsianego.

Nie pobieramy należności finansowych za zabiegi klawiterapii w rehabilitacji neurofizjologicznej
i psychoterapii, jeżeli nie wywoła się usprawnienia w rozumieniu holistycznym.


Co należy rozumieć przez usprawnienie w rozumieniu holistycznym, bez leków i bez inwazji?

Jeżeli osoba niepełnosprawna może z dużym trudem, bez laski i podpierania się (chwiejąc się, pociągając stopą), przejść samodzielnie kilka metrów, a po kuracji 7-14-dniowej może samodzielnie przejść ponad 100 metrów i może chodzić po schodach
  to jest usprawnienie.

Jeżeli osoba niepełnosprawna miała silną spastyczność, a po 7-14 zabiegach nie ma spastyczności
  to jest usprawnienie.

Jeżeli osoba niepełnosprawna ma opadającą stopę, a po 7-14 zabiegach stopa jest sprawna – nie opada
  to jest usprawnienie.

Jeżeli osoba niepełnosprawna nie może zginać palców stopy, a po 2-3 zabiegach może je w pełni sprawnie i głęboko zginać
  to jest usprawnienie.

Jeżeli osoba niepełnosprawna ma stale głęboką niedokrwienność, zimne kończyny górne i dolne, z lodowatymi dłońmi i stopami, a po 3-7 zabiegach ma kończyny górne i dolne oraz dłonie i stopy dobrze, na stałe ucieplone
  to jest usprawnienie.

Jeżeli osoba niepełnosprawna ma mrowienia, parestezje i zaburzenia czucia, a po 3-7 zabiegach nie ma tych zaburzeń
  to jest usprawnienie.

Jeżeli osoba niepełnosprawna ma bardzo wygarbioną postawę ze skoliozą i wydatnym brzuchem, a po 7-14 zabiegach postawa jest prosta
 to jest usprawnienie.

Jeżeli osoba niepełnosprawna ma dokuczliwe zaburzenia równowagi, a po 3-7 zabiegach ma na stałe sprawną równowagę
 to jest usprawnienie.

Jeżeli osoba niepełnosprawna ma zaburzenia przełykania (częste ksztuszenie się) oraz płytki oddech, a po 3-7 zabiegach nie ma tych zaburzeń
 to jest usprawnienie.

Jeżeli osoba niepełnosprawna ma bardzo niskie ciśnienie obwodowe i rozkurczowe lub nadciśnienie (w SM występuje bardzo rzadko), a po 7-14 zabiegach ciśnienie jest w granicach normy fizjologicznej
 to jest usprawnienie.

Jeżeli osoba niepełnosprawna w nocy wstaje 3-5 razy oddać mocz lub nie może oddać moczu, a po 3-7 dniach w nocy wstaje 0-1 raz lub po kilkunastu sekundach może swobodnie oddać mocz
 to jest usprawnienie.

Jeżeli osoba niepełnosprawna wypróżnia kał 1 raz na 5-7 dnia, a po 3-7 dniach 1 raz dziennie lub na 2 dni
 to jest usprawnienie.

Jeżeli osoba niepełnosprawna ma słaby wzrok (widzenie zamazane, jakby przez mgłę) oraz astygmatyzm, nie może czytać gazet, a po 7-14 zabiegach może sprawnie czytać gazetę
 to jest usprawnienie.

Jeżeli osoba niepełnosprawna ma bardzo intensywny łupież, a po 7-14 dniach nie ma łupieżu
 to jest usprawnienie.

Jeżeli osoba niepełnosprawna jest uzależniona (palenie, picie alkoholu, narkotyki, leki), a po 3-7 zabiegach nie odczuwa uzależnień
 to jest usprawnienie

Jeżeli osoba niepełnosprawna ma zaburzenia układu trawienia ( nerwica wegetatywna), a po 3-7 zabiegach nie ma nerwicy i układ trawienny funkcjonuje sprawnie
 to jest usprawnienie

Jeżeli osoba niepełnosprawna jest labilna emocjonalnie, agresywna, konfliktowa i na przemian słaba, bez napędu, bezradna, a po 7-14 zabiegach jest spokojna, zrównoważona i ma napęd do życia, działania, ćwiczeń, pracy, nauki
 to jest usprawnienie.

Jeżeli osoba niepełnosprawna ma zaburzenia afazyjne mowy (niemożność wyrażania pojęć wyrazami), a po 7-14 zabiegach mowa jest sprawna 
 to jest usprawnienie.

Jeżeli osoba niepełnosprawna ma bardzo silną nerwicę reaktywno-depresyjną, a po 7-14 zabiegach nie ma objawów tej niezwykle dokuczliwej nerwicy
 to jest usprawnienie.

Jeżeli osoba niepełnosprawna ma jakieś bóle, np.: bóle głowy, migrenę, bóle kręgosłupa, bóle mięśni itp., a po 3-7 zabiegach nie ma bólów 
 to jest usprawnienie.