Urządzenie reagujące na wszystkie znane znaki drogowe i warunki inżynieryjno-drogowe

W 1973 roku opracowałem w oparciu o powyższy patent URZĄDZENIE REAGUJĄCE NA WSZYSTKIE ZNAKI DROGOWE I WARUNKI INŻYNIERYJNO-ROGOWE. Otóż opisane mikro-elementy radioaktywne są dozowane np. CO-60 (kobalt), w których zakodowałem znaki pionowe i poziome, programując wszystkie znaki drogowe typu: informacyjne, ostrzegawcze, zakazu i nakazu a także znaki poziome. Zainstalowałem w pojeździe samochodowym, w kabinie na desce rozdzielczej, przed przednią szybą, wyświetlarkę elektroniczną kolorowych znaków drogowych w czterech okienkach z dyskretnym sygnałem dźwiękowym. Np. jadąc nocą drogą w niesprzyjających warunkach-śnieżyca. Najeżdżając na kapsułkę wielkości oka ludzkiego wysterowującą pojazdem, jednocześnie zakodowałem w niej poprzez dozowanie kobaltem konkretny znak drogowy, który wyświetlam w określonym okienku. Wyobraźmy sobie, że znany znak drogowy jest zasypany śniegiem lub zabłocony, lub też zerwany, zniszczony, bądź też na wysokości znaku wyprzedzamy pojazd ciężarowy, który przysłonił nam owy znak. W wyświetlarce nastąpi w wyżej opisanych sytuacjach elektroniczna ekspozycja znaku drogowego. Te znaki-kapsułki są mocowane w odpowiednim miejscu jezdni lub na torach kolejowych, na bojach szlaku wodnego, lub też na płycie lotniska.

Kapsułki z kobaltem mają promieniowanie zekranizowane z natężeniem w dopuszczalnych międzynarodowych normach ochrony ekologicznej środowiska naturalnego.

Ponadto zainstalowałem pod pojazdem dwa czujniki, które informują o stanie procentowym wilgotności powietrza i o temperaturze tuż nad powierzchnią drogi. Wiemy, że zbyt wysoka wilgotność powietrza, wynosząca np. 95 % i temperatura plus 20C może wywołać gołoledź. Te informacje są podawane kierowcy. W przyszłości zaś mechanizmy automatycznego sterowania pojazdem będą również reagowały samoczynnie na gołoledź.

UWAGA! Każdy pojazd samochodowy będzie fabrycznie wyposażony w rejestrator elektroniczny naruszania przepisów kodeksu drogowego. Informacje będą dostępne tylko poprzez specjalną aparaturę, w którą wyposaża się na służbę policyjnych kontrolerów ruchu drogowego. Aparatura w momencie odczytywania przekazuje bezpośrednio informacje o naruszeniu przepisów do kartoteki kierowcy w banku danych policji. Bilans i rodzaj naruszenia przepisów będzie policyjny komputer kwalifikował postępowanie o wykroczeniach.