Autorski program bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kolejowym i w żegludze

(DAR RODZINY BARBASIEWICZÓW DLA CZŁOWIEKA W PODRÓŻY)

1) Pojazd i metoda w nauczaniu jazdy samochodem. 

2) Układ automatycznego kierowania pojazdem.

3) Urządzenie reagujące na wszystkie znaki drogowe i warunki inżynieryjno-drogowe.

4) Elektroniczny plan miasta Warszawy z lokalizacją nadążną pojazdów ruchu drogowego, wodnego i kolejowego. 

5) Lampa lewo-tylnego podświetlenia drogi i pobocza w warunkach jazdy wieczorowo-nocnej.

6) Ekologiczna – elektryczna komunikacja i transport drogowy z programem automatycznego sterowania pojazdem samochodowym w trakcji elektrycznej.

7) Bezpieczeństwo w żegludze i ochrona ekologiczna.

8) PRZYSZŁOŚCIOWA KOMUNIKACJA TUNELOWA NAPĘDZANA SPRĘŻONYM POWIETRZEM I PRÓŻNIĄ ORAZ PODSTACJAMI REZONANSU ELEKTRO – MAGNETYCZNEGO