1. Kształcenie nawyków i umiejętności kierowcy. Przegląd Wojsk Lądowych-1969 r. 

2. Edukator kinestezji, okularo-przesłonka dolnego pola widzenia, służy do kształcenia nawyków manualnych bez udziału kontroli wzrokowej. –opracowana w 1958 r.

 

MATERIALNE ŚRODOWISKO DYDAKTYCZNE DO KSZTAŁCENIA NAWYKÓW

(zaprojektowane przez Ferdynanda Barbasiewicza)

EDUKATOR KINESTEZJI

Edukator kinestezji zbudowany jest z przesłony z elastycznego tworzywa sztucznego matowego, koloru jasnego o grubości 0,5 mm, przesłona dopasowana jest do twarzy (rys. 1a), szerokość przesłony wynosi w zależności od potrzeb od 30 mm do 60 mm, do przesłony umocowano znaną w oprawkach okularowych nasadę na nos (rys. 1b) i zauszniki (rys. 1c), przesłona służy do kształcenia nawyków obserwacji zewnętrznej a czynności manualne wykonywane kończynami górnymi i dolnymi są kształtowane bez udziału kontroli wzrokowej, przesłona ma zastosowanie w różnych sytuacjach zadaniowych zawodowych i sprawnościowych sportowych.