Rolnictwo

1) Robocza, uniwersalna, samobieżna platforma rolnicza. 

2) Labolatorium chemicznej analizy struktury żywności gleby i ochrony roślin w każdej rolniczej gminie.

3) Biooczyszczalnia ścieków z odbudową próchnicy w glebie.