CZY UFO TO MIT ? 

Pojazd powietrzny latający dysk

 

Twórcy wynalazku - Dr Ferdynand Barbasiewicz i Sebastian Barbasiewicz 

Znane dotychczas różne pojazdy powietrzne wymagają specjalnych lotnisk lub lądowisk i kosztownego systemu kontroli i naprowadzania nawigacyjnego, a przy awarii pracy chociażby jednego silnika lub podwozia lot kończy się z reguły katastrofą, ponadto wymagają względnie sprzyjających warunków atmosferycznych, natomiast pojazd powietrzny latający dysk jest znamienny tym, ż e zbudowany jest w kształcie podobnym do dysku sportowego (rys.1), nigdzie nie stosowanej w praktyce nowoczesnej konstrukcji i technologii lotniczej, mały pojazd ma w środku kabinę pasażerską o średnicy 3 m (rys.1a), (rys.2a) i (rys.3a), turbina górna (rys.1b), (rys.2b) i (rys.3b) i turbina dolna (rys.1c), (rys.2c) i (rys.3c), turbina górna jest ułożyskowana podwójnie pionowo odśrodkowo na łożyskach rolkowych i od góry na łożyskach nieznacznie trapezowych na opory startu wznoszenia i lądowania, ułożyskowanie zamocowano w połowie zewnętrznej ściany kabiny pasażerskiej (rys.1ł), (rys.2ł) i (rys.3ł), turbina dolna jest zamocowana i ułożyskowana tak samo w połowie zewnętrznej ściany kabiny pasażerskiej, kabina podczas lotu jest nieruchoma względem obrotów turbin, turbiny i kabina z platformą (rys.3bcah) wykonane są z blachy tytanowej to sprawia, że konstrukcja jest mocna i lekka, w czasie startu wznoszenia się najmniejszy pojazd ma płaty nośne turbin górnej i dolnej o długości 4 m podzielone na 3 części (rys.1f) ze względów bezpieczeństwa konstrukcyjnego, górna turbina (rys.2b) na skutek zwiększania obrotów tylko w prawo, siłą odśrodkową podnosi samoczynnie poszczególne części płatów (rys.1f) na zawiasach z ogranicznikami odchyleń do góry pod kątem do 30o, turbina górna podczas startu wznoszenia się jest napędzana, w najmniejszych pojazdach, dwoma małymi silnikami odrzutowymi (rys.1d), (rys.2d), (rys3d), umocowanymi na sterowanym mechanizmie obrotowym i pionowym, których strumienie gazów (rys.1n) działają bardzo silnie ale miękko napędowo bezpośrednio, przez przestrzeń wolną w turbinach między bocznym i górnym ułożyskowaniem na tarcze tytanowe (rys.2l), zamocowane pod kątem 110o od strony działania strumieni gazów silników odrzutowych, wzdłuż na 2/3 pod stałą konstrukcją turbin (rys.1gl), (rys.2gl), turbina dolna (rys.2c) jest zbudowana i napędzana tak samo ale pracuje w lewą stronę, płaty nośne dolnej turbiny podnoszą się także do góry siłą odśrodkową obrotów (rys.2cfi), przy starcie wznoszenia się pierwsza rusza górna turbina a w chwilę później rusza obniżona na mechanizmie okrągłym okalającym, z ograniczeniem opuszczenia, turbina dolna (rys.2ci), różnicowanie wysokich obrotów górnej i dolnej turbin dysku podczas startu wznoszenia i lądowania oraz przepływ powietrza i gazów (rys.1j2j) warunkuje bardzo korzystną stabilizację poziomą dysku w grawitacyjnym przyciąganiu ziemskim, a także bardzo wyraźnie zmniejsza grawitacyjne przyciąganie ziemskie dysku w tych procesach, na pokładzie jest żyroskop, który może w szczególnie ekstremalnych sytuacjach, warunkach, podczas bardzo silnego wiatru, dodatkowo i automatycznie, nadążnie regulować silnikami korekcyjnymi poziom i pion procesu startu, po osiągnięciu żądanej wysokości, strumienie gazów silników odrzutowych są przełożone i kierowane tuż nad górną turbinę (rys.3d) i pod dolną turbinę (rys.3d), to sprawia że płaty nośne turbin (rys.1f2f) opadają i wyniku obniżonego ciśnienia między turbinami uruchamia się automatycznie mechanizm zabezpieczający płaty przed samoczynnym podniesieniem się podczas lotu poziomego (rys.2km3km), na skutek podwyższonego ciśnienia powietrza opływowego, ciśnienie powietrza opływowego zamyka także samoczynnie turbiny górną i dolną (rys.2i3k), w tym samym czasie podniesiona zostaje samoczynnie na zewnątrz do góry sterownica (rys.1e), (rys3e), przy większych pojazdach dyskach może być pod sterownicą podniesiony także trzeci silnik odrzutowy (rys.3ed), może być rezerwowa druga sterownica z silnikiem rezerwowym (rys.1ed), od tego momentu dysk (rys.3e) ma sprawne sterowanie w lewo i w prawo, w górę i w dół jak każdy samolot odrzutowy, przy potrzebie lądowania należy początkowo hamować silnikami, po częściowym utraceniu prędkości, kiedy pojazd dysk zaczyna opadać, należy skierować ponownie strumienie gazów na tarcze (rys.2l), w tym czasie obniża się dolna turbina, turbiny uzyskują natychmiast swoje właściwe obroty, poczym następuje dalsze wytracanie prędkości kierunku lotu z powodu pracy turbin (rys.1j2j) i kształtu pojazdu (rys.2i), łącznie z korektą poziomowania i pionowania grawitacyjnego, albowiem wektor środka ciężkości jest na dole tuż nad platformą, pojazd dysk ląduje równo i miękko na wybranym miejscu na lądzie lub na wodzie, platforma (rys.2h), (rys.3h) jest w 4/5 wypełniona komorowo styropianem, to sprawia, że pojazd dysk jest niezatapialny, w platformie są zbiorniki paliwa i magazyn, pojazd dysk ma nadążną stabilizację poziomą na wzburzonej wodzie, pojazd dysk ma pełny monitoring dolnej przestrzeni będąc w powietrzu a także po wylądowaniu na wodzie, pojazdy mogą być różnej wielkości, mały myśliwiec, karetka pogotowia ratunkowego, pojazd patrolowy policji, straży, wojska lub taksówka powietrzna mają całkowitą średnicę do 10 m, zaś duży latający dysk „lotniskowiec”, napędzany stosowną do wielkości i zadań ilością silników odrzutowych, może mieć średnicę ponad 100 metrów i może zabrać na pokład kilkadziesiąt myśliwców dysków, które mogą podczas wolniejszego lotu „lotniskowca” startować i lądować przez górny otwór, który może zamykać się i otwierać jak znana przesłona w aparacie fotograficznym, każdy pojazd dysk może mieć zastosowanie w zadaniowych sytuacjach cywilnych i wojskowych, może być uzbrojony w humanitarne głowice bojowe ze skrawkami folii „dwuminutowej” lub z termochemią – patrz P 348171 przeznaczone do skutecznego niszczenia lub czasowego wyłączania wszelkich napędów samolotów, helikopterów i rakiet, jednostek pływających, także okrętów i wszystkich pojazdów lądowych, dysk duży ma nadzwyczaj korzystne zastosowanie w ratownictwie okrętowym, przy gaszeniu pożarów nawet w terenach górzystych, gdzie może zabrać kilkaset ton wody bezpośrednio z najbliższych zbiorników wodnych, nie wymaga lotniska i skomplikowanego nawigacyjnego prowadzenia, dysk ma dobrą nawigację satelitarną, radary i inne urządzenia nawigacyjne, dysk w eksploatacji jest bardziej bezpieczny w powietrzu niż samoloty i helikoptery, albowiem mały dysk może sprawnie wylądować nawet na jednym silniku górnej turbiny, strumienie powietrza i gazów z silników odrzutowych przy starcie i lądowaniu są kierowane w dół i na zewnątrz (rys.1j2j) w granicach od 30o do70o od osi pionowej na zewnątrz lepiej stabilizując pojazd, dysk jest bardziej ekonomiczny i cichy w eksploatacji niż samoloty odrzutowe i helikoptery, dyski mogą zdecydowanie szybciej osiągać wyższy pułap lotu, albowiem mają korzystniejszą konstrukcję aerodynamiczną i sprawniejszy napęd w powietrzu niż helikoptery i samoloty odrzutowe, w przyszłości cała powierzchnia turbin dysku, górna i dolna mogą być wykonane z włókna węglowego i pokryte bateriami słonecznymi, które mogą zaspokoić w dzień potrzeby energetyczne pojazdu dysku.