1) Uwarunkowania psychogenne a wpływ zaburzeń ekologicznych w zdrowiu człowieka

Szanowni Państwo, od końca XVIII wieku były prowadzone badania empiryczne, stymulacji, bodźcowania, drażnienia (refleksu) różnych rodzajów receptorów skórnych i różnych rodzajów włókien nerwowych w procesach neurofizjologicznych, w badaniu dróg neuralnych, i opracowaniu topografii ośrodków mózgu a pionierzy, niektórzy odkrywcy nagrodzeni zostali łącznie sześcioma nagrodami Nobla. Obecnie, dzięki rewelacyjnym osiągnięciom w zakresie optyki elektronicznej, mikroskopowi elektronowemu, biologia molekularna i submolekularna wyraźnie unowocześniły pojęcie i procesy neurofizjologiczne. Nowoczesna wiedza biologii submolekularnej i biochemi wzbogaciła wiedzę neurofizjologii, pozwoliła precyzyjnie określić zrozumienie procesów dermovisceralnych w sterowaniu biocybernetycznj klawiterapii. Sterowanie planową stymulacją nieinwazyjną , impulsem klawiterapii, generalnie oparte jest na procesach neurofizjologicznych. Jeśli jest dobre dokrwienie to wywołując bodziec na skórze (stymulując), uciskając klawikiem lub ostrą stroną znanej wykałaczki na powierzchnię skóry człowieka, aktywuje się neurochemiczne przekaźniki dające impulsy różnym rodzajom receptorów znajdujących się w dermatomie. Tylko dobre dokrwienie skóry i znajdujące się w krwi obwodowej neurochemiczne przekaźniki sprawiają aktywację różnych rodzajów receptorów przekazujących impuls bioelektryczny z receptora w dermatomie na aferentne drogi nerwowe (włókna nerwowe). Bodziec jest przekazywany połączeniami na synapsach nerwowych, a biegnie po powierzchni błony komórki nerwowej i dalej różnymi rodzajami aferentnych (dośrodkowych) włókien nerwowych do ośrodków w mózgu odpowiedzialnych za stymulowaną strefę biologicznie czynną. Jeśli jest wskazanie regulujące jakiś zaburzony fizjologicznie, wegetatywnie lub morfologicznie układ, narząd albo strukturę morfologiczną wówczas odpowiednie ośrodki w mózgu oceniają konkretne zaburzenia, informacje np. miejsce urazu, bólu lub infekcję, ich uwarunkowanie psychogenne, fizyczne albo odpornościowe wyrażające się w niedokrwieniu, i np. w niedoborach czynników molekularnych w zaburzonej strukturze morfologicznej, określonych poziomów endogennych. Następnie odpowiednie ośrodki w mózgu oceniają nadążnie za pośrednictwem pierwszego i drugiego płatów przysadki mózgowej stan jakościowy i ilościowy molekularny i submolekularny morfologii i chemii w jakości krwi obwodowej przepływającej tętnicą między pierwszym a drugim płatem przysadki mózgowej. W zależności od zaburzeń, dysfunkcji jakości i ilości czynników molekularnych i submolekularnych w krwi, odpowiednie hormony przysadki i ośrodki w mózgu właściwymi sobie drogami eferentnych (odśrodkowych) kilku rodzajów włókien nerwowych, a szczególnie X nerwu czaszkowego, organizm stara się regulować endokrynologicznie odpowiednie gruczoły hormonalne, układ trawienny, wegetatywny w wymiarze produkcji czynników molekularnych i sterowników submolekularnych, w funkcjach enzymatyczno-metabolicznych na poziomie subkomórkowym zgodnie ze wskazaniami programu DNA (RNA) z jądra komórki w zaburzonej strefie morfologicznej we właściwych poziomach endogennych. To samo dotyczy produkcji specjalistycznych neurotransmiterów, których pełne spektrum w krwi obwodowej jest konieczne ze względu potrzeby enzymatyczno-metaboliczne, energetyczne i sukcesywnej regeneracji poprzez agregację czynników endogennych w utrzymaniu właściwej struktury morfologicznej i fizjologicznej organizmu.

W sprzężeniu zwrotnym, planowym działaniem stymulacyjnym, biocybernetycznym klawiterapii można znieść napięcia w nerwowym układzie korowym i ośrodkowym powstałe z operacji technologii mózgu, nadmiaru połączeń operacyjnych, gdy problem przerasta możliwości neuropsychologiczne danego człowieka (analiza, synteza, porównywanie, uogólnianie, dedukcja myślowa, indukcja myślowa w tworzeniu nowych rozwiązań, obrazów, a także w obwodowych włóknach nerwowych ujawniających się traumą nerwowo-mięśniową oraz enzymatyczno-wegetatywną. Można także odtruć organizm, zaktywizować procesy samoregulujące, samo naprawcze i kontrolować za pośrednictwem nerwów eferentnych i aferentnych funkcje trawienne, endokrynologiczne, wegetatywne i endogenne (jak m.in. kortyzon, znakomity hormon dla przemiany materii) oraz submolekularne sterowniki. Procesy te są ważne dla prawidłowej fizjologii a w tym neurofizjologii, dokrwieniu, łącznie z aktywacją programów DNA (RNA) w jądrze komórki, w odbudowie zaburzonej endogennie odporności immunologicznej.

- Główną inspiracją (genezą) do opracowania metody klawiterapii były niezwykle silne, mobilne endogenne reakcje organizmu człowieka i zwierząt na przypadkowe nieprzewidziane urazy: ukłucia, skaleczenia (także planowe, terapeutyczne ukłucia - akupunktura, skaleczenia w operacjach chirurgicznych) uderzenia, otarcia skóry, skręcenia stawu, złamania kości, oparzenia, iniekcje, użądlenia, ugryzienia, zatrucia pokarmowe (lekowe i inne), infekcje oraz immanentna zdolność organizmu do aktywacji przeciwciał obronnych, czynników endogennych w samo gojeniu się, w samo regeneracji, w samo naprawie. Np. Każde przypadkowe ukłucia, skaleczenia także chirurgiczne bardzo silnie aktywizują m.in. osocze, różne przeciwciała z krwi, płytki, czynniki krzepliwości oraz odpowiednie do gojenia się i regeneracji przeciwciała, a także molekularne czynniki endogenne niezliczone znane a w olbrzymiej większości NIEZNANE oraz niepoznane jeszcze przez naukę „Nano” wartości, submolekularne sterowniki do samo gojenia się, samo regulacji. Szczególnie godnym zainteresowania w procesie historycznego, antropologicznego formowania się fizjologii na poziomie molekularnym i submolekularnym człowieka na przestrzeni wielu setek tysięcy lat, jest wpływ różnych przeżyć, trudnych doznań, doświadczeń egzystencjonalnych (także różne żywioły: silne burze, huragany, powodzie, susze, erupcja wulkanów, pył, dym, różne rodzaje gazów, mróz, śnieg, trzęsienia ZIEMI, tsunami). – Powyższe doznania miały istotny wpływ na ewolucyjne psychogenne i antropogenne formowanie się programów DNA (RNA) w jądrze komórki w produkcji molekularnych czynników endogennych oraz sterowników submolekularnych człowieka. Powtarzające się rodzajowo i pokoleniowo w historii wszelkiego życia, a szczególnie linii modelującej człowieka, niektóre bardzo silne, dokuczliwe doznania jak: powszechny, totalny, permanentny bród skóry, jamy ustnej, smród, głód, zatrucia nie świeżym pokarmem, brudną wodą, brak elementarnych warunków sanitarnych, intuicyjnym drapaniem się, lizaniem urazów, iskaniem, i sporadyczną, częściej przypadkową kąpielą, brak wiedzy o higienie itp. Pokoleniowy syndrom powszechnego życia w brudzie i biedzie wywierał i kształcił modyfikowane przez liczne tysiąclecia ewolucyjne czynniki obronne organizmu. Przez wiele set tysiącleci towarzyszące, wyjątkowo dokuczliwe doznania powodowane przez insekty, pasożyty, wirusy, bakterie, grzyby, ciągłe swędzenia i drapania, czochrania, różne bóle, również kształciły i wzbogacały swoiste endogenne fizjologicznie „mechanizmy” obronne organizmu. Równolegle towarzyszące silne stresy, frustracje, długotrwałe irytacje, afekty emocjonalne, zagrożenia (także strach), agresja, walka o przetrwanie, konflikty, wojny, dokuczliwe czynniki klimatyczne, środowiskowe, fizyczne, chemiczne (wulkany), żywieniowe itp. Najogólniej mówiąc bardzo trudne warunki egzystencjonalne wywoływały wielokrotnie permanentną psychogenną traumę całego organizmu, kształcąc także agresję jako czynnik obronny, motywujący „socjo-gennie” do życia w stadzie. Z okresu wczesnego neolitu archeolodzy odnajdują pierwsze próby organizacji życia społecznego, które wyraźnie przyśpieszają procesy antycypacji socjalizacyjnej. Powstają pierwsze osady, budowle warowne, zapobiegawcze egzystencjonalne trendy ograniczonego bezpieczeństwa socjalnego. Tworzą się namiastki struktur władzy (administracji).

Wymienione uwarunkowania na przestrzeni wielu setek tysiącleci wywierały pokoleniowo psychogennie decydujące znaczenie, kształtujące uwarunkowania endogenne także psychologicznej struktury osobowości. Łącznie z jej zaburzeniami w psychice człowieka. Także szczególną specyficznie podatność do różnych zaburzeń emocjonalnych uwarunkowanych endogennie m.in. w: nerwicach, neurotycznych, psychosomatycznych, infekcyjnych (także zakaźnych), a nawet psychotyczną zależność endogenną od wcześniej pokoleniowo doznanych i utrwalonych przeżyć, doświadczeń. W historii ewolucyjnego rozwoju człowieka psychogenne czynniki uwarunkowały endogenną strukturę osobowości, a także jej zaburzenia, co ma swoje wyraźne potwierdzenie w bardzo licznych punkach i strefach biologicznie czynnych, szczegółowo opisanych w książce Klawiterapia, którymi można sprawnie i skutecznie likwidować np.: stan złego humoru (nastroju); stan wiecznego niezadowolenia; stan niechęci do ludzi, z agresją; potrzeba czynienia zła; gniew i bezradność; ekscentryczne zachowanie się; charakteropatia; charakteropatia, zwłaszcza u dzieci nieznośnych, złośliwych, leniwych i upartych; niepokój; stan przewlekłego zmęczenia; uczucie wyczerpania fizycznego; wyczerpanie psychiczne; brak koncentracji; upośledzenie inteligencji; upośledzenie pamięci; zaburzenia pamięci; przytępienie pamięci; osłabienie pamięci; stan pobudzenia psychofizycznego; zaburzenia równowagi psychicznej; obsesje; koszmary; koszmary nocne; stany lękowe; chwiejność emocjonalna; zburzenia emocjonalno-wolicjonalne; senność; niemożność wypoczęcia; uspakajanie; choroby nerwowe, ogólnie; nadwrażliwość; nerwica wegetatywna; nerwice u dzieci; nerwica lękowa; nerwica płciowa; nerwice z zespołem strachu, smutku i tęsknoty; nerwica depresyjna; nerwica reaktywna; nerwica histeryczna; neurastenia; nerwica hipochondryczna; psychonerwice; psychozy reaktywne; napady śmiechu; mania samobójcza; halucynacje; stany maniakalne; fobie; afazja histeryczna; zapominanie; amnezja; stan trwogi; zaburzenia psychiczne; schizofrenia; różne rodzaje zaburzenia snu śpiączka udarowa, itp.

- Powyższe czynniki historycznego pokoleniowo psychogennego warunkowania oraz obecny osobniczy proces rozwojowo-wychowawczy określają współczesne różnice w psychologii osobowości naszych wychowanków. Wymienione różne zaburzenia można wyjątkowo skutecznie likwidować, albowiem są także uwarunkowane zatruciem chemią z żywności metabolitami lub używkami i niedoborem (rzadziej nadmiarem) czynników endogennych. Jak wiemy różnorodnie modyfikowane ewolucyjnie czynniki endogenne na przestrzeni wielu set tysiącleci, niezwykle bogate pokoleniowo doznania, dziedziczne doświadczenia, poprzez ekstremalno-egzystencjonalne procesy emocjonalno-psychogenne, które kształtowały także naszą uwarunkowaną endogennie podświadomość, intuicyjność, indywidualną zdolność spostrzegania poza zmysłowego, telepatię, nawet paranoje, utrwalone także w molekularnych czynnikach endogennych, oraz w „nano” sterownikach submolekularnych. Procesy warunkowania psychogennego są sterowane indywidualnie i grupowo w psychologii społecznej (także tłumu), emocjonalnie przez przysadkę mózgową i programy DNA (RNA) z jądra komórki, mają bezpośrednie przełożenie na jakość produkcji czynników endogennych na poziomie subkomórkowym. Mają swoje potwierdzenie w bardzo licznych algorytmach z siecią czynności wyrażone w klawiterapii. W książce Klawiterapia opracowałem ponad 1100 różnych algorytmów z siecią czynności na różne zaburzenia: psychologiczne, emocjonalne, nerwicowe, psychosomatyczne, psychozy, psychotyczne łącznie ze schizofrenią (paranoidalną, schizoidalną, katatoniczną), wszelkie bóle, infekcje także zakaźne, aż po skuteczną likwidację we wczesnym okresie nadmiaru białek karcerowych, różnych rodzajów markerów, nowotworów złośliwych.

Szanowny Czytelniku, pragnę Cię zapewnić, że w książce Klawiterapia ze wskazaniami w Atlasie klawiterapii, są opracowane i sprawdzone liczne, niezwykle skuteczne algorytmy z siecią czynności, którymi można poprzez stymulację w profilaktyce zaburzeń psychologicznych i zdrowotnych sprawnie diagnozować, i likwidować w krótkim czasie (7-14 dni) różne klasyczne w/w zaburzenia we wczesnej fazie rozwoju, nawet oporne lekowo.

- To opisowe twierdzenie wyraźnie wskazuje na ścisłą zależność w rozregulowanym porządku jakości i ilości czynników endogennych wywołujących wszelkie zaburzenia psychologiczne, świadomościowe i podświadomościowe, nerwicowe, psychosomatyczne, psychiatryczne, wszelkie bóle, infekcje także zakaźne, oraz nowotwory złośliwe w najwcześniejszej fazie rozwoju.

Jak wiemy ten swoisty mikro kosmos molekularny i submolekularny, także jego różnorodne zaburzenia, powstawał pokoleniowo w niezwykle złożonych i trudnych procesach psychologicznych, egzystencjonalnych, przystosowawczo-adaptacyjnych, obronnych, a także regeneracyjnych, samo regulujących homeostazę, zdolność samo naprawczą organizmu człowieka.

Proszę Państwa, w organizmie ludzkim istnieją także niezwykle wrażliwe czynniki „socjo-genne”, warunkujące wrażliwość emocjonalną psychologii społecznej. Jak nam wiadomo prawie do końca XX wieku w wielu państwach rozwijających się z jednej strony panował patologiczny egoistyczny kapitalizm i neokolonializm, a z drugiej strony podstępny ideowo, zachęcający i zniewalający złudnie „duchowo” człowieka socjalizm i komunizm. Narodowy socjalizm (w Niemczech hitlerowskich, Japonia, Włochy i w mniejszym wymiarze opozycyjnym w innych państwach). Socjalizm, a nawet poprzez silną indokrynację tworzono patologiczny komunizm (np. okres stalinowski, Korea Północna itp. państwa). 

Historia najnowsza rejestruje wiele patologicznych ustrojów we współczesnym świecie, które wyniszczały całe narody poprzez siłowa indoktrynację ustrojowo-ideologiczną. Polska wbrew woli zdecydowanej większości społeczeństwa została w 1943 roku w Jałcie włączona na kilka dekad w tzw. Obóz Socjalistyczny z kondominium ZSRR (swoisty neokolonializm). A do czego byli zdolni ludzie kierujący spatologizowanym socjalizmem np. w powojennej Polsce, dziesiątki tysięcy patriotów fizycznie wyniszczono a innych psychologicznie „okaleczono”. Władza w póżniejszym PRL – u żeby utrzymać się u władzy, uzasadnienie np. Polska w końcu lat 70 – tych uprawiała 4 rodzaje zbóż na 24.000.000 hektarów, kiedy to średnia z jednego hektara wynosiła około 30 kwintali, co w sumie dawało 72.000.000 ton. A przyjmując wówczas liczbę 35.000.000 obywateli (w tym noworodki i małe dzieci), to na głowę przypadało nieco ponad 2 tony zboża. – W tamtych latach były 3 rodzaje chleba i trzy rodzaje bułek, rogalik i 100 metrowe kolejki za pieczywem przed sklepem. W tamtych latach mieliśmy na 6 miejscu w świecie dobrze funkcjonującą flotę rybacką a ryb ustawicznie brakowało w sklepach. W końcu lat 70 – tych rolnicy dostawali niezwykle korzystne kredyty bankowe na budowę ferm hodowlanych dla produkcji mięsa i mleka, jaj. Jeśli rolnik pobudował obiekty i założył produkcję hodowli zwierząt to banki powszechnie umarzały całe kredyty. Mięsa, mleka (jego przetworów), jajek produkowano wówczas trzy krotnie więcej a wprowadzono kartki reglamentujące sprzedaż licznych artykułów spożywczych. Natomiast na przełomie lat 80 – 90 tych 2/3 ferm hodowlanych (szczególnie kurników) upadło. Wówczas w PRL produkowano wiele różnych towarów z grupy AGD a nagle półki stały się puste (dane z roczników statystycznych). Będąc wówczas pod wrażeniem świadomego draństwa ówczesnych władz PRL, które świadomie stworzyły ówczesny stan zagorzenia stresowo-egzystencjonalnego dla zbuntowanego społeczeństwa, wywołanego rzekomym brakiem żywności w Polsce. Wówczas napisałem artykuł do tygodnika Chłopska Droga (organ prasowy Wydziału Rolnictwa Komitetu Centralnego PZPR) pt. „Laboratorium analizy chemicznej gleby w każdej gminie”. W artykule wykazałem, ze osiągnięcia nauki rolniczej dla produkcji roślinnej i zwierzęcej są od kilkunastu lat imponujące i można z roku na rok zwiększyć w/w produkcję w granicach 30-50%. Udało mi się wówczas zręcznie wymanewrować, ominąć cenzurę i artykuł ukazał się 02.09.1984 roku, a ówcześni redaktorzy: znany z Eko-radia pan Andrzej Zalewski i pan Andrzej Kwiatkowski z magazynu rolniczego ówczesnej Telewizji Polskiej, przez 2 tygodnie nagłaśniali i zachęcali jak najszybsze wdrożenie opisanych propozycji: Chemicznej analizy struktury żyzności gleby pod każdą kulturę produkcji roślinnej. Artykuł możesz przeczytać m.in. na stronie internetowej: www.klawiterapia.com/maszrol . Były także częste zaburzenia w dostawie energii elektrycznej, które sprawiły, że opracowałem projekty wynalazcze, które z jednej strony pomagały oszczędzać zużycie prądu: jak zlewka do kranu z elektryczną grzałką nurkową z okrężnym obiegiem wody w rurce, dająca natychmiast ciepłą wodę gdy otworzy się kran, a gdy kran zamykamy to automatycznie wyłączał się prąd (projekt wynalazczy z 1978 roku). Z drugiej strony można było już wówczas podjąć produkcję dużej, czystej ekologicznie i wyjątkowo taniej, niezawodnej produkcji prądu elektrycznego z siłowni świdrowo-lemieszowych zainstalowanych na prostej konstrukcji katamaranu wykonanego ze znanych rur PCV o średnicy 1000 mm jakie stosuje się w wodociągach, zakotwiczonych w dnie rzeki lub 300-500 metrów od brzegu morskiego - patrz: www.klawiterapia.com/ekoenerg , automatyczny system zapobiegania powodzi i suszy, elektryczna komunikacja wodna, zapobieganie zmianom klimatycznym itp. Patrz również tanie i proste projekty wynalazcze na rzecz obronności kraju, wnoszące bardzo ekonomiczne i skuteczne zabezpieczenie terytorium Polski przed obcą inwazją: www.klawiterapia.com/bazamat i humanitarna głowica bojowa ze skrawkami folii dwuminutowej do niszczenia wszelkich napędów spalinowych (samoloty i helikoptery, wyłączenia czasowego silników we wszelkich pojazdach lądowych, pływających na wodzie, a także przeciw wrogim lądowym formacjom wojskowym) lub przeciw chuliganom na stadionie - www.klawiterapia.com/dyskpo ; bezpieczeństwo w ruchu drogowym, kolejowym, lotniczym i morskim: - www.klawiterapia.com/transkom; wychowanie młodzieży w ruchu na świeżym powietrzu: www.klawiterapia.com/szknawyk . Wedle mojej oceny mniej więcej od 1980 roku ówczesne władze polityczno-państwowe z powodu narastającego braku zaufania społeczeństwa do władzy, powszechnego niezadowolenia i silnej opozycji, licznych protestów, wieców, strajków, chciały przestraszyć społeczeństwo polskie. Wówczas świadomie w ukryty sposób wywożono z Polski wiele różnych towarów (żywnościowych i przemysłowych) do stanu reglamentacji i pustych półek. Dzisiaj produkujemy 4 rodzaje zboża na 12.500.000 hektarów i w sklepach jest wiele różnych asortymentów pieczywa, które można kupić o każdej porze dnia bez kolejki. Dzisiaj flota rybacka w Polsce z powodu głupoty władz w latach 90 - tych jest zdziesiątkowana a różnych rodzajów ryb mamy pod dostatkiem. To są niektóre przykłady, - więcej informacji jest na ten temat w mojej książce Klawiterapia.

W 1963 roku opracowałem staranną procedurę selekcji badań psychologicznych i konkursów na różne stanowiska kierownicze w: administracji, gospodarce, w strukturach władzy w PZPR, sądownictwie, resortach siłowych, na uczelniach, kandydatów na posłów, itd., które są opisane w książce Klawiterapia. Niektóre procedury selekcji psychologicznej udało mnie się wówczas wprowadzić w resortach siłowych ale po kilkunastu latach w stanie wojennym wszystkie działania mojego zespołu zlikwidowano. Ponad to opisałem także pilną potrzebę stworzenia sprawnej bazy wdrożeń innowacyjnych, patentów z natychmiastową realizacją techniczną prototypów do realizacji i rozpowszechnienia na uczelniach technicznych (także w średnich szkołach technicznych), które mogłyby przynieść rewelacyjne przyśpieszenie rozwoju Polski.

W latach PRL-u wyścig zbrojeń armii oparty o archaiczne rozwiązania, demokracja i wszelki postęp naukowo-techniczny tworzyły się bardzo wolno w trudnych, ograniczonych warunkach.

Kapitalizm w latach 60/70 - tych w rozwiniętych państwach Europy zachodniej obawiając się rozprzestrzenienia socjalizmu i patologicznego komunizmu na ich terytorium podjął nadzwyczajne środki skutecznego przeciwdziałania. Jak wiemy w 1973 roku planowana była inwazja sił zbrojnych Paktu Warszawskiego na kraje Europy Zachodniej. Przygotowane propagandowo liczne partie socjalistyczne i komunistyczne na Zachodzie, które znacznie zdominowały związki zawodowe w krajach kapitalistycznych. Propaganda ideowa i militarna obozu socjalistycznego, radykalne terrorystyczne ruchy lewackie, liczne wojny narodowo-wyzwoleńcze w latach 50/70 –tych. Uwaga! W tamtych latach kapitalizm Europy przewidując realne zagrożenie przyjął bardzo pragmatyczną strategię, klasycznie antycypującą w skuteczności przeciwdziałania zamierzonej ekspansji komunizmu. Kapitalizm, żeby osłabić narastającą bazę wsparcia społecznego dla komunizmu w krajach zachodnich, podjął z konieczności przed nieuchronnym zagrożeniem, niezwykłe jak na tamte lata, działania logistyczne w budowie mieszkań dla tzw. „proletariatu”, dał tzw. „socjal” w wysokości średnio w granicach $300-500. Przed zagrożeniem Paktu Warszawskiego Związki zawodowe w tamtych latach w krajach kapitalistycznych uzyskały liczne przywileje statutowo-organizacyjne.

- Wymienione, zorganizowane na skalę międzynarodową działania władz w radykalnej poprawie warunków egzystencjonalnych ludności w wiodących państwach kapitalistycznych Europy, skutecznie zlikwidowały bazę społeczną dla wsparcia ekspansji komunizmu.

Mimo wielkiego ogólnie postępu w rozwoju cywilizacyjnym i w warunkach egzystencjonalnych w wielu państwach świata, dalej jeszcze 2 miliardy ludzkości cierpi głód, nie ma dostępu do czystej wody, chroniczny brak środków utrzymania, brak stałej pracy, brak mieszkania i elementarnych warunków sanitarnych, powoduje stresowe zagrożenia egzystencjonalne, szkodliwe warunkowania psychogenne.

Generalnie w wielu cywilizowanych państwach świata, dzięki poprawie warunków egzystencjonalnych i profilaktycznym szczepieniom od lat 70 -tych ubiegłego wieku, obserwujemy zmniejszającą się umieralność noworodków i dzieci do 5 roku życia, sukcesywne zmniejszanie się różnych groźnych epidemii, chorób śmiertelnych, także wyraźne wydłużanie średniego wieku życia.

UWAGA!!! Trendy rozwojowo-techniczne, postęp rozwoju nauki, edukacja, innowacyjność, automatyzacja środków produkcji i usług sprawi za 30 – 50 lat w państwach rozwiniętych i rozwijających się gospodarczo nastąpi dalszą poprawa warunków egzystencjonalnych ludności. A w niektórych biednych, byłych krajach kolonialnych nastąpi dalsze rozwarstwienie, wzbogacenie wąskiej elity panującej z powszechną nędzą wywołaną „dzikim” i pazernym kapitalizmem z przełomu XIX i XX wieków lub patologicznym, ortodoksyjnym komunizmem. Natomiast w krajach rozwiniętych gospodarczo nastąpi niepokojący wzrost bezrobocia nawet do 40%. Bezrobotni dostaną tzw. „socjal” na zaspakajanie elementarnych potrzeb egzystencjonalnych. Już dzisiaj władze poszczególnych państw i Międzynarodowa Organizacja Pracy powinna podjąć badania nad sensownym zagospodarowaniem wolnego czasu ludzi na emeryturze i bezrobotnych na socjalu. Albowiem w innym razie nastąpi wzrost zaburzeń: psychologicznych, nerwicowych, depresji, psychosomatycznych, osłabienia odporności immunologicznej, wzrost chorób infekcyjnych, osłabienie odporności psychologicznej na stres i immunologicznej oraz wielowymiarowy wzrost patologizacji życia społecznego, przestępczości, ruchy i trendy radykalno-rewolucyjne, handel usługami terrorystycznymi, rodzimy terroryzm i wiele innych form zagrożeń trudnych do opanowania.

WYMIENIONE TRUDNE PROBLEMY WARUNKOWANIA PSYCHOGENNEGO, (ANTROPOGENNEGO), A POŚREDNIO ENDOGENNEGO, POWINNY BYĆ PRZEDMIOTEM ANTYCYPACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ODPOWIEDNICH INSTYTUTÓW ROZWINIĘTYCH PAŃSTW ŚWIATA, W CELU WYPRACOWANIA ATRAKCYJNYCH W TREŚCI I DYNAMICE RUCHOWEJ NA ŚWIERZYM POWIETRZU, RÓŻNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SPOŁECZEŃSTWA, SZCZEGÓLNIE BEZROBOTNYCH, EMERYTÓW I RENCISTÓW. W TYM KRYJĄ SIĘ OLBRZYMIE REZERWY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I KULTURALNEGO, KONTROLOWANEGO SPOKOJU SPOŁECZNEGO.

Szanowny Czytelniku, walka fizyczna i prawna z chuliganami „kibolami” jest nieporozumieniem, słabością świadomości wiedzy władzy, irracjonalną oceną „wspaniałych kryształów”, na które jest olbrzymie społeczno-zawodowe zapotrzebowanie. Tę agresywną młodzież należy starannie ustalać, opracowywać i w odpowiednim czasie przejmować dla programów szkoleniowo-adaptacyjnych w zawodach, w których potrzebna jest kontrolowana agresja, odwaga, determinacja, walka, działanie w trudnych, zagrożeniowych sytuacjach (np. interwencyjne zwarte oddziały policji, niektóre jednostki wojskowe, straż pożarna, oddziały dla sytuacji kryzysowych, wiele dyscyplin sportowych, ratownictwo itp.). Młodzież trudna to są „wspaniałe kryształy”, które należy starannie i rozumnie szlifować poprzez atrakcyjne programy a nie wyrzucać poza margines społeczeństwa lub do więzienia. Natomiast w nielicznych przypadkach wyraźnie określonych bandytów należy stosować z całą surowością postępowanie sądowe.

Rozdział następny >>

2) Studiowanie literatury, dedukcja i indukcja antycypacyjna w ustalaniu uwarunkowań zaburzeń zdrowotnych, eksperymenty i doświadczenia kliniczne w tworzeniu klawiterapii.