5) Biocybernetyka submolekularna klawiterapia w regulacji zaburzonych demielinizacyjnie nerwowych potencjałów własnych i wzbudzanie utraconego przewodnictwa sygnałów nerwowych.

- Badania naukowe przy pomocy najnowszego mikroskopu elektronowego i przystawek elektronicznych w biologii submolekularnej uzyskuje obraz w spektrum subkomórkowym rozmazu krwi powiększony do 3.000.000 razy. To pozwoliło w rozmazie krwi w bardzo zdrowym organizmie zliczyć i ustalić, że we wszystkich poziomach endogennych poprzez sterowanie programowe DNA (RNA) produkowanych jest około 3.000.000 czynników endogennych, stanowiących o wysokiej holistycznej sprawności fizjologicznej organizmu, a w tym optymalnej odporności swoistej, immunologicznej człowieka (badania krwi pobranej z bardzo zdrowych organizmów: komandosów, sportowców i kandydatów do lotów kosmicznych). To jest fascynujące, że w bardzo zdrowym organizmie w krwi obwodowej krąży 3.000.000 różnych czynników endogennych, a w tym niespełna 90.000 różnych rodzajów przeciwciał, którymi można szybko i skutecznie zwalczać wszelkie infekcje, także zakaźne (wirusy, bakterie, mikroby, grzyby, nadmiar markerów i pasożyty).

- UWAGA!!! WSZELKIE ZABURZENIA ORGANIZMU CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT (PSYCHOLOGICZNE, NERWICOWE, PSYCHOSOMATYCZNE, PSYCHICZNE, INFEKCYJNE (ZAKAŹNE) ORAZ NOWOTWORY TAKŻE ZŁOŚLIWE, TO PROBLEM OBNIŻENIA ODPORNOŚCI SWOISTEJ (LOKALNIE), ORAZ IMMUNOLOGICZNEJ WYWOŁANY NIEDOŻYWIENIEM (ZABURZENIA UKŁADU TRAWIENNEGO), I NIEDOKRWIENIEM (ZABURZENIA UKŁADU WEGETATYWNEGO), TOKSYNY NIE TYLKO METABOLICZNE. TO WSZYSTKO SPRAWIA WAHANIA ZA SPRAWĄ RÓŻNYCH PRZYCZYN PSYCHOGENNEGO WARUNKOWANIA WYWOŁUJĄCYCH ZMIANY W ILOŚCI I JAKOŚCI RÓŻNYCH RODZAJÓW CZYNNIKÓW ENDOGENNYCH I STEROWNIKÓW SUBMOLEKULARNYCH W KRWI OBWODOWEJ. WE WCZESNYCH STANACH ZABURZEŃ ZDROWOTNYCH W PROFILAKTYCE MOŻNA SPRAWNIE, SKUTECZNIE I TRWALE USUNĄĆ WSZELKIE POCZĄTKI CHOROBOWE METODĄ DERMOVISCERALNĄ BIOCYBERNETYCZNEJ KLAWITERAPII POPRZEZ PLANOWĄ AKTYWACJĘ PRODUKCJI I REGULACJĘ CZYNNIKÓW ENDOGENNYCH.

- Ponadto ustalono z wysokim wskaźnikiem prawdopodobieństwa w analizie submolekularnej rozmazu krwi, że we wszystkich poziomach endogennych, DNA (RNA) w jądrze każdej komórki steruje się także programowo produkcją różnych przekaźników neurochemicznych i neurotransmiterów, a doliczono się ich z dość wysokim wskaźnikiem prawdopodobieństwa około 10.000.000, przeznaczonych dla submolekularnych procesów sterowania biocybernetycznego. Natomiast nauka medyczna w praktyce klinicznej na co dzień posługuje się wiedzą około 300 czynników endogennych takich jak: interferony, cytokiny, dopełniacz, endorfiny, niektóre składowe lecytyny itp. Nauka i praktyka kliniczna w medycynie nie dysponuje precyzyjną wiedzą o przekaźnikach i sterownikach submolekularnych. – Wiadomym jest, że np. mielina, mówiąc językiem potocznym izolacja włókna nerwowego i mózgu jest zbudowana m. in. z interferonu (mediatora) i dwóch lipidów. Jeżeli przez dłuższy czas występuje z jakiegoś powodu niedokrwienność w określonej strefie mózgu lub w okolicach nerwowych włókien obwodowych, to nie ma bieżącej sukcesywnie sprawnej agregacji w/w czynników endogennych, regenerujących (odbudowujących) mielinę. I wówczas w miejscach ubytku mielinowego w mózgu lub obwodowych włóknach nerwowych przez osłabioną izolację następuje częściowa ucieczka nerwowych potencjałów własnych w chemie morfologiczną. A gdy w określonym miejscu w mózgu utrzymuje się długotrwałe niedokrwienie, to bywa także całkowity ubytek LOKALNY mieliny z powodu niedokrwienia i tym samym braku agregacji interferonu i lipidów, a sygnały z konkretnego ośrodka w mózgu uciekają przez plakę (fr. plaque) w postaci hiperintensywnej, co jest mierzalne diagnostycznie MRI. Na przykład: Jeśli plaki są w korze mózgowej nad ośrodkiem odpowiedzialnym za układ piramidowy kończyn dolnych na samym wierzchołku głowy w pobliżu bruzd bocznych mózgowia (pasmo piramidowe, motoryczne) to oczywistym jest, że latencja końcowa nerwowych potencjałów własnych będzie wyraźnie osłabiona lub nawet całkowicie wyłączona, w stanie bez możliwości wykonania ruchu. Wyjaśnienie: We wczesnym okresie zaawansowanego niedokrwienia z tendencją powstawania plak odczuwamy swędzenie z przeczulicą bólową na skórze głowy. Nad miejscem niedokrwienia i powstawania algostyczności z przeczulicą bólową wywołaną częściowym ubytkiem punktowym mieliny (nawet włosy w tym miejscu układają się nieregularnie) lub na nerwowych włóknach obwodowych, gdzie uciekają intensywne bioelektryczne sygnały obkurczające mięśniówkę naczyń włośniczkowych skóry, pojawia się w tych miejscach podatność do zapaści enzymatyczno-metabolicznejj w dermatomie, widoczna w formie algostyczności, łupieżu, swędzenia z przeczulicą bólową. A z czasem jeśli nie poprawimy dokrwienia uwalniają się hiperintensywne sygnały, które powodują punktowo zapaść enzymatyczno-metaboliczną w dermatomie, algodystrofię, martwą tkankę bez czucia, równo projekcyjnie nad plaką demielinizacyjną, o fakturze pergaminu, na której po krótkim czasie ujawnia się intensywny łupież, złuszczanie martwych tkanek bez infekcji skóry. - Gdy przyłożymy w to miejsce prostopadle ostrą stroną kilka klawików (patyczków szaszłykowych, wykałaczek), z bardzo delikatnym uciskiem i przytrzymamy kilka sekund to odczujemy silne pieczenie z bólem przenikającym do mózgu. W książce Klawiterapia jest algorytm ze szczegółową siecią czynności na przywrócenie starannego dokrwienia mózgu. Czynność te należy powtarzać kilkakrotnie, aż do przywrócenia normalnego czucia, wówczas przywrócimy dobre dokrwienie. Stosowanie stymulacji znoszącej napięcia i udrożnienie dokrwienia przez kilka kolejnych dni sprawi agregację interferonów (mediatorów) i lipidów w miejscach ubytku mielinowego, i przywróci prawidłową morfologie osłony mielinowej, właściwą neurofizjologię ośrodka w mózgu. Odkryte przez autora klawiterapii Ferdynanda Barbasiewicza w 1988 roku w Klinice Neurologicznej Instytutu Medycyny Klinicznej w MSW. – Jeśli ktoś ma wątpliwości to proszę wykonać analizę porównawczą obrazu MRI z konkretną plaką i punktowym łupieżem skóry równo nad plaką demielinizacyjną. Uwaga! Przy wysokiej nerwicowości, neurotyczności danego człowieka, który przeżywa silne stresy, frustracje, długotrwałe irytacje, występuje także wyraźne ogólne niedokrwienie mózgu, które może wywołać ogólny bez infekcji łupież na skórze głowy. Gdy zniesiemy napięcia korowe i ośrodkowe, poprawimy dokrwienność mózgu to łupież po kilku dniach całkowicie i trwale zanika. W sclerosis multiplex (MS) poza zabliźnionymi stwardliną plakami w mózgu, móżdżku, pniu mózgowym, na nerwach czaszkowych, nad IV komorą pnia mózgowego, i innych strukturach mózgowia oraz w rdzeniu, także występują w wyniku permanentnej niedokrwienności plaki demielinizacyjne, których intensywność wzrasta w nerwicy reaktywno-depresyjnej. W MS z uwagi na osłabienie mięśniówki naczyń krwionośnych z reguły występuje niskie ciśnienie krwi obwodowej z tendencją do tachikardii. W MS niezwykle rzadko występuje podwyższone ciśnienie krwi obwodowej.

- Demielinizacja występuje także na nerwowych włóknach obwodowych. Poza tym liczne przypadki plak demielinizacyjnych występują nawet u ludzi zdrowych np. u sportowców na nerwowych włóknach obwodowych, z powodów przeciążeń wywołanych stresami rywalizacji, przeciążeń treningowych, wysiłkiem fizycznym lub urazem, obrzęki infekcyjne wywołujące niedokrwienność nie związana z MS.

Uwaga!!! W 1988 odkryłem także, gdzie jest ubytek mieliniy, pierwszej warstwy izolacyjnej, nad niedokrwiennym miejscem nerwowego włókna obwodowego powstaje w skórze plamka algostyczna, nieco większa wobec ubytku mielinowego z przeczulicą bólową, świadcząca o podatności do zapaści enzymatyczno-metabolicznej w dermatomie z przeczulicą bólową. I wówczas jeśli to jest np. nad włóknem piramidowym, motorycznym nerwu strzałkowego to na pewno ujawnią się początki zaburzeń w sterowaniu z tendencją do opadania stopy, potykania się podczas chodzenia. A latencja końcowa nerwowych potencjałów własnych w badaniach klinicznych EMG będzie wyraźnie osłabiona. Jeśli nad włóknem nerwu strzałkowego ujawni się plamka algodystroficzna, martwa bez czucia, z całkowitą zapaścią enzymatyczno-metaboliczną. Wówczas badania EMG wykażą całkowity brak latencji końcowej, z opadniętą stopą bez możliwości wykonania jakiegokolwiek ruchu.

- Szanowny Czytelniku, warto także wiedzieć, że etiologia trądu jest ściśle związana z neuropatią demielinizacyjną włókien nerwowych sterujących dynamika mięśniówki naczyń krwionośnych lub z jakimś zatorem niedokrwiennym. Próba dedukcyjnego wyjaśnienia: Jeśli w określonej strukturze morfologicznej lub dowolnym narządzie zostanie całkowicie wyłączone sprawne dokrwienie to wówczas ujawniają się także białe plamki algostyczne lub algodystroficzne w dermatomie. Gdy temperatura otoczenia, zewnętrzna przez całą dobę przekracza znacznie 40 i więcej stopni, i nie ma dokrwienia, dotlenienia, dożywienia świeżą, bogatą krwią w wartości odżywcze z czynnikami endogennymi określonej struktury morfologicznej. Nie ma także chłodzenia wątrobą cyrkulacji krwi. Wówczas w bardzo wysokiej temperaturze zewnętrznej przez całą dobę przez kilka miesięcy z powodu neuropatii demielinizacyjnej na włóknach współczulnych (przywspółczulnych), sterujących dynamiką mięśniówki naczyń krwionośnych następuje totalna zapaść enzymatyczno-metaboliczna, a komórki i tkanki ulegają szybkiemu rozkładowi i odpadają od zdrowych, dobrze dokrwionych tkanek w określonej strefie anatomiczno-morfologicznej. W Starym Testamencie są opisy procedury postępowania kapłanów na wypadek pojawienia się białych plamek na powierzchni skóry danego człowieka. W pierwszym okresie pojawienia się białych małych plamek (proszę nie mylić z bielactwem) na skórze człowieka, kapłan izolował go okresowo i przez jakiś czas obserwował czy stan tkanek ulegał pogorszeniu, czy nie? Jeśli np. po 2-3 tygodniach tkanki na skórze nie ulegały rozkładowi to zwalniał z obserwacji i oznajmiał, że jest czysty, niegroźny dla otoczenia. Z tej diagnozy należy wyprowadzić wniosek, że plamki algostyczne lub algodystroficzne u tego człowieka, któremu oznajmiono, że jest czysty, powstały na włóknach piramidowych, motorycznych i wówczas mógł mieć kłopoty z funkcjami ruchowymi lub dynamiką mięśni szkieletowych ale tkanki ciała nie rozkładały się i ciało nie odpadało. Natomiast, gdy po obserwacji kapłan zauważył, że tkanki ulegają rozkładowi i ciało zaczyna odpadać, wówczas oznajmiał, że ten człowiek jest nieczysty i kierował go na stałe, do końca życia, do starannie izolowanego lazaretu. Wniosek subiektywny autora klawiterapii: Człowiek doznał neuropatii demielinizacyjnej na włóknie współczulnym lub przywspółczulnym regulującym światło naczynia i dynamikę mięśniówki naczyń krwionośnych, lub też nastąpiło całkowita niedokrwienność z powodu zatoru, lokalnego udaru niedokrwiennego. Uraz z infekcją sprawia wyraźne ustanie krążenie krwi w określonej strukturze morfologicznej. Całkowity brak cyrkulacji krwi sprawił: nie dożywienie, brak tlenu i brak chłodzenia w wątrobie krwi. Brak dożywienia, chłodzenia komórek i tkanek w dłuższym czasie, w określonej strefie morfologicznej, w bardzo wysokiej całodobowo temperaturze otoczenia, pogłębiało objawy trądu. Ta przyczyna sprawiła całkowite ustanie funkcji enzymatyczno-metabolicznych na poziomie subkomórkowym określonej struktury morfologicznej, anatomicznej i wówczas ciało ulega obumieraniu, rozkładowi, i może odpadać. Jeśli w/opisana neuropatia demielinizacyjna nastąpi w naszej umiarkowanej klimatycznie szerokości geograficznej to człowiek może żyć przez dłuższy czas i ciało nie odpada. Bywa, że kończy się nowotworem. Być może, że przyczyną trądu jest także permanentne niedożywienie organizmu ludzkiego i zanik, obniżenie poziomu określonego rodzaju czynników endogennych. Natomiast twierdzenie, że to choroba wirusowa, zakaźna też nie jest w pełni uzasadnione albowiem wirusy mogą ujawniać się, rozwijać dopiero w stadium rozwoju trądu, z powodu osłabionej lokalnie odporności swoistej. – Przypominam, że powyższa interpretacja etiologii trądu jest subiektywnie dedukcyjną oceną autora metody klawiterapii, wymaga bardziej starannych badań klinicznych.

- UWAGA!!! Żeby skutecznie regulować wartości zaburzonych nerwowych potencjałów własnych lub wzbudzić utracone przewodnictwo sygnałów nerwowych, trzeba wcześniej wywołać klawikowaniem staranne przekrwienie struktur niedokrwiennych człowieka. Następnie aktywuję punkty biologiczno czynne na stwardnienie rozsiane z czynnikiem wzrostu i komórki macierzyste na obrzeżu skóry pępka, te działania sprawią wzrost produkcji interferonów i lipidów. Dalej szczególnie staranne wykonuje stymulację w białe plamki algostyczne lub algodystroficzne na skórze nad neuropatią demielinizacyjną, opisane szczegółowo w książce Klawiterapia. Po starannym przekrwieniu zaktywują się programy DNA (RNA) w jądrze komórki, na poziomie subkomórkowym, i uruchomia się normalną produkcję także interferonów i lipidów. Stymulacja klawikiem lub wykałaczką w plamki algostyczne lub algodystroficzne wywołuje rozkaz sterowania poprzez ożywione bodźcem w krwi neurochemiczne przekaźniki, które aktywują receptory i układ nerwowy do specjalistycznych neurotransmiterów krążących w lokalnej krwi obwodowej. Specjalistyczne neurotransmitery podłączają się do interferonów (mediatorów) i lipidów, naprowadzając je we właściwe miejsce bodżcowania, żeby agregowały się we wskazanej w strefie demielinizacyjnej plaki w mózgu lub w ubytku nerwowego włókna obwodowego. I tym samym w kilka minut można sprawnie regulować nerwowe potencjały własne. A także wzbudzić utracone przewodnictwo sygnałów nerwowych w obwodowych włóknach nerwowych, co można na bieżąco diagnozować i weryfikować badaniami klinicznymi m. In. EMG. Proces agregacji ubytku mielinowego w biocybernetyce klawiterapii jest bardzo intensywny, trwa tylko kilka minut. Oczywiście stymulację w algostyczne lub algodystroficzne plamki należy przez kilka kolejnych dni powtarzać, aż do ustąpienia dokuczliwego bólu i wywołania normalnej reakcji i koloru skóry, dla pełnej odbudowy i utrwalenia regeneracji mieliny na włóknie nerwowym. Po kilku minutach w wyniku bodżcowania, stymulacji w plamkę algostyczną lub algodystroficzną podchodzi osocze (jako proces obronny z powodu kłucia i ewentualnej infekcji), tworzą się kilkugodzinne zmiany w dermatomie podobne do infekcji po iniekcji komara gdy zostanie zabity podczas pobierania krwi, gdzie pozostawia w naszej tkance swoje obce narzędzie pobierania krwi wywołujące infekcję.

- UWAGA! Bywają zadawnione, zastarzałe od kilku lat wyłączenia demielinizacyjne przewodnictwa nerwowego i tym samym plamki algo dystroficzne są bardzo trudne do regeneracji i wzbudzenia sygnałów w procesach neurofizjologicznych na poziomie submolekularnym. Wówczas, w tych wyjątkowych sytuacjach chirurg dermatolog powinien ściąć zastarzałą plamkę algodystroficzną, z całkowitą zapaścią enzymatyczno-metaboliczną i po regeneracji, zagojeniu się tego miejsca (około 2 tygodnie) w dermatomie nastąpi równoczesna regeneracyjna, odbudowa receptorów i zdolność do aktywacji neurochemicznych przekaźników umożliwiających sterowanie biocybernetyczne wedle wskazań klawiterapii w odbudowie mieliny.

- Warto także wiedzieć, że w strukturach anatomiczno-fizjologicznych, morfologicznych na różnych poziomach endogennych i w krwi obwodowej zdrowy organizm ma w ściśle określonym poziomie utrzymywane rożne rodzaje wirusów, bakterii, mikrobów oraz różnych rodzajów markerów, białek kancerowych. Wirusy, bakterie, mikroby, białka kancerowe itp., są swoistymi immanentnymi stabilizatorami odporności swoistej, immunologicznej.

Szanowni Państwo, jeśli w jakiejś strefie anatomicznej, morfologicznej obniża się sprawność dokrwienia i utrzymuje się w dłuższym czasie, to grozi osłabieniem lokalnej odporności swoistej i może wywoływać tendencje do zapaści enzymatyczno-metabolicznej na poziomie subkomórkowym. W tych zagrożonych warunkach mogą aktywować się samoistnie różne immanentne wirusy, bakterie wywołujące infekcje także zakaźne.

- Sprawny, zdrowy organizm ludzki, jeśli regularnie 4 razy dziennie spożywa małe ale urozmaicone posiłki z bogatym zestawem surówek i stosuje minimum dwa razy dziennie lekkie ćwiczenia w pozycji leżącej, opracowane dla klawi terapii. Ćwiczeniami klawiterapii wywołuje się w nieobciążonym płynnym ruchu, powtarzanym minimum dwa razy dziennie, wielokrotne przekrwienie całego organizmu i odstresowanie. Drugim, równoległym sposobem na skuteczne odstresowanie jest klasyczna antycypacja w pomniejszaniu, w rozumnym unikaniu, rozładowywaniu sytuacji stresowych i zapobieganiu innym zagrożeniom jak wyprzedzanie konkurencji itp. działania. Dożywienie, dotlenienie i odprowadzenie różnych metabolitów, toksyn z poziomu subkomórkowego całego organizmu. A także dzięki opisanym w klawiterapii ćwiczeniom dostarcza się w pełni bogatą krew do najbardziej niedokrwionych tkanek i komórek. Wówczas dzięki programom DNA (RNA) aktywuje się optymalna produkcja czynników endogennych na poziomie subkomórkowym. Aktywuję się także submolekularna produkcja neurochemicznych przekaźników i sterowników, neurotransmiterów. Dzięki stymulacji punktu biologicznie czynnego na małżowinie ucha, tzw. czynnika wzrostu w sprzężeniu ze stymulacją na obrzeżach pępka człowieka aktywują się magazynowane w pępowinie własne komórki macierzyste wszystkich poziomów endogennych dla zamierzonej regeneracji różnych ubytków w organizmie, szczególnie w regeneracji w starszym wieku lub wyniszczonym długotrwałą chorobą człowieku. Po równoległej stymulacji za pośrednictwem hormonów z przedniego i tylnego płatów przysadki mózgowej, za pośrednictwem dróg eferentnych X nerwu czaszkowego i specjalistycznych neurochemicznych przekaźników, wprowadza się i aktywizuję komórki macierzyste do krwi obwodowej. Następnie są rozprowadzane z krwią i neurotransmiterami w miejsca objęte np. zapaścią enzymatyczną-metaboliczną na poziomie subkomórkowym. Wówczas wywołuje się skuteczną regenerację zaniedbanych lub niedożywionych struktur organizmu człowieka.

- Warto także wiedzieć, że w wyniszczonym organizmie przewlekłą chorobą, antybiotykami i steroidami można aktywować klawiterapią „rozleniwioną” korę gruczołów nadnerczy w produkcji kortyzonu. Można także sprawnie klawiterapią aktywować „uśpiony” własny kortyzon znajdujący się w krwi obwodowej, który jest najdoskonalszym hormonem dla przemiany materii na poziomie subkomórkowym. Jak wiemy podawanie sztucznych zamienników steroidów w leczeniu nie tylko stwardnienia rozsianego powoduje wyraźne „uśpienie”, obniżenie w produkcji tego hormonu.

INNYMI SŁOWY HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA PSYCHOGENNE (ANTROPOGENNE), ETNICZNE, KULTUROWE, FOLKLOROWO-RELIGIJNE DETERMINUJĄ OSOBOWOŚĆ KAŻDEGO CZŁOWIEKA, A TAKŻE CODZIENNE TRUDNOŚCI RADZENIA SOBIE ZE STRESAMI, FRUSTRACJĄ I DŁUGOTRWAŁĄ IRYTACJĄ, AMBIWALENCJA EMOCJONALNA, BRAK HIGIENY PSYCHICZNEJ, WARUNKI EGZYSTENCJONALNE, RÓŻNE W NADMIARZE UŻYWKI, BRAK REGULARNEGO I WARTOŚCIOWEGO ŻYWIENIA, BRAK PLANOWEGO RUCHU NA ŚWIEŹYM POWIETRZU, KONFLIKTY INTERPERSONALNE ORAZ BRAK RACJONALNEGO DZIAŁANIA DAJĄCEGO CODZIENNĄ SATYSFAKCJĘ.

- POWYZSZE UWARUNKOWANIA STANOWIĄ PRZYCZYNĘ ZABURZENIA HOMEOSTAZY: PSYCHOLOGICZNEJ, NERWICE, PSYCHOSOMATYCZNE, INFEKCJE (TAKŻE ZAKAŹNE), NOWOTWORY (TAKŻE ZŁOŚLIWE), CHOROBY PSYCHOTYCZNE (JAK SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, SCHIZOIDALNA, KATATONICZNA). W SPRZĘŻENIU ZWROTNYM W/W PRZYCZYNY STANOWIĄ DEZORGANIZACJĘ HOMEOSTAZY ORGANIZMU NA WSZYSTKICH POZIOMACH ENDOGENNYCH, KTÓRA MANIFESTUJE SIĘ TAKŻE ZABURZENIEM PROGRAMOWYM DNA (RNA) JĄDRA KOMÓRKI W NIEDOBORACH PRODUKCJI MOLEKULARNEJ JAKOŚCI I ILOŚCI CZYNNIKÓW ENDOGENNYCH, A TAKŻE W PRODUKCJI SUBMOLEKULARNEJ STEROWNIKÓW NEUROCHEMICZNYCH, NEUROTRANSMITERÓW, STANOWIĄCYCH O SPRAWNOŚCI WSZELKICH FUNKCJI CZYNNOŚCIOWO-FIZJOLOGICZNYCH, ENZYMATYCZNO-METABOLICZNYCH W PRZEMIANIE MATERII DLA UTRZYMANIA OPTYMALNEJ ODPORNOŚCI SWOISTEJ LOKALNEJ I IMMUNOLOGICZNEJ OGÓLNOUSTROJOWEJ. – CZYTAJ NIEZALEŻNE OPINIE GRUPY NEUROLOGÓW O SKUTECZNOŚCI KLAWITERAPIIW USPRAWNIANIU STWARDNIENIA ROZSIANEGO, ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.klawiterapia.com oraz w książce Klawiterapia.

UWAGA!!! W KSIĄŻKACH: KLAWITERAPIA I W ATLASIE KLAWITERAPII OPRACOWAŁEM PONAD 1100 ALGORYTMÓW Z SIECIĄ CZYNNOŚCI BIOCYBERNETYCZNEJ W PRODUKCJI ILOŚCI I JAKOŚCI ORAZ W REGULACJI POZIOMU W KRWI OBWODOWEJ MOLEKULARNYCH CZYNNIKÓW ENDOGENNYCH I NEUROCHEMICZNYCH PRZEKAŻNIKÓW, STEROWNIKÓW, NEUROTRANSMITERÓW SUBMOLEKULARNYCH W SKUTECZNEJ, SAMOISTNEJ LIKWIDACJI ZABURZEŃ: PSYCHOLOGICZNYCH, NERWICOWYCH, PSYCHOSOMATYCZNYCH, PSYCHOTYCZNYCH, INFEKCYJNYCH TAKŻE ZAKAŻNYCH ORAZ WE WCZESNYM STADIUM LIKWIDACJI NOWOTWORÓW, TAKŻE ZŁOŚLIWYCH.

- Uwaga! Jak wiemy w medycynie istnieje sztuka diagnozowania na podstawie mapy fizycznych zmian i przebarwień w tęczówce oka i nazywa się irydologią (irys). Natomiast strefy terapeutyczne w irydologii znajdują się odpowiednio: zmiany kształtów i przebarwienia w tęczówce np. w lewym oku to należy stymulować, przykładać szpalerki kilku ostrych klawików lub wykałaczek do skóry wedle wskazań mapy w odpowiednim miejscu wokół lewej brodawki sutkowej w strefie brunatnej aureoli. To samo dotyczy prawego oka i stymulacji w brunatnej aureoli wokół prawej brodawki sutkowej. Jeśli są wskazania terapeutyczne to odczujesz igłowe przenikające głęboko do wewnątrz organizmu dokuczliwe bóle. Podczas jednego zabiegu w mniej istotnych zaburzeniach należy stymulować przez kilka minut, aż do całkowitego zniesienia bólu igłowego. Zabiegi należy wykonywać przez kilka dni i później kontrolować czy ból igłowy nie powraca. Poważne zaburzenia ze zmianami wtórnymi należy stymulować w jednym dniu z krótkimi przerwami znacznie dłużej, nawet przez kilkadziesiąt minut, aż do całkowitego ustąpienia bólu igłowego. Oczywiście kuracja irydologiczna w ciężkich schorzeniach może trwać 7-12 dni. Jest to bardzo skuteczna metoda terapeutyczna, dająca natychmiastowe efekty uzdrawiające, odkryta przez autora klawiterapii.

- Uwaga! Jeśli zauważysz w roku kalendarzowym kilka powtarzających się (bez urazów fizycznych) wylewów krwi do spojówki oka to zgłoś się do lekarza, albowiem możesz być zagrożony wylewem krwi także do mózgu. Następnie możesz zabiegami klawiterapii (ściśle określonym algorytmem z siecią czynności) skutecznie i trwale oddalić zagrożenie wylewu krwi do spojówki oka a także wylewu do mózgu. Świeże (do tygodnia) wylewy krwi do mózgu znakomicie, w kilka dni cofają się bez śladu w mózgu z odzyskaniem pełnej sprawności ruchowej.

- Natomiast udary niedokrwienne mózgu, nawet po kilku latach, można skutecznie zlikwidować klawiterapią i przywrócić sprawność ale z zachowaniem szczególnej ostrożności, albowiem naczynia krwionośne strefy niedokrwiennej mózgowia są „niedożywione”, osłabione. - Wcześniej przez kilka dni należy wzmocnić neurofizjologicznie mięśniówkę tych osłabionych naczyń i następnie odblokować krążenie krwi w strefie udaru. W innym razie istnieje ryzyko zamiany udaru niedokrwiennego na wylew krwi w niedokrwiennej strefie mózgowia. Zabieg usprawniający klawiterapii w udarze niedokrwiennym mózgu powinien być wsparty środkiem rozrzedzającym krew ale pod kontrolą lekarza.

Rozdział następny >>

6) Nadzieja, złudzenia i kosztowne rozczarowania