2) Studiowanie literatury, dedukcja i indukcja antycypacyjna w ustalaniu uwarunkowań zaburzeń zdrowotnych, eksperymenty i doświadczenia kliniczne w tworzeniu klawiterapii.

Moje doświadczenia w asystenturze w prosektorium poczynając od końca lat 50 – tych, liczne konsultacje ze znakomitym anatomopatologiem dr n. med. Jerzym Składowskim, dawały i utrwalały moją wiedzę o patologii organizmów ludzkich. Od 1960 roku utrzymywałem częste merytoryczne kontakty z panem prof. Henrykiem Greniewskim i panią doc. Marią Kempisty (sinolog), inspiratorami rozpowszechnienia modnej wówczas cybernetyki w Polsce. Intensywnie studiowałem biocybernetykę i uczestniczyłem wówczas w walnym zebraniu założycielskim w 1962 roku na Uniwersytecie Warszawskim, kiedy to powstało Polskie Towarzystwo Cybernetyczne, a pierwszym prezesem został prof. Oskar Lange. Równolegle realizowałem badania naukowe w refleksologii na uczelni, które pozwoliły weryfikować i wyprowadzić wnioski, że wszystkie rodzaje receptorów, których wiele znajduje się w każdym milimetrze dermatomu, na całej powierzchni dermatomu i tkanki łącznej skóry człowieka, a także w układzie oddechowym i pokarmowym, interoreceptory informujące o bólu, i zaburzonych funkcjach wewnętrznych organizmu. Stanowią w klawiterapii znakomite wejścia dla stymulacji dermovisceralnej biocybernetycznej klawi terapii w regulacji zaburzonego organizmu, a także metodą homeopatii (nagrodzonej w latach 90 – tych anty-nagrodą Nobla). Na przykład: Warto wiedzieć, że podczas jednego dnia w czasie siedmio godzinnego zabiegu klawiterapii na pacjencie z poważnymi zaburzeniami wywołanymi stwardnieniem rozsianym, który może o kulach przejść byle jak tylko kilka metrów. Wykonuję ręcznie około 200 tysięcy planowych nieinwazyjnych nakłóć, stymulacji, pobudzeń, podrażnień, refleksu na powierzchni całej skóry, oczywiście z krótkimi przerwami. Pacjent z SM, który z wielkim trudem, przy pomocy kul poruszał się kilka metrów, a po 7-14 dniach kuracji metodą klawiterapii może swobodnie przejść samodzielnie 300 metrów i może chodzić po schodach. Jeśli nie wywołam pełnej sprawności i samodzielności (co sporadycznie zdarza się) nie pobieram należności finansowych za kurację, tak jest napisane od wielu lat w moich książkach i na stronie internetowej: www.klawiterapia.com. Uwaga! Jeśli pacjent po usprawnieniu klawiterapią przestrzega zaleceń klawiterapii, to daję 6 miesięcy gwarancji na trwałość odbudowanej sprawności.

Jak już opisałem w historii formowania się człowieka (rodzaju ludzkiego) w wyniku w/w doznań, poprzez receptory skórne, zostały wykształcone: dokuczliwym i permanentnym swędzeniem, drapaniem, ukłuciami, skaleczeniami (różne bóle), insekty, infekcje, itp. w/w wszystkie doznania. Działania molekularne endogenne samoobronne, samo naprawcze (dermo-visceralne, biocybernetyczne), terapeutyczne wyniesione dzięki submolekularnym neurochemicznym przekaźnikom z krwią tuż pod powierzchnie naskórka. W uproszczony sposób można wyrazić biocybernetyczne, terapeutyczno-projekcyjne „mechanizmy” dermovisceralne w biocybernetycznej klawiterapii, dzięki stymulacji różnych receptorów i obwodowym – aferentnym włóknom układu nerwowego, zostały wykształcone znakomite wejścia do wszystkich ośrodków centralnego układu nerwowego. A także dzięki ośrodkom w mózgu i obwodowym - eferentnym włóknom nerwowym, sterującym m. In. fizjologią wegetatywną narządów wewnętrznych, różnych struktur morfologicznych, czynnościowych, także motorycznych również umożliwiają niezwykle skuteczne działania klawiterapeutyczne. Każda wewnętrzna struktura anatomiczno-fizjologiczna, morfologiczna wszystkich poziomów endogennych ma swoją projekcję terapeutyczną w dermatomie, na powierzchni skóry. To sprawia, że efektywność klawiterapii z reguły w różnych schorzeniach, ciężkich zaburzeniach opornych lekowo i w rehabilitacji neurofizjologicznej, także w stwardnieniu rozsianym (MS) jest rewelacyjna.

Ta sama zasada postępowania dotyczy diagnozowania na powierzchni skóry plamek algostycznych (niedokrwiennych z przeczulicą bólową) z zaburzeniami nerwowych potencjałów własnych we włóknach nerwowych i algodystroficznych (martwych bez czucia) we wzbudzaniu utraconego we włóknach nerwowych przewodnictwa sygnałów nerwowych. Metoda diagnozowania i sprawnej regulacji oraz wzbudzania utraconego przewodnictwa sygnałów nerwowych (odkryte i opracowane przez autora klawiterapii w 1988 roku w Klinice Neurologicznej Instytutu Medycyny Klinicznej MSW), mogą być natychmiast po kilku minutach aktywacji z łatwością weryfikowane w obiektywnym ustaleniu wartości nerwowych potencjałów własnych np. badaniami klinicznymi EMG.

Przykład per analogii: Proszę sobie wyobrazić groźną awarię wyłączenia tylko prądu elektrycznego na miesiąc w dużej aglomeracji miejskiej (np. stolicy państwa) podczas upałów letnich. – Państwo i obywatele dotknięci poważną awarią tylko prądu elektrycznego w stolicy będą żyły ale po kilku dniach mamy „nowotwór” w organizmie tego kraju. Wszelkie warunki egzystencjonalno-techniczne, sanitarne, żywieniowe, funkcjonalne zostałyby nagle utracone. Ludzie tego miasta jeśli chcą utrzymać się przy sprawności zdrowotnej, ochronić życie, muszą bezwzględnie opuścić tę metropolię. - W pragmatycznych warunkach życia społecznego jedynym antycypującym zabezpieczeniem przed groźną awarią zasilania elektrycznego jest stworzenie równoległego, alternatywnego, prostego i niezawodnego systemu energetycznego w formie siłowni świdrowo-lemieszowej wykonanej z lekkich kompozytów zainstalowanej na konstrukcji katamaranu i zakotwiczonej w dnie rzeki, gdzie nurt wody lub wiatr i fala morska 300-500 metrów od brzegu morskiego zapewni dużą, niezawodną, cystą ekologicznie produkcję najtańszego prądu elektrycznego ze źródeł odnawialnych – patrz: www.klawiterapia.com/ekoenerg .

- Bezpośrednią przyczyną NAJWCZEŚNIEJSZEGO powstawania różnych zaburzeń i dysfunkcji zdrowotnych są silne stresy, frustracje, długotrwałe irytacje wywołujące silne napięcia stresowo-nerwowe, z równoległą aktywacją hormonu stresu kortyzolu, wywołuje zburzenia nerwowego układu: współczulnego, długotrwałą niedokrwienność, trawiennego, wegetatywnego. W konsekwencji powstają zaburzenia psychologiczne, nerwice, depresje, zaburzenia psychosomatyczne, infekcyjne, także zakaźne, osłabienie odporności swoistej, immunologicznej. A w następstwie występują osłabienia układu nerwowego i zaburzenia „awarie” czynnościowe, aż do powstawania nowotworów złośliwych. – Zaburzenia czynnościowe w konsekwencji wywołujące rozległe i wielodniowe, długie w czasie niedokrwienie narządów wewnętrznych, różnych struktur anatomicznych, i morfologicznych na wszystkich poziomach endogennych. Długotrwałe zaburzenie niedokrwienne może być przyczyną demielinizacji i dysfunkcji w przewodnictwie określonego włókna nerwowego (osłabienie latencji końcowej), NERWOWYCH POTENCJAŁÓW WŁASNYCH. Jeśli dany organizm człowieka (zwierzęcia) dotknięty swoistą długotrwałą traumą, wzrostem adrenaliny, kortyzolu, noradrenaliny i niedokrwieniem, może nastąpić nawet całkowita neuropatia demielinizacyjna WYŁĄCZAJĄCA PRZEWODNICTWO SYGNAŁÓW NERWOWYCH. Np. zaburzenia wartości nerwowych potencjałów własnych lub neuropatia demielinizacyjna tylko w jednym ważnym np. współczulnym (przywspółczulnym) włóknie nerwowym, zawiadującym dynamiką mięśniówki naczyń krwionośnych, niedokrwieniem jakiegoś narządu lub innej struktury morfologicznej. Drugą przyczynę wywołującą porażenie układu nerwowego mogą stanowić zmiany wtórne w kręgosłupie, w aparacie ruchowo-oporowym układu kostnego, wywołujące uciski niedokrwienne korzonków i włókien nerwowych.

Bardzo groźne zaburzenia porażenne mogą wywoływać PODRAŻNIANE FIZYCZNIE i AGRESYWNIE UZŁOŚLIWIANE z powodu narastającego swędzenia i nieświadomego drapania np. podczas snu, niektórych włókniaków, brodawek, modzeli, znamion, brunatnych plamek, m. In. jak melanoma malignium, czerniak, wyjątkowo złośliwa postać nowotworu. Jeśli gdzieś na powierzchni skóry odczuwasz silne swędzenie z nieodpartą potrzebą drapania, ból lokalnie narastający i paraliżujący funkcje fizjologiczno-morfologiczne lub ruchowe, to obserwuj w tej okolicy, czy znajdują się w/w zmiany skórne? Lokalne odczucie silnego swędzenia (a także bólu) znaczy, że w tej okolicy skóry zaczyna się jakieś wczesne zaburzenie cyrkulacji krwi, niedokrwienie. Ten stan doznań świadczy o pilnej potrzebie doprowadzenia, przywrócenia sprawnego dokrwienia, a w tym doprowadzenia z krwią różnych wartości molekularnych, odżywczych dla sprawnych enzymatyczno-metabolicznych funkcji i regenerujących czynników endogennych. A także enzymów (białek) oraz stosownych przeciwciał, m. in. MAKROFAGÓW, MONOCYTÓW itp., na wszystkich poziomach endogennych oraz wszelkich neurochemicznych przekaźników, i sterowników submolekularnych.

UWAGA!!! WSZĘDZIE TAM, GDZIE UJAWNIA SIĘ PRZEWLEKŁE, DOKUCZLIWE SWĘDZENIE (TAKŻE BÓL, INFEKCJA) Z NIEODPARTĄ POTRZEBĄ ODRUCHOWEGO DRAPANIA, MASOWANIA, NAGRZEWANIA, LUB SCHŁADZANIA WYSTĘPUJE NIEDOKRWIENIE, A TYM SAMYM OBNIŻA SIĘ LOKALNIE ODPORNOŚĆ SWOISTA, (TAKŻE IMMUNOLOGICZNA OGÓLNOUSTROJOWA) Z TENDENCJĄ DO ZAPAŚCI FUNKCJI ENZYMATYCZNO-METABOLICZNEJ NA POZIOMIE SUBKOMÓRKOWYM.

- UWAGA!!! Wymienione przyczyny zaburzeń przewodnictwa nerwowego we włóknach nerwowych mogą wywoływać trwałe, poważne zmiany patologiczne, patomorfologiczne i różne ograniczenia wydolnościowe w różnych narządach wewnętrznych, które lekarze kwalifikują niejednokrotnie do transplantacji lub operacji chirurgicznych. Przed transplantacją dowolnego narządu lub operacją chirurgiczną lekarz powinien sprawdzić metodą EMG lub inną metodą przewodnictwo sygnałów nerwowych np. włókien wegetatywnych, współczulnych (przywspółczulnych) odpowiedzialnych z adrenaliną za dynamikę mięśniówki naczyń krwionośnych w dokrwieniu narządu przeznaczonego do aborcji, transplantacji. - Wyobraźmy sobie w warunkach neuropatii demielinizacyjnej transplantację np. wątroby, gdzie chirurg wnosi obcy narząd, zszywa podwiązanie, umocowanie narządu, włókna nerwowe do grubości 3 mm, zszywa naczynia krwionośne i mimo bardzo przybliżonej zgodności serologicznej, immunologicznej, mimo leków immunosupresyjnych, organizm odrzuca przeszczepiony narząd(?). Okazuje się, że w zszytych drogach neuralnych (w ukrytych miejscach) jest neuropatia demielinizacyjna, która może powodować osłabienie nerwowych potencjałów własnych lub ma całkowitą demielinizację gdzie oczekiwane własne sygnały bioelektryczne sterujące wegetacją narządu uciekają w całości w chemię organiczną. Albo też lekceważona przez medycynę agresywna brodawka lub złośliwa plamka brunatna zaburza skutecznie istotne włókno wegetatywne sterujące zaburzoną funkcją fizjologii narządu.

METODA KLAWITERAPII MA OPRACOWANE, PRECYZYJNIE OPISANE I WIELOKROTNIE SPRAWDZONE, LINIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH ZABURZEŃ PRZEWODNICTWA SYGNAŁÓW NERWOWYCH W RÓŻNYCH RODZAJACH WŁÓKIEN NERWOWYCH, I NIEDOPUSZCZA ZAISTNIENIA WYMIENIONYCH BŁĘDÓW CHIRURGICZNYCH W TRANSPLANTOLOGII, WYNIKAJĄCYCH Z BRAKU WIEDZY LEKARZY. KAŻDY PRZYPADEK ZAMIERZONEJ TRANSPLANTACJI POWINIEN BYĆ POPRZEDZONY DIAGNOZĄ KLAWITERAPII, KTÓRA MOŻE SPRAWIĆ POPRZEZ REGULACJĘ NERWOWYCH POTENCJAŁÓW WŁASNYCH LUB WZBUDZENIE UTRACONEGO PRZEWODNICTWA SYGNAŁÓW NERWOWYCH NP. WE WŁÓKNACH NERWOWYCH WEGETATYWNYCH, ŻE TRANSPLANTACJA BĘDZIE ZBĘDNA. ZE UDA SIĘ PRZYWRÓCIĆ SPRAWNE PRZEWODNICTWO SYGNAŁÓW NERWOWYCH I ZABURZONY NARZĄD PO KILKUNASTU DNIACH ZABIEGÓW ZREGENERUJE SIĘ I ODZYSKA PEŁNĄ SPRAWNOŚĆ WEGETATYWNO-FIZJOLOGICZNĄ, - czytaj przypadek pacjenta narkomana (A.M. lat 25), który z WIRUSEM HIV I licznymi zaburzeniami i uzależnieniami organizmu m. in. z marskością wątroby, ogólną sepsą w Klinice AID’S w Warszawie w roku 1993, usprawniany tylko klawiterapią żyje do chwili obecnej i cieszy się dobrym zdrowiem, strona internetowa: www.klawiterapia.com lub w książce Klawiterapia.

TO SAMO DOTYCZY CHIRURGICZNEGO USÓWANIA WSZELKICH TORBIELI ALBO CYSTY W NARZĄDACH LUB INNYCH STRUKTURACH MORFOLOGICZNYCH W ORGANIŻMIE CZŁOWIEKA, KTÓRE POWSTAJĄ Z POWODU OSŁABIENIA NERWOWYCH POTENCJAŁÓW WŁASNYCH LUB CAŁKOWITEGO WYŁĄCZENIA PRZEWODNICTWA SYGNAŁÓW NERWOWYCH WE WŁUKNACH WEGETATYWNYCH WYWOŁANYCH NEUROPATIĄ DEMIELINIZACYJNĄ LUB UZŁOŚLIWIONYMI PLAMKAMI BRUNATNYMI, BRODAWKAMI, MODZELAMI.

W drodze dalszego studiowania literatury z histopatologii, patomorfologii klinicznej, przy codziennym posiłkowaniu się anatomią, a szczególnie I i II Tom Anatomii Huberta Lipperta, wyd. Urban, porównań z doświadczeniami w prosektorium, dociekań dedukcyjnych, ANTYCYPACJI INDUKCYJNEJ, badań, i eksperymentów empirycznych. Doszedłem do wniosku, że jeśli będę starannie, wielokrotnie stymulował, planowo podrażniał wielokrotnie nieinwazyjnie powierzchnię skóry w odstępach co kilka milimetrów, cierpiącego lub niepełnosprawnego człowieka odpowiednio dostosowanymi narzędziami klawikami (łat. klavus – gwóźdź). Lub znanymi patyczkami do szaszłyków, wykałaczkami, zaczynając na skórze głowy i nad obwodowymi włóknami nerwowymi. Także nad narządami objętymi dysfunkcją lub też w niedokrwiennych strefach anatomicznych ciała. To działanie sprawi, że wywołam bardzo staranne przekrwienie nie tylko poziomu endogennego dermatomu, skóry i tkanki łącznej ale także neurotomu, myotomu, sklerotomu i okostnej. Wówczas zaktywuję w tych strefach na wszystkich poziomach endogennych krążenie krwi. Wyraźnie zwiększę produkcję czynników endogennych, a tym samym poprawię odporność swoistą (immunologiczną) w najbardziej dystalnych, zaniedbanych niedokrwiennie lub infekcją, niedożywionych dotlenioną i bogatą w różne odżywcze czynniki endogenne doprowadzone z krwią, do zaburzonej fizjologii komórek i tkanek. Odbudowując utraconą lokalnie lub ogólnoustrojową odporność swoistą, immunologiczną. Uruchamiam także samoregulację i samo regenerację, samo naprawę zaburzonego narządu, a tym samym organizmu człowieka.

Metodą klawiterapii można likwidować wszelkie zaburzenia: psychologiczne, nerwicowe, psychosomatyczne, psychiczne, infekcyjne także zakaźne oraz we wczesnym stadium rozwoju nowotwory złośliwe. Przykład prozaiczny, niezwykle wymowny i potwierdzający procesy samo naprawcze w/w stanach niedokrwiennych wywołanych infekcją np. pierwszy ból zęba. Proszę wziąć między palce dwie wykałaczki i uciskać, stymulować na powierzchni skóry wargi nad mięśniem okrężnym, nad korzeniem bolącego, zainfekowanego zęba, gdzie natychmiast odczujesz początkowo dokuczliwy ból z pieczeniem. Mimo zainfekowania bakteryjnego, po kilkudziesięciu sekundach udrożnisz krążenie krwi w drobnych żyłach odprowadzających dokrwienie z zęba. Po około dwóch minutach nastąpi udrożnienie cyrkulacji krwi w bolącym i zainfekowanym bakteryjnie zębie i odpowiednie przeciwciała zrobią swoje, likwidując bakterie, po czym ustępuje całkowicie ból i obrzęk infekcyjny. Po samo kuracji przeciwbólowej należy jak najprędzej zgłosić się do stomatologa i poddać leczeniu ten ząb.

UWAGA!!! ALGORYTMY I SIECI CZYNNOŚCI BIOCYBERNETYCZNE, STARANNIE OPRACOWANE LINIE POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO METODY DERMOVISCERALNEJ KLAWITERAPII SĄ PRZYSTĘPNIE OPISANE W DALSZEJ CZĘSCI TEGO ARTYKUŁU, A TAKŻE W INNYCH PUBLIKACJACH ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.klawiterapia.com , ORAZ W KSIĄŻKACH KLAWITERAPIA I ATLAS KLAWITERAPII. Wpisz w Google wyraz „clavitherapy” a zobaczysz jak została powszechnie przyjęta metoda klawiterapii w: Ameryce, Europie, Azji i Australii, RPA w Afryce.

UWAGA!!! METODA DERMOVISCERALNA BIOCYBERNETYCZNEJ KLAWITERAPII W ŻADEN SPOSÓB NIE NARUSZA USTAWY O ZAWODZIE LEKARZA. O TO TRZY KANONY USTAWY, KTÓRE SĄ PRZYPISANE LEKARZOWI, A KTÓRYCH NIE WOLNO NARUSZAĆ OSOBOM NIE UPRAWNIONYM: DIAGNOZOWANIE WYKONUJE LEKARZ; ORDYNATURA LEKÓW NALEŻY TYLKO DO LEKARZA; NARUSZANIE CIĄGŁOŚCI SKÓRY NALEŻY DO LEKARZA. PRAKTYKA KLAWITERAPII PRZYJMUJE CZŁOWIEKA DO USPRAWNIANIA W OPARCIU O DIAGNOZĘ LEKARSKĄ; NIE ORDYNUJE LEKÓW I NIE NARUSZA CIĄGŁOŚCI SKÓRY. MOŻE BYĆ WYKONYWANA ZAWODOWO PRZEZ LUDZI NIEPOSIADAJĄCYCH WYKSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO, A PRZESZKOLONYCH PRZEZ AUTORA KLAWITERAPII LUB KLAWITERAPEUTĘ Z CERTYFIKATEM II STOPNIA, KTÓRZY DOBROWOLNIE PODDADZĄ SIĘ BADANIU TESTEM PSYCHOLOGII KLINICZNEJ MMPI NA WYKLUCZENIE ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI.

Rozdział następny >>

3) Najwcześniejsze diagnozowanie nowotworów złośliwych i skuteczna ich likwidacja w kilka dni własnymi przeciwciałami.