Opracowanie klawiterapii było możliwe dzięki wcześniejszym osiągnięciom znanych odkrywców procesów odruchowych bezwarunkowych i warunkowych, nerwowych dróg eferentnych i aferentnych, ich funkcji oraz topografii ośrodków i funkcji móżgu i innych procesów w warunkowaniu psychogennym, poprzez mechaniczne stymulowanie receptorów skóry i rejestrowanie reakcji mózgu (Robert Adolf Tigerstedt, Jean Fracois Heymans i jego syn Corneille, Iwan P. Pawłow i wielu, wielu innych – więcej, czytaj I rozdział w książce Klawiterapia), którego regulująca i sterująca funkcja, na tle ustalonej topografii, potwierdza zasadność dalszych badań w refleksologii nad refleksoterapią odruchową .w jej najbardziej wysublimowanej formie jaką jest klawiterapia.

Natura w procesie ewolucyjnym na przestrzeni wielu setek tysięcy lat, pod wpływem przeżyć emocjonalnych, różnego zagrożenia bezpieczeństwa i egzystencji, i warunkowania psychogennego, oraz różne rodzaje stymulowania, bodźcowania fizycznego skóry jak: drapanie, otarcia naskórka, skaleczenia, pogryzienie, potłuczenia się, złamania, oparzenia, przemoczenie, wyziębienie, odmrożenie, czochranie się, dymy, kurz i różne molekuły zapachowe, pyłki, masowanie, nagrzewanie, oklepywanie, uciskanie punktowe, samobiczowanie, schładzanie, nagrzewanie, przypadkowe ukłucia, insekty, użądlenia owadów, ukąszenia, nakłuwanie igłami współczesna akupunktura, a także szkodliwe działania elektrostymulacji, laseropunktura, farmakopunktura, uszkadzające receptory nerwowe i styki na synapsach komórek nerwowych; warunkowanie psychogenne poprzez procesy osmotyczne skóry jak: hydroterapię, kąpiele z różnymi dodatkami, sauna, okładanie kompresami z ziół, sól, siarka itp.; poprzez warunkowanie psychogenne visceralne, poprzez wybór i spożywanie in vitro różnych rodzajów pokarmów, płynów, stosowanie stymulacji paralekami, homeopatią, ziołami, aż po współczesne leki, steroidy najnowszej generacji; iniekcje, infuzje; poprzez oddech – inhalacje, molekuły zapachowe; termoterapia schładzanie i różne nagrzewanie; poprzez dźwięki (także muzyka, gra na różnych instrumentach, śpiew), wibracje, wysokie i niskie częstotliwości; poprzez kolory, obrazy, filmy; poprzez wszelki, także planowy ruch (taniec, ćwiczenia, pływanie, hipoterapię i inną zooterapię, jazdę na różnym sprzęcie i wiele innych form ruchowej i intelektualnej aktywności człowieka. Te ww. stymulacje skórne, układu pokarmowego i oddechowego oraz wszelki planowy ruch fizyczny, także odpowiednio dobrane ćwiczenia gimnastyczne wykonywane wieczorem przed snem dla odtrucia, dotlenienia, dokrwienia i dożywienia organizmu własną krwią oraz rano przed śniadaniem, a niekiedy w dzień przed obiadem, w samo usprawnianiu się. Dobry stan zdrowia i nastrój podtrzymywany codzienną profilaktyką zdrowotną we własnej bieżącej ocenie introspekcyjnej organizmu, wykształcił nawykową, odruchową zdolność, i gotowość reagowania świadomości na różne odczuwane introspekcyjnie, nawet bardzo wczesne, symptomatyczne objawy różnych dolegliwości zaburzeń psychosomatycznych i infekcyjnych. A także wykształciły się precyzyjnie i bardzo wrażliwe receptory skórne z grupy dermatomu, w sterowaniu poprzez neurochemiczne przekaźniki, mediatory molekularne i układ nerwowy, trawienny, wegetatywny, pozwalające regulować niezwykle subtelnymi procesami zaburzone ilości i jakości różnych, wszelkich czynników endogennych, stanowiące o kondycji psychologicznej, i odporności immunologicznej organizmu. Stymulacje skórne wykonane metodą dermovisceralną klawiterapii, pozwalają optymalizować funkcje w stanach zapaści enzymatyczno – metabolicznej, i regenerować tkanki na wszystkich poziomach endogennych. - Oczywiście przy racjonalnym wsparciu odpowiedniego żywienia i planowych ćwiczeń gimnastycznych. Doskonałe w swojej sprawności i skuteczności stymulacje dermovisceralne, osmotyczne i ww. stymulacje in vitro - visceralne wykształciły na wszystkich poziomach endogennych, immanentną zdolność w regulacji odporności immunologicznej organizmu, jako naturalny mechanizm obronny przed zaburzeniami psychologicznymi, psychosomatycznymi i infekcjami. Ww. sposoby wszelkiego stymulowania, na przestrzeni setek tysięcy lat, tak doskonale zorganizowały odruchowe procesy dermovisceralne, skórno – wewnętrzne i visceralne - wewnętrzne układu trawiennego, wegetatywnego, oddechowego, wywołane bezpośrednio obserwacją wzrokową ulubionych pokarmów, powonienie, smaki, kompozycja i estetyka podania; pośrednie jak myślenie o jedzeniu, pamięć, wyobraźnia, nastrój w jakim spożywamy różne rodzaje potraw, przystawek, deserów i płynów; a także poprzez dobieranie diety, ziół, różnych wywarów, przypraw, inhalacje i molekuły zapachowe - leczenie poprzez oddech itp. w samo naprawczym sterowaniu biocybernetycznym sokami i enzymami układu trawiennego i wegetatywnego. Wykształcony nawykowo i niezwykle sprawny, i wrażliwy fizjologicznie dostęp do niezliczonych milionów znanych kilku rodzajów receptorów skóry min.: czucie temperatury ciepła i zimna, dotyku, bólu, strefy terapeutyczne bólu H. Heada, punkty biologicznie czynne G. Bachmana, punkty akupunkturowe, fizjologiczne mechanizmy osmotyczne skóry i inne odczyny, przebarwienia i zmiany morfologiczne skórne, złośliwe (melanoma malignium) brodawczaki, znamiona, i inne algostyczne i algodystroficzne opracowane przez autora w książce Klawiterapia, jak stymulacja wokół pępka i wokół brodawek sutkowych w korelacji diagnostyczno – terapeutycznej z irydologią, zmianami przebarwień w tęczówce oka. Receptory i inne wskazania poprzez nieinwazyjną stymulację wedle wskazań autora, bodźcowanie ostrymi klawikami, znanymi wykałaczkami lub patyczkami do szaszłyków, gdzie przy kłującym podrażnieniu skóry, aktywizują: przeciwciała, osocze, płytki krwi i inne składniki krzepliwości krwi oraz przeciwciała - mechanizmy obronne organizmu, a także neurochemiczne przekaźniki (mediatory), molekularne samo sterowne, które za pośrednictwem układu nerwowego, pozwalają uruchomić procesy regulacyjne i regeneracyjne w zapobieganiu podatności do zapaści a nawet zapaści enzymatyczno – metabolicznej we wszystkich funkcjach poziomów endogennych, z potwierdzeniem w spektrum subkomórkowym, a także na innych poziomach endogennych inaczej zróżnicowanych strukturalnie, fizjologiczno - morfologicznie oraz zmian wtórnych, które są wywołane przewlekłym (chronicznym) negatywnym psychogennym warunkowaniem, urazami, operacjami chirurgicznymi (blizny, zrosty), i innymi czynnikami, także w nie leczonych zaburzeniach psychosomatycznych i infekcyjnych.. Planowe działanie stymulacyjne na ww. strefy terapeutyczne, punkty biologiczno czynne także akupunkturowe, jest niezwykle skuteczne w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych i infekcyjnych. Opisany w książkach: Klawiterapia i Atlas klawiterapii, sprawdzony praktycznie, prosty dostęp do każdej tkanki różnych poziomów endogennych, regulacji procesów, struktury i funkcji układu nerwowego, odbudowy utraconych ilościowo i jakościowo, wszystkich czynników endogennych na ww. poziomach endogennych, niezwykle sprawnie sprzyja także regeneracji tkanek, narządów i innych struktur morfologicznych. Oczywiście poza utrwalonymi zmianami wtórnymi, zwyrodniałymi strukturalnie i morfologicznie poziomu sclerotomu - układu więzadłowo - kostnego. Metoda dermovisceralna klawiterapii pozwala sprawnie (w kilka dni do dwóch tygodni), poprzez odruchowe procesy skórno – wewnętrzne, wywołane planową i celowaną stymulacją biocybernetyczną (algorytmy i sieć czynności opisane ww. książkach), łącznie z odpowiednim wyżywieniem i właściwie dobranym zestawem ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych wieczorem i rano, likwidować podatność a nawet zapaść enzymatyczno – metaboliczną i skutecznie regulować i odbudowywać różne czynniki endogenne (ilość i jakość) min: cytokin, interferonów, dopełniaczy, endorfin i wielu innych mniej znanych i jeszcze nie poznanych czynników endogennych.

Jeśli poddamy analizie porównawczej zawartość ilości około 3.000.000.000 gwiazd w Drodze Mlecznej, Wielkiej Galaktyce. Jak wiemy gwiazdy, które obserwujemy, mogą już od bardzo dawna nie istnieć a do nas dociera światło lub też istnieją już od dawna nowe gwiazdy, których światło jeszcze do nas nie doszło, nie licząc innych mniejszych, mniej widocznych lub niewidocznych obiektów, utrwalonych w najnowszej fotografii kosmosu, wykonanej lunetą im. prof. Ervina Hubblea. Zdjęcia fotograficzne wykonane komórki dowolnego poziomu endogennego, w pełnym spektrum subkomórkowym, z najnowszym mikroskopem elektronowym z odpowiednim oprzyrządowaniem elektronicznym, pozwalającym uzyskać powiększenie do 3 milionów razy. Dają paralelę, obraz porównywalny między obrazem kosmosu a fotografią komórki poziomu endogennego. Ilość czynników endogennych w subkomórkowym obrazie jest podobna do obrazu rzeczywistego kosmosu. Trzeba przyjąć, jak technika optyczna i elektroniczna, w niedalekiej przyszłości pozwoli powiększyć komórkę i podda analizie jej spektrum subkomórkowe w powiększeniu np. do 10.000.000. razy, to wówczas dostrzeżemy cechowanie przez naturę w formie „nano radiostacji” czynników endogennych i być może, uda się skonstruować nano radiostację do różnego rodzaju suplementów sterydowych najnowszej generacji jako zamienników czynników endogennych, stworzonych przez naukę w laboratorium, które będą aktywować ich swoisty tropizm molekularny w krwi obwodowej i precyzyjnie naprowadzać np. interferon beta w miejsca demielinizacji w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym.

Rozdział następny >>

Ocena i wnioski - 3