7) Apel do sumienia neurologów, i polityków farmakologii.

Proszę Państwa, w 2010 roku mija 22 lata od dnia opanowania sztuki biocybernetycznej regulacji zaburzonych nerwowych potencjałów własnych i wzbudzania utraconego przewodnictwa sygnałów nerwowych z powodów demielinizacyjnych. Gorąco proszę zakopać miecze bezinteresownej (a może komercyjnej?) zawiści i agresji wywołanej brakiem wiedzy o biocybernetyce i możliwościach kontrolowanej produkcji czynników endogennych oraz precyzyjnego sterowania biocybernetycznego czynnikami endogennymi poprzez submolekularne neurochemiczne przekaźniki i neurotransmitery, opisane szczegółowo w książkach: Klawiterapia i Atlas klawiterapii, które 6 lat temu otrzymali: dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz kierownik Kliniki Rehabilitacji Neurofizjologicznej tego Instytutu w Warszawie. W 1988 roku obszerne opracowania na powyższy temat otrzymali ówcześni kierownicy Klinik Neurologicznych w Polsce. Wówczas wysłałem także obszerną publikację na temat biocybernetycznej regulacji zaburzeń w przewodnictwie nerwowym i wzbudzaniu utraconego przewodnictwa nerwowego w wersji angielskiej do kilkuset Uniwersytetów i Instytutów Medycznych w wielu państwach świata. Wysłałem także te same informacje i książki Klawiterapia, niektórym laureatom nagród Nobla. W odpowiedzi otrzymałem także wiele pisemnych podziękowań i gratulacji.

- W dniu 25 maja 1998 roku dr n. med. Wiktor Bodnar, neurolog, neurofizjologia kliniczna, psychiatra, dzięki prof. Jerzemu Woy-Wojciechowskiemu wygłosił referat na temat „Zastosowanie metody klawiterapii w usprawnianiu osób cierpiących na stwardnienie rozsiane” na plenarnym, wyjazdowym posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, które miało miejsce w Pałacu w Łańcucie. Wówczas zaprezentowano bardzo korzystne wyniki usprawniania zaburzonych struktur czynnościowych w grupie pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane, diagnozowanych przez 4 neurologów powołanych decyzją ówczesnej Sekcji Refleksoterapii przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Wówczas lekarze neurolodzy badali pacjentów przed zabiegami klawiterapii i po 5 dniach kuracji metodą klawiterapii. Podkreślam, że wszyscy pacjenci byli wcześniej hospitalizowani w Klinikach Neurologicznych i posiadali aktualne badania MRI mózgu. Personalne, opinie pozytywne tych neurologów są zamieszczone na stronie internetowej www.klawiterapia.com . Skuteczność klawiterapii była prezentowana na warsztatach wielu konferencji naukowych w Polsce i w kilku krajach zachodnich w Europie, Kanadzie i USA. W Kanadzie w 2009 roku na seminarium London publicznie, ponad 100 różnych specjalistów było świadkami, gdzie w czasie 3 godzin zabiegów na 24 letniej kobiecie chorej na stwardnienie rozsiane, która wcześniej bardzo słabo poruszała się z pomocą balkońika, a po zabiegu samodzielnie przeszła z sali seminaryjnej 50 metrów do restauracji. Wiele było publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych, - więcej czytaj na w/w stronie internetowej. Czytaj najnowsze publikację w języku angielskim i francuskim zamieszczone w 1 numerze 2010 roku w prestiżowym miesięczniku profesjonalnym RAC Reflexology Canada. Artykuł opracowany przez lekarzy kanadyjskich także został zamieszczony na w/w stronie internetowej, gdzie wystarczy kliknąć na flagę brytyjską. Były także publikacjie o clavitherapy w prasie amerykańskiej. Czytaj także w tygodniku kanadyjskim Głós Polski nr 20 11-18.05.2010 strona 23 pt. KLAWITERAPIA. Proszę wpisać w Google wyraz clavitherapy a dowiesz się, że klawiterapia mojego autorstwa jest niezwykle popularna w Kanadzie, USA i w wielu państwach zachodniej Europy, w Japonii, Chinach, RPA i innych krajach. Natomiast prymitywne złośliwości usiłujące ośmieszać klawiterapię, opublikowane w 2005 roku w Biuletynie Naukowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w wykonaniu kierownika Katedry Neurologii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, który raczył skompromitować się i napisał także w 2006 roku w internetowym Biuletynie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, cytuję „…klawiterapia polega na tym, że kładzie się pacjenta chorego na stwardnienie rozsiane na łożu z gwoździami i uciska się”. Przy tym, ten nijaki człowiek bez własnych, istotnych osiągnięć naukowych, z kompleksami niedowartościowania osobowości dodaje, że klawiterapia nie ma dowodów klinicznych. Za wizytę 10-15 minutową w gabinecie tego osobnika płaci się od 300 – 500 złotych. Żeby zorientować się na czym polega metoda klawiterapii wystarczy otworzyć w/w stronę internetową i tam jest wszystko opisane. Warto wiedzieć, że za kurację REHABILITACJI NEUROFIZJOLOGICZNEJ WYKONANEJ METODA DERMOVISCERALNĄ W BIOCYBERNETYCZNEJ KLAWI TERAPII osób z zaburzeniami wywołanymi sclerosis multiplet SM, w której nie uzyska się zdecydowanego i trwałego usprawnienia …NIE POBIERAMY NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH. Natomiast Boże chroń czytelników, pacjentów i studentów przed takimi nieuczciwymi lekarzami skażonymi dentologią. Niektórzy profesorowie medycyny znający niezwykłą skuteczność klawiterapii określili zachowanie tego człowieka jako nieetyczne, oburzające.

Szanowni Państwo, ośmieszanie tej niezwykle skutecznej metody i pisanie ex katedra złośliwości bez argumentów z inspiracji wiadomych ludzi lub wpisywanie w blogi internetowe informacji …jak jedna pani drugiej pani, blokowanie w różnych redakcjach w masmediach, że klawiterapia to metoda nie godna zainteresowania. Nieudzielanie pomocy naukowej i diagnostycznej przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, do którego kilkakrotnie zwracałem się, - mam dowody potwierdzenia w korespondencji poleconej Poczty Polskiej, opracowania i daty wysłania pocztą internetową. – Oczywiście bez odpowiedzi? Proszę zauważyć ćwierć wieku mija, mimo wielu starań żaden naukowiec z Instytutów resortowych ani Agencja Oceny Technologii Medycznych nie raczyli poważnie zainteresować się klawiterapią. Czas mija. Nie ma skutecznego leku na stwardnienie rozsiane i długo nie będzie. Metoda chirurgicznego instalowania stentu w żyłę żeby udrożnić krążenie w mózgu daje wątpliwej jakości, nie zawsze korzystne rezultaty, a po kilku miesiącach sprawiają wyraźne pogorszenie funkcji czynnościowych. Zdecydowanie lepsze usprawnienia naczynioworuchowe, dokrwienne można osiągnąć klawiterapią, - …od kilku dekad, - czytaj www.drhalat.pl , świadek, wieloletni wiceminister resortu Zdrowia, epidemiolog. - A co robić z zaburzonym demielinizacyjnie przewodnictwem sygnałów nerwowych we włóknach nerwów obwodowych u pacjentów chorych nie tylko na stwardnienie rozsiane. Przecież nie udzielanie pomocy i opóźnianie naukowych i diagnostycznych badań klinicznych klawiterapii jest nie etyczne wobec cierpienia i niesprawności wielu ludzi nie tylko z: MS, ale i zaburzenia psychologiczne, nerwicowe, psychiczne, skuteczna i natychmiastowa likwidacja wszelkiego bólu, kuracje odwykowe z uzależnień, anemię, leukopenię, wiele innych zaburzeń psychosomatycznych, infekcyjnych, także zakaźnych jak półpasiec, wirusowe zapalenie opon mózgowych, udary niedokrwienne, świeże wylewy krwi do mózgu, niedowłady, zaburzenia aparatu ruchowo-oporowego, wady postawy, np. skolioza, skrzywienie boczne kręgosłupa jest skutecznie prostowane w kilka dni obustronną regulacją nerwowych potencjałów własnych i wzbudzaniem przewodnictwa sygnałów nerwowych we włóknach nerwowych sterujących dynamiką mięśni szkieletowych - więcej informacji o zakresie możliwości terapeutycznych klawiterapii jest w spisie treści książki Klawiterapia, zamieszczonej na w/w stronie internetowej. Warto wiedzieć, że zaburzenia neuropatii demielinizacyjnej i polineuropatii w nerwowym układzie obwodowym są bardzo powszechne, nie dotyczą tylko stwardnienia rozsianego. Opisane zaburzenia są przyczyną dokuczliwych bólów i różnych dysfunkcji, i stanowią liczne poważne zaburzenia i zagrożenia chorobowe, i czynnościowe, całkowicie oporne lekowo i w rehabilitacji.

- W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować panu prof. dr hab. med. Jerzemu Woy-Wojciechowskiemu, prezesowi Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i panu dr med. Adamowi Czarneckiemu, wiceprezesowi Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, którzy przez wiele lat monitorowali skuteczność tej metody i po ocenie diagnostycznej pacjentów, także lekarzy, wyrazili na piśmie pozytywną ocenę klawiterapii, którą w grudniu 2005 roku skierowano do ministra Zdrowia, NFZ i dyrektorów specjalistycznych instytutów resortu Zdrowia, dla podjęcia procedury randomizacji badań klinicznych nad tą niezwykle skuteczną, wartościową, i tanią metodą leczenia. W dniu 08.09.2010 roku odbyła się dyskusja nad problemami opisanymi w „Uzasadnieniu opisowo-naukowym klawiterapii” w prezydium Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Poinformowano mnie, że ukażą się publikacje w Przeglądzie Lekarskim i w Merkuriuszu na tematy opisywane w tej publikacji.

- UWAGA!!! EKSPERYMENT PUBLICZNY Mam propozycję nie do odrzucenia. Proszę włodarzy nauki medycznej, biologii submolekularnej, biocybernetyki, dziennikarzy masmediów, a szczególnie telewizji, żeby przeznaczyć godzinną audycję na klawiterapię. Wyobrażam sobie, że w dowolnej Klinice Neurologicznej lub w studio będzie aparatura EMG i przybędą pacjenci ze świeżymi, aktualnymi badaniami EMG neuropatii demielinizacyjnej. Po moich kilku usprawnieniach przewodnictwa we włóknach nerwowych, które dokonam np. na pięciu pacjentach, w studio wykonamy następne badanie EMG przy świadkach tuż po zabiegu klawiterapii. Jestem przekonany, że będziecie Państwo świadkiem sprawnej regulacji zaburzonych demielinizacją nerwowych potencjałów własnych wzbudzenia sprawności ruchowej np. nerwu strzałkowego wywołującego dysfunkcje opadającej stopy.

- W imieniu ludzi cierpiących bardzo gorąco proszę włodarzy medycznych i polityków o pomoc naukową i diagnostyczną w randomizacji badań klinicznych w weryfikacji biocybernetycznej klawiterapii. Powszechne wprowadzenie metody klawiterapii w profilaktykę zdrowotną, a także w diagnozę i usprawnianie oraz samo usprawnianie się ludzi cierpiących pod nadzorem lekarzy rodzinnych w strukturach służby zdrowia można będzie wyraźnie poprawić stan zdrowia społeczeństwa, oraz spowodować olbrzymie oszczędności finansowe NFZ w skali jednego roku. Ale pod warunkiem, że zostaną przeszkoleni lekarze pierwszego kontaktu, rehabilitanci, fizjoterapeuci i inni specjaliści w czasie kilku dni i wydane zostaną moje książki: Klawiterapia i Atlas klawiterapii, w których opracowałem ponad 1100 algorytmów z siecią czynności na ściśle zdiagnozowane jednostki chorobowe, i trafią do biblioteki rodzinnej. Nadmieniam, że klawiterapia jest bez nakładową finansowo metodą, wyjątkowo tanią i nie wywołującą skutków ubocznych.

 

…szanujmy wszelki dar życia i bądźmy szczęśliwi także szczęściem innych.

Lekarze, zawodowy klawiterapeuta powinien się „nauczyć wypisywać flamastrem „receptę” na skórze pacjenta wg zaleceń klawiterapii”. Chodzi o sztukę zaznaczania flamastrem na skórze pacjenta algorytmów z siecią czynności punktów biologicznie czynnych zgodnie z kolejnością punktów wymienionych w książce Klawiterapia i z anatomią opisaną w Atlasie klawiterapii. Lekarz, zawodowy klawiterapeuta po zdiagnozowaniu i wypisaniu „recepty” flamastrem na skórze pacjenta” podczas pierwszej wizyty, powinien praktycznie wytłumaczyć uciskając na zaznaczonym miejsca technikę stymulacji, ucisku klawikami lub znanymi wykałaczkami w punkty terapeutyczne. Powinien także wyjaśnić jak długo trzymać ucisk stymulacyjny, ile razy każdy punkt powtórzyć stymulacyjnie, itd. Lekarz powinien także określić ile razy dziennie powtórzyć stymulację i przez ile dni wykonywać zabiegi dla określonej jednostki chorobowej. Jeśli punkty biologicznie czynne będą wyciszone i pacjent nie będzie odczuwał żadnych roszczeń, zaburzeń zdrowotnych to znaczy, że „recepta” napisana flamastrem na skórze okazała się pomocna.
W oczekiwaniu wsparcia naukowego i politycznego klawiterapii dla potrzebujących pomocy ludzi cierpiących i niepełnosprawnych, łączę najlepsze pozdrowienia, autor metody, - Ferdynand Barbasiewicz

UWAGA !!! Mimo pozytywnego wsparcia na pismie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego metody klawiterapii w 2005 roku z okazji 200 lecia tegoż Towarzystwa, które wysłałem do ministra Zdrowia, NFZ i Instytutów Specjalistycznych resortu Zdrowia. Śiedem lat czekałem na zainteresowanie i ewentualną współpracę specjalistycznych resortowych instytutów zdrowia i do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej propozycji. – Polityka farmacji hamuje wszelkie wdrożenia innowacyjne w medycynie, które nie wnoszą dla nich korzysci finansowych.