6) Nadzieja, złudzenia i kosztowne rozczarowania.

W specjalistycznych laboratoriach farmakologicznych, w wiodących ośrodkach naukowych świata, podejmowane są próby wysublimowania laboratoryjnego z tkanki zwierzęcej swoistych suplementów, zamienników czynników endogennych np. suplementu naturalnego interferonu. I nawet udało się wyprodukować Betaferon (Betaseron), który jest bardzo drogi i niestety „ślepy”, nie jest kompatybilny w sterowaniu biocybernetycznym ze specjalistycznym naturalnym neurotransmiterem. Warto wiedzieć, że naturalny czynnik endogenny interferon i jego specjalistyczne neurotransmitery krążą swobodnie w krwi obwodowej i jeśli organizm ludzki nie jest zestresowany lub przeciążony nadmiernie fizycznie (zatruty), z dobrym krążeniem krwi to proces agregacji zachodzi sukcesywnie bez zakłóceń. Teraz wiemy dlaczego Betaferon nie może być naprowadzony przez neurotransmiter w miejsce ubytku mielinowego, i nie może się agregować w deficytach mieliny w mózgu lub na nerwowych włóknach obwodowych. Jestem przekonany jak nauka techniczna stworzy mikroskop elektronowy, który osiągnie zdolność powiększania spektrum subkomórkowego rozmazu krwi do 10.000.000 razy i potrafi rozpoznać specjalistyczny neurotransmiter interferonu, to wówczas może za 20-30 lat będziemy świadkami szansy wyraźnego przedłużenia życia w dobrej sprawności. Ale póki co, gorąco namawiam do zastosowania w/opisanych doświadczeń biocybernetycznych klawiterapii w sprawnej likwidacji neuropatii demielinizacyjnej.

- UWAGA!!! Wszelkie stymulatory stosowane w neurologii np. elektro-stymulator strzałkowy wypala styki na synapsach komórek nerwowych. Uzasadnienie: Każdy człowiek a szczególnie chory osobnik przeżywa sile stany ambiwalentno-emocjonalne, które nawet w ułamku sekundy zmieniają chemię organiczną krwi. Natomiast impulsy stymulatora strzałkowego są stałymi wartościami mikroprądów elektrycznych, które w podwyższonych lub znacznie obniżonych stanach ambiwalentnych, przy wyraźnej zmianie chemii organicznej krwi, wywołują dysonans neurofizjologiczny. Immanentne submolekularne neurochemiczne przekaźniki ułatwiające przewodnictwo sygnałów nerwowych na synapsach komórek nerwowych nie są kompatybilne do stałych wartości mikro bioprądów elektrycznych stymulatora nerwu strzałkowego. Przykład: Jeśli mamy świeżą neuropatię demielinizacyjna na włóknie piramidowym (motorycznym) nerwu strzałkowego i nie był stosowany stymulator strzałkowy, to wówczas stymulując klawikiem lub wykałaczką w plamkę algodystroficzą (martwą), wywołam po kilku minutach wzbudzenie przewodnictwa sygnałów nerwowych we włóknie nerwu strzałkowego. Natomiast, gdy był stosowany wcześniej stymulator strzałkowy, który trwale uszkodził styki na synapsach komórki nerwowej we włóknie nerwu strzałkowego, to występują bardzo duże trudności, wymagające wielotygodniowej stymulacji w plamkę algodystroficzną, żeby wzbudzić utracone przewodnictwo sygnałów nerwowych.

Rozdział następny >>

7) Apel do sumienia neurologów, i polityków farmakologii