Szanowny Pan prof. dr hab. med. Wojciech ROWIŃSKI,
Stowarzyszenie, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej
 

 

Szanowny Panie Profesorze, bardzo proszę o poświęcenie kilku chwil czasu na spotkanie ze mną, w celu krótkiego zreferowania problemu regulacji zaburzonych nerwowych potencjałów własnych, a także wzbudzania utraconego przewodnictwa sygnałów nerwowych we włóknach autonomicznego układu wegetatywnego sterującego fizjologią narządów wewnętrznych lub dowolnej struktury morfologicznej. Ewentualnie uprzejmie proszę o poświęcenie w miarę możliwości kilku chwil czas na przeczytanie załączonych informacji, a być może o wiele mniej będzie koniecznych transplantacji. 


Pragnę zwrócić Pana świadomość na dość powszechną neuropatię demielinizacyjną, która także obejmuje stosunkowo cienkie (+- do 3 mm) autonomiczne nerwowe włókna wegetatywne sterujące fizjologią narządów wewnętrznych. Wiadomym jest, gdy osłabiają się nerwowe potencjały własne z powodu osłabienia izolacji, demielinizacji, osłonki mielinowej autonomicznych włókien wegetatywnych, to zaczynają się problemy chorobowe danego narządu, także oporne lekowo. A jak nastąpi całkowita neuropatia demielinizacyjna w kilku autonomicznych włóknach wegetatywnych zawiadujących fizjologią dowolnego narządu np. wątroby, to w określonej strukturze narządu powstaje patologia, która często prowadzi lekarza do transplantacji. Jak odbudowywać mielinę w czasie 2-3 minut metodą molekularną dermovisceralną w biocybernetycznej klawiterapii jest opisane w załączonej publikacji pt. Uzasadnienie opisowo-naukowe klawiterapii.

Uwaga! Porażenia włókien nerwowych mogą także wywoływać, niektóre uzłośliwione nowotworowo brodawki, modzele lub brunatne plamki oraz fizyczne zmiany wtórne w kręgosłupie, w aparacie ruchowo-oporowym.


Po udrożnieniu przewodnictwa w autonomicznych włóknach wegetatywnych zaburzonego narządu zakwalifikowanego do transplantacji, niezwykle cenne efekty terapeutyczne daje stymulacja skóry bezpośrednio nad zaburzonym fizjologicznie narządem. To w sprzężeniu zwrotnym w procesach dermovisceralnych radykalnie przyśpiesza regenerację zaniedbanego fizjologicznie narządu. I dopiero wówczas można wykonać algorytmy z siecią czynności opisane w książce Klawiterapia w molekularnej endogennie odbudowie strukturalnej i czynnościowej regeneracji ze stanu marskości np. wątroby.
Więcej informacji o skuteczności metody molekularnej w dermovisceralnej biocybernetycznej klawiterapii jest na stronie internetowej: www.klawiterapia.com i w moich książkach: Klawiterapia ze wskazaniem w Atlasie klawiterapii oraz w EDENIE XXI WIEKU.


, ...dbając o warunki egzystencji w zgodzie z NATURĄ, szanujmy każdy dar życia i bądźmy szczęśliwi także szczęściem innych"


Z wyrazami szacunku łączę najlepsze pozdrowienia,

Ferdynand Barbasiewicz, autor klawiterapii.