Informacja dot. działalności
klawiterapeutycznej badawczo-wdrożeniowej

Polskie Towarzystwo Lekarskie przez wiele lat monitorowało skuteczność autorskiej metody molekularnej w biocybernetycznej klawiterapii.
Usprawnianie realizujemy poprzez planowe działanie stymulacyjne, bodżcowanie odruchowe nieinwazyjne klawikami lub patyczkami do szaszłyków według opracowanych algorytmów biocybernetycznych i sieć czynności na wybrane receptory skórne, unerwione włókna kolagenowe, punkty biologicznie czynne także kriogenne, odpornościowe oraz obwodowymi drogami neuronalnymi poprzez mózg. Uzyskuje się niezwykle skuteczne w czasie 7-10 dni optymalne sterowanie odbudową utraconych molekularnych czynników endogennych i submolekularnych neurochemicznych przekaźników, neurotransmiterów na wszystkich poziomach endogennych, stanowiących o chorobach całkowicie opornych lekowo.

Zarząd Główny w dniu 30.10.2005 roku z okazji 200 lat PTL opublikował bardzo dobre stanowisko, ocenę klawiterapii dla: Ministra Zdrowia, NFZ, Instytutów Specjalistycznych Medycyny, Uczelni Medycznych, kierowników Klinik, lekarskich organizacji specjalistycznych, organizacji i osób zajmujących się rozpowszechnianiem profilaktyki zdrowotnej, w zakresie skutecznego działania klawiterapeutycznego, min: resuscytacji i reanimacji znanymi wykałaczkami bez defibrylatora; odreagowania stresowego, zniesienia napięć korowych i ośrodkowych mózgu oraz traumy obwodowego układu nerwowego wszystkich rodzajów włókien nerwowych, w liftingu neurofizjologicznym twarzy; endogenne regulowanie enzymów trawiennych i metabolizmu w odchudzaniu z ćwiczeniami klawiterapii; relaksacji wszelkich zaburzeń emocjonalnych, czynnościowych, psychosomatycznych i infekcyjnych/zakaźnych, zatoki z gronkowcem; a także w likwidacji selektywnymi przeciwciałami WZW typu A. B. C.; molekularno-enzymatyczna likwidacja wszelkich uzależnień (palenie tytoniu, alkoholizm, narkomania, lekozależność, hazard, Internet/gry komputerowe, itp.; regulacja zaburzonych nerwowych potencjałów własnych i wzbudzanie utraconego przewodnictwa sygnałów nerwowych z diagnozą EMG; nieinwazyjna likwidacja wypuklin i przepuklin krążków miażdżystych międzykręgowych z diagnozą MRI; regulacja zaburzonych funkcji naczyniowo-ruchowych, np. lodowate kończyny, regulacja ciśnienia, molekularno-enzymatyczne oczyszczanie ze złogów naczyń krwionośnych z diagnozą przepływów krwi, migrena, udar niedokrwienny i wczesny do jednego tygodnia udar krwiotoczny; korekty wad postawy, usprawnianie ruchowe z nabytych powypadkowo zmian; likwidacji anemii i leukopenii, odbudowy utraconej odporności  immunologicznej na wszystkich poziomach endogennych; likwidacji przyczyny bólów; a nawet w najwcześniejszym diagnozowaniu i likwidacji nowotworów złośliwych bez chemioterapii i radioterapii.

Zapraszamy osoby zainteresowane likwidacją w/w zaburzeń do Centrum Klawiterapii, gdzie  przestrzegamy zasady zwrotu należności finansowych jeśli nie wywoła się wyraźnego usprawnienia potwierdzonego obowiązkową diagnozą lekarską. Centrum Klawiterapii realizuje szkolenie dla lekarzy i innych zawodowych terapeutów. - Więcej informacji jest: www.klawiterapia.com . Przyjmiemy do współpracy młodych ambitnych lekarzy i terapeutów zawodowych ze znajomością anatomii układu nerwowego i języka angielskiego.

„…dbając o warunki egzystencji w zgodzie z MĄDROŚCIĄ NATURY,
szanujmy wszelki dar życia i bądźmy szczęśliwi także szczęściem innych”

Z wyrazami zrozumienia i szczególnego szacunku dla ludzi cierpiących,

dr n. hum. Ferdynand BARBASIEWICZ,
autor metody molekularnej w biocybernetycznej klawiterapii
i e-książki EDEN XXI WIEKU.