Leczenie demielinizacji

 

Regulacja potencjałów nerwowych własnych i wzbudzanie utraconego przewodnictwa nerwowego.

W związku z uzyskaniem obiektywnego potwierdzenia zaniku – cofnięcia się demielinizacji w mózgu pacjentki usprawnianej tylko klawiterapią zwracam się z uprzejmą prośbą do LEKARZY – NEUROLOGÓW O POMOC W NASTĘPNYCH BADANIACH MRI lub KT.

Szanowni Państwo od blisko 20 lat weryfikuję klinicznie metodę klawiterapii. Sprawa, z którą chcę Was zapoznać jest wyjątkowego znaczenia. Do dnia dzisiejszego skutecznie i holistycznie usprawniłem ponad 200 pacjentów z rozpoznaniem sclerosis multiplex SM – stwardnienie rozsiane Wypadek samochodowy sprawił, że pacjentka A. M. lat 28, pierwsza z wielu z moich pacjentów z rozpoznaniem sclerosis multiplex (MS) została poddana dwukrotnemu badaniu głowy. Pierwsze badanie głowy wykonano rezonansem magnetycznym w WAM w Warszawie przy ul. Szaserów podczas jej hospitalizacji w Klinice Neurologicznej WIML w dniach 26,01 - 01,02,2000 roku. Opis MRI mózgu (w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego): - cytuję ...badaniu MR głowy wykonanym w sekwencji SE w obrazach T1 zależnych oraz TSE w obrazach T2 i PD zależnych uwidoczniono liczne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 i PD zależnych zlokalizowane w istocie białej obu półkul, głównie w ciele modzelowatym oraz w sąsiedztwie trzonów komór bocznych, a także w moście oraz jedno ognisko w prawej półkuli móżdżku. Obraz typowy dla SM - koniec cytatu. A.M. po pierwszej diagnozie, rozpoznaniu i leczeniu klinicznym po 5 miesiącach nie mogła samodzielnie chodzić, silne trzęsienie głowy, zawroty głowy i zaburzenia równowagi, silna ataksja móżdżkowa kończyn górnych w próbie palec - nos, zaburzenia apraksji, silne drżenia (swoiste telepanie) kończyn górnych, nie mogła utrzymać szklanki, łyżki, widelca, noża i nie mogła pisać, miała kończyny dolne przeprostowane w kolanach i zespół lodowatych z niedokrwienia kończyn dolnych i górnych, nie mogła kończyn dolnych podnosić do góry stojąc na jednej nodze i wiele innych poważnych zaburzeń. A.M. dniach 05,06-13,06,2000 roku poddała się kuracji klawiterapią i odzyskała pełną sprawność fizjologiczną - wszystkie w/w zaburzenia cofnęły się. W rok po mojej kuracji klawiterapią A.M. będąc w pełni sprawną została z konieczności odniesionych obrażeń głowy w wypadku samochodowym i rozpoznania lekarskiego na oddziale Chirurgii Ogólnej B w Koninie (Commotio cerebri in anamnesi /S 06/. Contusio universalis), poddana została drugiemu badaniu głowy nowoczesnym tomografem komputerowym. Cytuję opis -...KT głowy - w okolicy lewej komory bocznej w istocie białej widoczne drobne obszary o niższej gęstości - ogniska demielinizacji? Komory boczne mózgu w normie. Cech krwawienia wewnątrz czaszkowego nie stwierdza się. "Okno kostne" nie wykazało zmian pourazowych - koniec cytatu. Proszę zauważyć w opisie podaje się drobne obszary o niższej gęstości - ogniska demielinizacji ze znakiem zapytania (?).


Szanowni Państwo z ponad 200 pacjentów z rozpoznaniem MRI stwardnienia rozsianego (MS), którzy po kuracji klawiterapią odzyskali pełną sprawność fizjologiczną, żaden nie poddał się dobrowolnie drugiemu badaniu MRI. W międzyczasie zwracałem się kilka razy do różnych władz służby zdrowia i klinik neurologicznych z prośbą o umożliwienie powtórnych badań MRI pacjentów po kuracji klawiterapią. Nigdy nie otrzymałem takiej zgody. Dopiero wypadek komunikacyjny sprawił ponowne badanie pourazowe głowy, którego wyżej podany opis jednoznacznie potwierdza bardzo korzystne lecznicze zmiany wywołane tylko klawiterapią w cofnięciu się licznych plag demielinizacji w różnych obszarach obu półkul mózgu. Klawiterapia jest także skuteczna w regulacji nerwowych potencjałów własnych i wzbudzaniu utraconego przewodnictwa nerwowego. - To również można potwierdzić badaniami EMG.
Szanowni Państwo ta informacja jest niezmiernie istotna dla medycyny - neurofizjologii i farmakologii albowiem jeszcze nikomu na świecie nie udało się cofnąć plag demielinizacji w mózgu.
Teraz chcę trochę pogdybać. - Jeśli byłoby mi dane potwierdzić MRI kolejne usprawnienia klawiterapią w stwardnieniu rozsianym (MS) i likwidację demielinizacji to była by olbrzymia szansa dla wielu nieuleczalnie chorych. A także była by duża szansa dla badań inspirujących w farmakologii nad opracowaniem dopełniacza - swoistego interferonu, którym można by skutecznie leczyć demielinizację w mózgu i nerwach obwodowych

Druga sprawa to potwierdzone MRI – rezonansem magnetycznym zniesienie – cofnięcie tylko klawiterapią przepuklin krążków miażdżystych międzykręgowych. Takich przypadków mam znacznie więcej. Jak Państwu wiadomo dotychczasowe medyczne metody leczenia krążka miażdżystego są naprawiane (?) bardzo trudną wielogodzinną operacją neurochirurgiczną z usunięciem tych krążków, z metalowym implantem usztywniającym kręgi w tym odcinku kręgosłupa. Po operacji jest wiele komplikacji i uszkodzeń w przewodnictwie nerwowym.

Trzecia sprawa to potrafię metodą klawiterapii w czasie 7-14 dni zlikwidować WZW (ABC) – wirusowe zapalenie wątroby z cofnięciem marskości z przywróceniem transaminaz do normy ze zniesieniem leukopenii, i naprawieniem innych parametrów krwi. Pragnę poinformować, że znam także skuteczne metody bez leków leczenia anemii i przywrócenia odporności immunologicznej oraz skutecznego zwalczania własnymi limfocytami i przeciwciałami (unormowanej krwi pacjenta) wszelkie infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybicze.