Labolatorium chemicznej analizy struktury żywności gleby
i ochrony roślin w każdej rolniczej gminie