Robocza, uniwersalna, samobieżna platforma rolnicza

Robocza, uniwersalna, samobieżna platforma rolnicza według wynalazku, opisu i załączonych rysunków (1,2,3,4), została opracowana i zaprojektowana jako ekologiczna i ekonomiczna alternatywa znanych maszyn rolniczych technologicznej uprawy gleby do siania, nasadzania, pielęgnacji upraw rolniczych a także zbiorów, gdzie mechaniczny uniwersalny moduł roboczy(rys 2) samobieżnej platformy rolniczej ma w przedniej części jeden rząd perforowanych talerzy(rys 1 i 2) z ostrą wkładką tytanową, tnących glebę i chwasty, maszyna pracuje dwustronnie bez zawracania z bocznym przemieszczaniem się, przygotowując glebę uprawną do spulchniania i przewracania przez ostrą taśmę tytanową(rys 1,2,3) ułożoną spiralnie na wałku napędowym w taki sposób, gdzie pierwsza i trzecia taśmy tną glebę i przemieszczają maszynę, taśmy tak mają ustawiony kąt cięcia gleby na dowolnie regulowaną głębokość, że mogą w pełni sprawnie przewracać i spulchniać glebę(rys 3) z jednoczesnym automatycznym przemieszczaniem na kołach zębatych całej uniwersalnej, samobieżnej platformy rolniczej w procesie technologicznym z prędkością równą znanego traktora z pługiem podczas orania, gdzie mechanizmy spiralne taśmy tytanowej przy trafieniu na kamień lub inną przeszkodę są amortyzowane miechami magnetycznymi ze sprężynami na wałkach pionowych silników elektrycznych(rys 1), gdzie każdy silnik napędza tylko jedną taśmę tytanową oddzielnie a całość jest sterowana elektronicznie, a cztery rzędy przemiennie ułożonych taśm tytanowych mają obroty lewe i drugie cztery rzędy mają obroty prawe(rys 3), to sprawia, że platforma może pracować – przemieszczając się prosto wedle wyznaczonego – zaprogramowanego elektronicznie kursu miernikiem laserowym, a korekta kursu jest regulowana samoczynnie po przez zwiększenie lewych lub prawych obrotów taśm tytanowych, bez względu na warunki atmosferyczne, glebowe i konfigurację wysokościową terenu, kabina jest automatycznie poziomowana, całość jednego modułu 3x4,5 metra(rys 2) jest zasilana 60 KW silnikiem spalinowym z przetwornicą na prąd stały, a na platformie można także po przez pulpit sterowniczy(rys 1) i komputer regulować zasilanie gleby nawożeniem, sianiem, nasadzaniem a także pielenie, redlenie, koszenie, zbieranie, wykopki, w kabinie(rys 1) może być podręczny magazyn wapnia i nawozów, nasion, sadzeniaków, wody itp. całość obciążenia jest tak obliczona, by platforma mogła sprawnie wykonywać swoje robocze zadania z przemieszczaniem się, moduł platformy ma możliwość dowolnego regulowania wysokości platformy w warunkach roboczych i na postoju do wysokości serwisowych maszyny(rys 1), poza tym moduły mogą być łączone szeregowo(rys 4) w szerokości uprawy nawet do 21 metrów, oczywiście jest to warunkowane przestrzenią areału, konfiguracją wysokościową terenu i jakości gleby, całość jest tak zorganizowana czynnościowo, konstrukcyjnie i technologicznie, że talerzowanie, spulchnianie gleby, nawożenie, sianie i nasadzanie jest wykonane w jednym przejściu maszyny przez teren upraw, podczas startu każdorazowo taśmy tytanowe uruchamiane są z najniższego poziomu podniesienia technologicznego – bez obciążenia roboczego i po uzyskaniu właściwych obrotów w czasie 2 sekund, są automatycznie włączane w proces technologiczny gleby, a maszyna może być samobieżnie wyprowadzana z gospodarstwa na teren upraw lub poszczególne moduły mogą być holowane i łączone do pracy na polu, maszyna może także wykonać pielenie, redlenie, nawożenie pogłowne, opryski, wykopki, koszenie, młócenie, zbieranie siana i słomy, może też przygotować glebę z wapnowaniem po koszeniu, jest to bezkonkurencyjna ekonomicznie i ekologicznie alternatywa wobec znanych maszyn rolniczych nadzwyczaj prosta i automatyczna, samoczynna w obsłudze pod nadzorem jednego operatora, całość waży trzykrotnie mniej niż duży traktor z pługiem kilku-lemieszowym, może za jednym przejściem wykonać wszystkie czynności związane z talerzowaniem, oraniem, bronowaniem, sianiem, nawożeniem i ponownym bronowaniem, to pozwala wielokrotnie szybciej wykonać konieczne prace polowe pod zasianie i wielokrotnie taniej a klimatyzowana kabina i nadążnie poziomowana czyni pracę lekką i przyjemną.