W oparciu o aktualną wiedzę, w rozumowaniu i wnioskowaniu teoretycznie poznawczym mikro i makro świata, nie wykluczonym jest, że wszechświat poznany, poznawalny i jeszcze nie poznany, a znajdujący się w dynamicznym procesie powiększania się jest immanentną częścią strukturalną i funkcjonalną, swoistą składową „superkomórką” być może podczas podziału jej w fizycznym rozwoju jakiegoś OSOBNIKA, żyjącego w innym, nieznanym i niezrozumiałym dla nas wymiarze czasoprzestrzeni rozwojowej i energetycznej, którego z poczucia niewiedzy i lęku intuicyjnie nazywamy Bogiem. Przyjmując w rozważaniu abstrakcyjno – teoretycznym, że Jego 15 miliardów lat, od wielkiego wybuchu, rozwojowej struktury stosów atomowych w powiększającej się w innym, nieznanym jeszcze wymiarze czasoprzestrzeni, w Jego osobie może być koniec wyobrażalnego wszechświata strukturalnego i funkcjonalnego w dzisiejszym rozumieniu. Ale wokół tego osobnika, Boga, być może o kształcie człowieka, a może jakiegoś nie wyobrażalnego doskonale zorganizowanego, o niewyobrażalnej inteligencji stworu, chyba też śmiertelnego, może być jakieś żywe towarzystwo i inne życie jakiejś przyrody, otoczenie, wskazujące na nieskończoną piramidalność atomów, wyrażającej się w nieskończoności i zależności tych stosów, układanek atomowych, komórek mikro i makro świata wyrażonej w innym wymiarze czasoprzestrzeni, jest wielce prawdopodobne. Podobne wnioskowanie w myśleniu i wyobraźni możemy przeprowadzić w innej, nieznanej jeszcze czasoprzestrzeni mikro wszechświata i jakiegoś bogatego, jeszcze nie poznanego tam życia w nano i mniejszych wymiarach, które jest elementem składowym naszej człowieczej struktury i funkcji. Jeśli tam na jakimś obrzeżu poziomu endogennego istnieje życie rozumne, to człowieczy wymiar czasoprzestrzeni może być dla tych „Istot” równie niepojętny i podobny do naszej wyobraźni o wszechświecie, Bogu itp. Jestem przekonany, że w XXI wieku człowiek nauki poziomu endogennego w badawczym spektrum morfologicznym i funkcjonalnym na poziomie subkomórkowym, z zastosowaniem ciągle doskonalonego oprzyrządowania mikro laparoskopu lub „nano pojazdu”, będzie z podobną fascynacją do astronautów badał żywy mikrokosmos komórki. Znane osiągnięcia w zakresie miniaturyzacji i automatyzacji rysują innowacyjne urządzenia, które w ocenach i trendach heurezy myślenia, wyobraźni są już widoczne, w niektórych mózgach. Wierzę, że za 20 lat będzie na usługach „nano endonauty” (określenie własne autora) pojazd – kamera, która pozwoli obserwować, badać, poznawać w podróży wielowymiarowy proces podziału, struktury i funkcji poszczególnych czynników endogennych na różnych poziomach endogennych z ich „oprzyrządowaniem” komórki stanowiącym tajemnicę życia.

Natomiast najnowsze osiągnięcia nauki światowej, przy bogatym elektronicznym oprzyrządowaniu technicznym pozwoliły poznać dotychczas w morfologicznym spektrum subkomórkowym, jak już nadmieniono, nieco ponad 20 czynników endogennych z ich przeznaczeniem wyrażającym różną strukturę i funkcję endogenną, uwarunkowaną zależnościami ww. poziomów endogennych, i ich budowę energetyczno - funkcjonalną dającą pośredni obraz odporności immunologicznej w optymalnym spektrum krwi obwodowej. Oprócz poznanych dotychczas czynników endogennych istnieje wiele więcej towarzyszących im ważnych mniejszych o wymiarze nano-obiektów, mniej poznanych lub jeszcze nieznanych wartości w funkcjach życiowych organizmów zwierzęcych. Nie wykluczonym jest, jeśli poznamy, rozpoznamy strukturę i funkcje wszystkich czynników endogennych i ich satelitów oraz możliwość sterowania metodami: dermovisceralną klawiterapii poprzez receptory skórne w dermatomie neuroprzekażniki w neurotomie w drogach neuralnych; w procesach osmotyczno – molekularnych dermatomu i funkcjach żywieniowych i inhalacyjnych in vitro – molekularnych, wzbogacających także procesem trawienia i wszystkie funkcje enzymatyczno – metaboliczne na wszystkich poziomach endogennych, oraz planowy ruch fizyczny na świerzym powietrzu, to długowieczność człowieka może wydłużyć się o kilka set lat, i to w dobrej kondycji zdrowotnej. I to bez leków i trucia opisywanych nanosubtelności struktury i funkcji komórki organizmów zwierzęcych. Z powyższego wynika, że droga sterowania procesami refleksoterapii dermovisceralnej klawiterapii, także osmotycznej i żywieniowej, i inhalacyjnej in vitro – visceralnej, oraz dostosowanym, planowym ruchem, jest drogą optymalnie sprawną, holistyczną, i najkrótszą do opanowania sztuki regulacji wszystkimi czynnikami endogennymi, i nie szkodliwą. Oczywiście, trzeba równolegle kontynuować badania mikroskopem elektronowym z ciągle doskonalonym innowacyjnie oprzyrządowaniem elektronicznym w zakresie poznania struktury i funkcji czynników endogennych w pełnym spektrum subkomórkowym. Trzeba podjąć na szerszą skalę badania klinicznie nad skutecznością refleksoterapii w jej optymalnej formie klawiterapii, albowiem jest to zdecydowanie najkrótsza droga w skutecznym usprawnianiu człowieka cierpiącego na zaburzenia psychosomatyczne i infekcyjne. Póki co, nie trzeba niedoceniać, ignorować i ośmieszać lub niszczyć tajną inkwizycją kontrolowaną przez lobby administracyjne i naukowo - zachowawcze medycyny, fizjologii a szczególnie przemysłu farmaceutycznego z jego ubocznymi wadami (skutkami szkodliwymi dla zdrowia). A także nie do końca wiarygodnymi, i utytułowanymi autorytetami włodarzy medycyny, fizjologii i farmakologii, w niszczeniu pragmatycznych osiągnięć wiedzy refleksologii i praktycznej, niezwykłe skutecznej refleksoterapii, w jej dotychczas najbardziej wysublimowanej i holistycznej formie, jaką jest metoda dermovisceralna klawiterapii. Proszę zauważyć i porównać jak daleka jest jeszcze droga nauki medycznej, fizjologii, farmakologii i techniki i ich wytworów: sztucznych suplementów, stymulatorów i innych ulepszaczy, które poprzez układ trawienny (podane in vitro) lub w krwi obwodowej (podane iniekcyjne lub infuzyjnie) będą spełniać funkcje zastępczo – naprawcze doskonałych, własnych czynników endogennych w zaburzonym psychosomatycznie i infekcyjnie organizmie.

Przecież to jest oczywiste, jeśli podamy suplementy – protezy hormonów, to własne procesy autonomicznego sterowania produkcją różnych hormonów, enzymów w sferze endokrynologicznej, wegetatywnej skutecznie pogłębiamy ich niewydolność, rozleniwiamy, hamując ich endogenną, immanentną produkcję, i uzależniając człowieka z ograniczoną wydolnością hormonalną do przyjmowania suplementów hormonalnych do końca życia. Jest to niewybaczalne. – PRIMUM NON NOCCERE. Ponadto najnowsze wynalazki farmakologiczne nie mają swoistego tropizmu molekularnego (nie mają tzw. immanentnej nano radiostacji, nie mają zdolności biocybernetycznej samo naprowadzania się w miejsca zagrożone niedoborem czynników endogenych, tak jak to ma miejsce w naturze, swoiste cechowanie „nano radiostacją” produkowanych w komórce wszystkich czynników na wszystkich poziomach endogennych organizmów zwierzęcych.

Instytuty farmakologiczne, laboratoria przemysłu farmaceutycznego, zatrudniające wielu ludzi uczonych, którzy mają WŁASY KODEKS ETYCZNO – MORALNY, SUMIENIE, wysokie apanaże (pensje, premie, nagrody, odznaczenia, uzyskują stopnie i tytuły naukowe za badania i opracowanie nowych leków, a po jakimś czasie okazuje się, że lek trzeba wycofać albowiem ...randomizacja badań klinicznych nie była w pełni obiektywna, niepełna metodologicznie, nieuczciwa, nie wykazała w pełni szkodliwych skutków ubocznych jego wyraźnej szkodliwości lub ...nie chciano jej w pełni dostrzec na tle efektów terapeutycznych (niecierpliwość, pośpiech), lub też nie potrafiono odłączyć szkodliwości ubocznego działania. Jak się mają badania farmakologiczne i ich przemysłowe produkty do wiedzy o czynnikach endogennych, w świetle spektrum subkomórkowego, od którego zależy jakość zdrowia i życia człowieka, zwierząt i roślin? Dlaczego nie prowadzi się szerszych badań nad aktywacją immanentną produkcji własnych czynników endogennych? Skoro metodą dermovisceralną klawiterapii można w prosty i szybki sposób zapobiegać podatności a nawet zapaści enzymatyczno – metabolicznej na wszystkich poziomach endogennych, z obiektywnym potwierdzeniem odbudowanej w kilka dni sprawności w sclerosis multiplex. Można także w kilka dni odbudować odporność immunologiczną z pełnym i obiektywnym monitorowaniem badaniami morfologicznymi i chemicznymi krwi. Można sprawnie zlikwidować np. anemię, trombocytopenie, podnieść poziom limfocytów T4 i T8 w AIDS – czytaj raport w Klawiterapii str. 379, zlikwidować leukopenie tamże str. 267 i wiele innych dysfunkcji krwi. Można odbudować własne interferony, dopełniacze, cytokiny, endorfiny i inne endogenne czynniki krwi, co ewidentnie widać w kilku dniowej kuracji w znoszeniu objawów chorobowych i przywracaniu pełnej sprawności w multiple sclerosis, stwardnienie rozsiane – Klawiterapia str. 312 i opinie lekarzy neurologów str. 349.

Rozdział następny >>

Ocena i wnioski - 5