UWAGI KOŃCOWE

Warto wiedzieć, że metoda dermovisceralna klawiterapii może być wykonywana w: domu pacjenta, podróży, lesie, na morzu, samolocie a nawet w kosmosie, niekoniecznie w przychodni czy szpitalu. Obecnie w niezwykle trudnej sytuacji bytowej społeczeństwa polskiego i podobnie w wielu innych krajach, gdzie liczni obywatele żyją na pograniczu ubóstwa. Metoda dermovisceralna klawiterapii w rozpowszechnieniu byłaby niezwykle cennym darem w profilaktyce zdrowotnej i leczeniu także najuboższych ludzi nie tylko naszego społeczeństwa. Człowiek biedny (mało zaradny) w potrzebie poprawy zdrowia przy nie nadążającej opiece Służby Zdrowia i NFZ, drogich lekach i niezwykle długich terminach oczekiwań na specjalistów medycznych (zagrażających życiu), powinien mieć podaną (udostępnioną) alternatywę wyboru zastępczego ratowania zdrowia w postaci skutecznej, prostej i taniej metody dermovisceralnej klawiterapii w formie książki Klawiterapia i Atlas klawiterapii.

Łączę wyrazy szacunku i dedykuję klawiterapię na dobre zdrowie Szanownego Państwa.
- autor metody klawiterapii - Ferdynand Barbasiewicz

Do wiadomości otrzymali: Minister Zdrowia i Dyr. Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia i koordynator Biura Akredytacji Ministerstwa Zdrowia, obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych; prof. Andrzej Trzebski – przewodniczący VI Wydziału Polskiej Akademii Nauk; doc. dr hab. med. Danuta Ryglewicz, dyr. Instytutu Psychiatrii i Neurologii i kierownik I Kliniki Neurologicznej; Konsultant Krajowy Neurologii; prof. Jan Tylka dyr. Instytutu Psychologii USW w Warszawie; prof. Anna Członkowska kier. II kliniki Neurologicznej (rehabilitacja neurofizjologiczna) IPiN – jednocześnie prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego; prodziekan d/s naukowych Wydziału Psychologii UW w Warszawie; doradca Ministra Zdrowia d/s AIDS (czytaj str. 379 w Klawiterapii) ks. Arkadiusz Nowak; Polskie Towarzystwo Psychologiczne; prof. Michał Szulczewski, przewodniczący Rady Nauki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. Adam Frączek, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej; dyr. Dep. Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia; dyr. Dep. Nauki Min. Zdrowia; dyr. Dep. Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ; Akademie Medyczne i niektóre Kliniki Neurologiczne w Polsce oraz wszyscy (różnej specjalności) Medyczni Konsultanci Krajowi; niektórzy Dyrektorzy Instytutów Medycznych podległych Ministerstwu Zdrowia; prof. Wdowiak, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego; prof. Jerzy Moraczewski, kierownik Zakładu Cytologii Wydziału Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego; Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Warszawie; prof. Wojciech Marczyński, kierownik Kliniki Traumatologii i Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego; prof. Jerzy Kotowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii.

Odpowiednie pisma, załączone dokumenty i książki wysłałem w latach 2004-2006 także do ponad 300 Uczelni i Instytutów Medycznych na świecie oraz innym osobistościom świata nauki w tym, niektórym Laureatom Nagrody Nobla z medycyny i fizjologii;

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Polskiemu Towarzystwu Lekarskiemu za pomoc wyrażoną na piśmie w pozytywnym stanowisku - ocenie klawiterapii, wspierającej starania o formalną akredytację metody dermovisceralnej klawiterapii w Agencji Oceny Technologii Medycznych Ministerstwa Zdrowia, szczególnie w zastosowaniu do ciężkich jednostek chorobowych o podłożu neurofizjologicznym, na które nie ma skutecznych leków i metod leczenia.

Autor - Ferdynand Barbasiewicz