Zestawy ćwiczeń dla dzieci i młodzierzy

Dobór i opracowanie zestawów ćwiczeń natury technicznej warunkowany jest ogólnym rozwojem umiejętności piłkarskich i antycypacją błędów powszechnie popełnianych w rozgrywkach piłkarskich oraz kształtowanie ogólnej sprawności kultury fizycznej. Zaprezentowane niżej zestawy ćwiczeń technicznych są daleko niepełne. Mam świadomość braku wiedzy i własnych doświadczeń piłkarskich. Mam nadzieję, że te skromne zestawy zostaną ocenione przez znakomitych fachowców zajmujących się szkoleniem piłkarzy i wszechstronnie wzbogacone zestawami treningów technicznych oraz szerokim zestawem ćwiczeń, gimnastyki piłkarskiej w celu osiągnięcia pełnej komplementarności rozwoju młodych organizmów z przystosowaniem dla poszczególnych grup wiekowych w koherencji z procesem rozwojowo – wychowawczym.

Oto zestawy niektórych ćwiczeń z EDUKATOREM KINESTEZJI

1/ Kształcenie umiejętności strzeleckich prostopadłych na tarczę bramki w najwyższą wartość strzałów z edukatorem kinestezji.

2/ Strzelanie na tarczę bramki w najwyższe wartości strzałów poczynając od 5 0 kąta odbicia raz prawą nogą i po odbiciu od tarczy i następne strzelanie lewą nogą z tak zwanego pierwszego kopnięcia, aż do zwiększenia kąta odbicia do 30 0, początkowo z odległości kilku metrów. Następnie zwiększając odległość do 11 i więcej metrów z utrzymaniem nadążności biegania pomiędzy strzałkami za kierunkiem odbitej piłki.

3/ Powtarzanie ćwiczenia nr. 2 lecz z podawaniem do partnera z pierwszego odbicia, ze starannością kształcenia precyzji wysokiej wartości strzałów.

4/ Ćwiczenia na przedłużenie lotu piłki z pierwszej nogi tzw. strzału z podania prostopadłego górnego lobującego, a także dolnego płaskiego itp.

5/ Ćwiczenia na prowadzenie piłki we wszystkich możliwych wariantach łącznie z dużą prędkością w zagęszczonym piłkarzami przeciwnika polu przed bramkowym i oddawaniem strzałów na wysoką wartość.

6/ Ćwiczenie na prowadzenie piłki z partnerem w zagęszczonym piłkarzami przeciwnika w polu przed bramkowym, z dużą prędkością i oddawania strzałów z pierwszej piłki na najwyższą wartość.

7/ Ćwiczenie z główką bez edukatora w różnych wariantach na wysoką wartość strzałów.

- Inne warianty ćwiczeń opracowane przez specjalistów, trenerów piłki nożnej.