Humanitarna głowica bojowa i miny wyłączające silniki oraz obezwładniające piechotę

 

Załączone informacje dotyczą skutecznej i bardzo taniej obronności defensywnej, która wyeliminuje wszelkie działania wojenne na zawsze. - Oby nie powtórzył się rok 1939.

Ferdynand Barbasiewicz, dr nauk humanistycznych, autor projektu 

Humanitarna głowica bojowa ze skrawkami folii dwuminutowej
ekologicznej z cieczą kleistą lub z termochemią

Szanowny Przyjaciele, od 50 lat podejmuje różne próby wywołania zainteresowania osób odpowiedzialnych za obronność Polski niezwykle prostymi, tanimi i skutecznymi środkami opancerzenia wszelkich pojazdów latających w powietrzu, pływających i lądowych. Wyłączenia napędów wszelkich pojazdów wojskowych latających w powietrzu, na lądzie i wodzie, a także obezwładniania żołnierzy nieprzyjaciela, terrorystów na lądzie i wodzie, z wyłączeniem radarów i wszelkiej optyki elektronicznej  humanitarną głowicą bojową oraz minami lądowymi i wodnymi, które nie zabijają.

1) KRYTYCZNIE O JUCZNOŚCI OPANCERZENIA STALĄ CZOŁGÓW I INNYCH POJAZDÓW OPANCERZONYCH.

2) NIEZWYKLE SKUTECZNA I BARDZO TANIA TARCZA OBRONNA DLA POLSKI, UNNI EUROPEJSKIEJ I INNYCH PAŃSTW CHCĄCYCH ŻYĆ BEZPIECZNIE BEZ DZIAŁAŃ WOJENNYCH.

3) NIEZWYKLE SKUTECZNE, BARDZO SZYBKIE I BEZPIECZNE SPOSOBY ROZMINOWANIA min tradycyjnych RÓŻNYCH TERENÓW.

Szanowni decydenci uzbrojenia, odczuwam potrzebę odniesienia się krytycznego do archaicznych metod stosowania jucznych systemów opancerzenia czołgów, dział samobieżnych, których waga zaczyna sięgać 100 ton. Ta sama krytyka dotyczy innych pojazdów bojowych, także samolotów i helikopterów. Te archaiczne trendy zobowiązują konstruktorów do instalowania co raz większej mocy silników. Jak wiemy im cięższe pojazdy to z reguły bardziej ograniczona manewrowość i trudności w pokonywaniu niektórych gruntów terenowych. Najwyższy czas „odstrzelić” heurezę myślenia konstruktorów i technologów, że zwiększanie opancerzenia ochroni zdrowie i życie załogi.  Już dawno temu udowodniono w kryminalistyce, że strzelanie z pistoletu przez grubą poduszkę wypchaną pierzem sprawia, że pocisk nie przejdzie na drugą stronę. Jak wiemy pocisk lub rakieta ręczna z  głowicą wyposażoną nawet w „knot z plutonu” przechodzi, przetapiając największe pancerze i sprawia eksplozję wewnętrzną.

Jak wiemy badania laboratoryjne naukowców w kilku państwach pracujących od kilku dekad dla obronności osiągnęły rewelacyjne syntetyczne nano technologie, które w zastosowaniu zamiast opancerzenia stalą okazały się rewelacją chroniącą zdrowie i życie załogi w pojazdach bojowych. Proszę zainteresować się osiągnięciami przed laty nauki w nano technologii kamizelek. Ta sama nano technologia ma już zastosowanie zamiast jucznego opancerzenia stalą czołgów i innych pojazdów bojowych. Stosowana nano technologia jest odporna na: ogień, silne uderzenie pociskiem, napalm, wysoką temperaturę, „knot” plutonowy, nano technologie są także odporne na żrące środki chemiczne.

Te nowoczesne propozycje opancerzenia pojazdów bojowych sprawią bardziej skuteczną ochronę załogi pojazdu bojowego. Dzięki tej technologii np. gdyby czołgi, działa samobieżne, itp. pojazdy zostałyby odchudzone ze 100 ton, np. do 20 ton. Zostawić tej samej mocy silniki, które sprawią rewelacyjną szybkość, manewrowość dzięki strumieniowemu napędowi powietrza pojazdów w każdym terenie, nawet kilka metrów nad gruntem i wodą. W 2000 roku przedstawiłem admirałowi Ryszardowi Łukasikowi, dowódcy Marynarki Wojennej RP, pięć rodzajów proponowanych pojazdów, w tym dwa rodzaje pojazdów, które mogą rozwijać prędkość nawet do 700 km/h i nie wymagają lotnisk, lecąc 3 metry nad powierzchnią wody i mogą w kilka sekund zanurzyć się pod wodę do 20 metrów z wolnym płynięciem ze środkami maskującymi. Pozostałe dwa pojazdy to lekkie pojazdy, których siła bojowa ma bardziej uniwersalne zastosowanie niż znane czołgi i mogą przemieszczać się nawet 3 metry nad powierzchnią wody i lądu. Piąty pojazd bardzo lekki również poruszający się nad powierzchnią wody i lądy przeznaczony jest dla nowoczesnej piechoty lądowej i morskiej. Proponowane pojazdy mogą rozwijać prędkość nawet do 200 km/h. Proponowane pojazdy są uzbrojone w rakiety krótkiego i średniego zasięgu, nowoczesną broń maszynową, oraz w humanitarne głowice bojowe niszczące napędy samolotów, helikopterów i rakiety wrogahumanitarne miny wyłączające napędy i radary wszelkich rodzajów  jednostek pływających na wodzie i pojazdów jeżdżących na lądzie na dowolnie wyznaczony czas. Opracowane są także programy min przeciwpiechotnych, które mogą być bezkonkurencyjne w różnych zastosowaniach bojo-obronnych. W dniu 30 października  2000 roku otrzymałem oficjalne stanowisko kontradmirała Zbigniewa Badeńskiego, szefa Sztabu Marynarki Wojennej RP, tuż po badaniach symulowanych na komputerze w Instytucie Marynarki Wojennej, wyrażone na piśmie. Kontradmirał Zbigniew Badeński jednoznacznie stwierdził, że przedłożone projekty są rewelacyjne w „nowoczesnej strategii wojennej”. Jednocześnie stwierdza się, że tymi rozwiązaniami mogą być zainteresowane Dowództwa Kwater: Royal Newy, US Newy i Francuska Marynarka Wojenna, które mają flotę o znaczeniu strategicznym i tam należy wysłać projekty rozwiązań technicznych. Jestem przekonany, że stanowisko Dowództwa Marynarki Wojennej RP było uzgodnione z Bronisławem Komorowskim, ówczesnym Ministrem Obrony. Po wysłaniu pod wskazane adresy otrzymałem bardzo miłe podziękowania na piśmie. Zastosowanie pojazdów latających na fali i nowoczesnej o niezwykłej skuteczności wyłączenia napędów samolotów, helikopterów, czasowego oślepiania radarów i wyłączenia silników różnych pojazdów bojowych będących w ruchu humanitarną głowicą bojową, a także minami ze skrawkami foli oraz obezwładnienia piechoty przeciwnika. Poza tym pociski i inne urządzenia ze skrawkami foli mogą mieć zastosowanie w działaniach policji w zatrzymywaniu np. piratów drogowych przez policję lub obezwładnienie terrorystów, groźnych grup przestępczych - więcej szczegółów jest na stronach internetowych: klawiterapia.com/projekty-realizacje/bazamat i klawiterapia.com/projekty-realizacje/dyskpo. Szczegółowa dokumentacja jest gdzieś w archiwach MON i w dowództwie Marynarki Wojennej RP.

Obecne trendy badań nauki logistyczno-wojskowej powinny zmierzać w oparciu o przedłożone w 2000 roku rozwiązania techniczne w realizacji stworzenia pojazdów latających na fali z prędkością 700 km/h i opisanych lądowo-wodnych, które charakteryzują się zdolnością niezwykłej sprawności manewrowej z zastosowaniem humanitarnej głowicy bojowej i min z maskowaniem trudnym do wykrycia w każdym terenie. Uzyskane wówczas bardzo dobre wyniki badań symulowanych pojazdów i ich uzbrojenia w Instytucie Marynarki Wojennej, miały bardzo dobre recenzje, wyrażone na piśmie do stworzenia uniwersalnego nowoczesnego pojazdu bojowego. Proszę także zapoznać się na w/w stronach z nowoczesnymi systemami niezwykle efektywnego rozminowania tradycyjnych min w różnych warunkach terenowych.

W 1973 roku siły zbrojne Paktu Warszawskiego przejęły mój patent i badania nad zrealizowanym prototypem pojazdu z automatycznym sterowaniem oraz system do lądowania samolotów wojskowych w warunkach nocnych bez świateł. Nawet podczas gęstej mgły z automatycznym lądowaniem na szosie dzięki trzem trójkątom z podczerwienią na wierzchołkach, odpowiednio ustawione przed miejscem do lądowania. Prototypy zostały zrealizowane w 1973 roku w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn w Warszawa-Anin.

W 2010 roku 15 maja opracowałem także platformę do lądowania wszelkich rodzajów i typów samolotów (pasażerskich, wojskowych i prywatnych), w czasie gdy zaistnieje awaria podwozia. Wówczas na terytorium Polski, np. w Warszawie na Lotnisku Chopina jest jeden pas do awaryjnego lądowania samolotów z awarią podwozia na specjalnej platformie, którą w kok pice uruchamia pilot awaryjnego samolotu naciskając jeden włącznik. Wówczas uruchamia silniki platformy stojącej w hangarze na lotnisku z jednoczesnym ustawieniem parametrów pokładowych  z określonym stanem podwozia do przyjęcia ściśle określonego typu samolotu z awarią podwozia. Gdy samolot z awarią podwozia zbliża się do lądowania to platforma jak znany „cień” podstawia się nadążnie pod lądujący samolot. W chwili posadzenia samolotu w odpowiednie „łożysko” platformy ze środkami przeciwpożarowymi, kapitan i program cybernetyczny platformy, na której posadzono samolot, przejmuje nadzór kontrolny nad automatycznym sterowaniem sprowadzenia zespołu techniczno-ratunkowego we właściwe miejsce. Treść tej propozycji technicznej dot. platformy ratowniczej wręczałem kapitanom samolotów pasażerskich podczas moich licznych podróży lotniczych nad Europą i Ameryką Północną. Tuż po sensacyjnym sprowadzeniu samolotu z awarią podwozia przez wspaniałego kpt. Wronę, wysłałem te propozycję do Prezesa Lotu, Instytutu Lotnictwa w Warszawie, Ministerstwa Infrastruktury i do dnia dzisiejszego nic się nie dzieje w tej sprawie.

Proszę sobie wyobrazić, ze w Europie na 3 lotniskach są takie platformy ratunkowe. Wówczas samopoczucie pasażerów byłoby komfortowe. Tego typu zabezpieczenia w żaden sposób nie przełożyłyby się na cenę biletu, albowiem uratowanie pasażerów i maszyny jest bezcenne. Jak wiemy w południe nad Europą jest nieco ponad 5000 samolotów i innych obiektów latających pod nadzorem kontrolerów lotów.

Osobiście dziwię się, że zilustrowane i opisane propozycje pojazdów latających na fali, humanitarna głowica bojowa, miny ze skrawkami foli, efektywne metody rozminowania dla celów militarnych, system lądowania na szosie, platforma ratunkowa, mimo bardzo dobrej oceny Dowództwa Marynarki Wojennej, nie są wykorzystane do chwili obecnej przez Wojsko Polskie i NATO. – Więcej informacji jest w e-ksiąze EDN XXI WIEKU na stronie internetowej: wiadomosci-i-publikacje/odczyty/eden-xxi-wieku

2)NIEZWYKLE SKUTECZNA I BARDZO TANIA TARCZA OBRONNA DLA POLSKI I UNNI EUROPEJSKIEJ.

Szanowni Decydenci od wdrażania innowacyjnych rozwiązań technicznych dla obronności Polski, bardzo proszę otworzyć strony internetowe:  klawiterapia.com/projekty-realizacje/bazamat i klawiterapia.com/projekty-realizacje/dyskpo a przekonacie się, że gdyby wprowadzono na stan uzbrojenia i użycia w zagrożeniu Państwa, uzyskali byśmy własną gwarancję bezpieczeństwa za bardzo małe pieniądze. Cena pocisku (rakiety) w seryjnej produkcji z „Humanitarną głowicę bojową” byłaby wielokrotnie niższa (szacunkowa cena głowicy pocisku przeznaczonego do zniszczenia napędu wrogiego samolotu lub helikoptera wynosi około 200 złotych)  od proponowanej przez Amerykanów tarczy i obecnie zakupionych rakiet. Żaden obcy samolot bojowy (także rakieta), okręt, czołg, zmotoryzowana piechota nie naruszyłby terytorium Polski. Każdy wrogi obiekt latający w powietrzu, pływający na wodzie, jeżdżący na lądzie, pojazd bojowy, piechota przeciwnika w warunkach zagrożenia pokoju mogą być skutecznie zniszczone/obezwładnione przez wyłączenie napędu i totalne wyłączenie optyki oraz obezwładnienia piechoty (np. formacje desantowe).

Gdyby w 1939 roku Polska dysponowała „Humanitarną głowicą bojową” i minami ze skrawkami foli, to nie byłoby II wojny światowej, takie są oceny specjalistów wojskowych.  Już w latach 30 – tych ubiegłego wieku były technologiczne możliwości wykonania „Humanitarnej głowicy bojowej”.

Jak działa bardzo proste naprowadzenie pocisku humanitarnej głowicy bojowej w wyłączeniu napędu np. samolotów i helikopterów, okrętów, czołgów, itp. pojazdów z pracującymi silnikami?

Żołnierz (oficer) także policjant po odpowiednich badaniach psychologicznych zakłada na głowę hełm, który jest wyposażony w elektronikę, w pierwszym projekcie modułowy komputer zdolny do śledzenia przez ułamek sekundy odbicia źrenicy oka obserwującego nadążnie lecący bojowy samolot. Komputer w ułamku sekundy naprowadza wzrokiem promień lasera, który określa precyzyjne pułap, kierunek, prędkość lotu i wyznacza precyzyjne wyprzedzenie dla wystrzelenia pocisku z humanitarną głowicą bojową, poprzez naciśnięcie swoistego elektronicznego spustu, przycisku znanego pilota w kieszeni, którego sygnał/impuls elektromagnetyczny uruchamia program zapalnika elektronicznego w głowicy pocisku przeznaczonego do wykonania w stosownej odległości przed samolotem eksplozji w celu rozrzucenia skrawków foli o określonym składzie chemicznym, w przestrzeni np. 300 m, dając pilotowi wrogiego samolotu 2-3 sekundy na opuszczenie katapultą samolotu. Samolot bojowy, wielozadaniowy po 2-3 sekundach, gdy wpadnie w „chmurę” ze skrawków foli zostaje totalnie zniszczony przez eksplozję silników i spada na ziemię. Drugi układ elektroniczny równolegle  zainstalowany w hełmie (na samolocie bez załogowym) pracuje na wykrywaniu podczerwieni spalin samolotu (rakiety) w powietrzu o bardzo wysokiej temperaturze emitowanych przez samoloty i rakiety w czasie lotu w dni pochmurne, nocą, mgła, itp. Komputer drogą laserową ocenia w ułamku sekundy kierunek, prędkość i pułap lotu. W tym samym czasie komputer określa trajektorię wyprzedzenia kierunku lotu dla elektronicznego zapalnika w pocisku (lub rakiety) z humanitarną głowicą bojową, która po wystrzeleniu rozrywa się na 2-3 kilometry przed lecącym samolotem wielozadaniowym równo w linii poziomu lotu, tworząc chmurę o średnicy 200-300 metrów (w kształcie jak znane fajerwerki) z bardzo cienkich skrawków foli, w które nieuchronnie wpadnie za 2-3 sekundy samolot i w sekundę zostaną zniszczone jego turbiny, silniki odrzutowe, a samolot musi spaść na ZIEMIĘ. Tymczasowo nasze samoloty bojowe oprócz rakiet powinny mieć zainstalowane możliwości wystrzelenia w każdym kierunku humanitarnej głowicy bojowej dla niszczenia napędu samolotów przeciwnika, szczególnie gdy siedzi wrogi samolot na tzw. ogonie. Wówczas, aż się prosi o chmurkę ze skrawków foli dwuminutowej humanitarnej głowicy bojowej, która jednocześnie oślepia optykę (radar) wrogiego samolotu. Dlaczego nazwałem tę głowicę humanitarną? Bo jestem z natury i wykształcenia humanistąi daję pilotowi 2-3 sekundy na opuszczenie katapultą przeznaczonego nieuchronnie do zniszczenia samolotu wojskowego nieprzyjaciela. Po minucie skrawki foli utleniają się w powietrzu (utylizują się) i całkowicie zanikają. Czas zawieszenia w powietrzu skrawków foli może być stosownie wydłużony w zależności od obiektu, którego silniki mają być zniszczone lub tylko wyłączone na określony czas. Dla wyłączenia silników okrętu można dać nawet 10 i więcej minut, a nawet kilka godzin, gdzie po eksplozji głowicy ze skrawkami foli filtry powietrza zostaną oklejone a silniki wyłączone. Ponad to skrawki foli mogą w tym samym czasie skutecznie wyłączyć optykę logistyczną okrętu, czołgu, samochodu wojskowego. Jeśli chodzi o zneutralizowanie piechoty to do skrawków foli dodaję precyzyjnie dozowany neuroparalizator obezwładniający, „usypiający”. Neuroparalizator działa tak szybko, że żołnierz nie zdąży założyć gaz maski i będzie na 2 minuty „uśpiony”.  A ponadto można skleić obuwie osoby, która wejdzie na minę piechotną. Proszę sobie wyobrazić lub przenieść wyobraźnię na aktualną sytuacje w Ukrainie, Syrii, Iraku, i wielu innych państwach, gdzie bezkarnie zorganizowani terroryści prowadzą działania militarne.

Pozostaje problem artylerii przeciwnika, który można rozwiązać budując odpowiednio  umocnione stałe i ruchome stanowiska  obronne w strefie przygranicznej dla własnej artylerii w połączeniu także z możliwością zastosowania humanitarnej głowicy bojowej wycelowanej dla koncentracji przygranicznej wojsk agresora.

Posiadam także opracowany bardzo skuteczny system niszczenia rakiet, które przy bardzo dużej prędkości i tarcia w oporze powietrza utrzymuje krytycznie wysoką temperaturę powłoki rakiety, a jeśli dodamy do powierzchni rakiety przeciwnika skrawki foli z określonego składu chemicznego to w 2-3 sekundy  podniesie się temperatura powłoki rakiety i doprowadzi do wcześniejszej eksplozji zasilania paliwowego. Wówczas rakieta nie osiągnie celu albowiem będzie skutecznie zniszczona przez samo eksplozję napędu.

Proponuję rozpowszechnić i nagłośnić treść tego listu, tak skutecznie, żeby wszystkie państwa świata zastosowały u siebie „Humanitarną głowicę bojową”, to wreszcie nie byłoby działań militarnych wobec innych państw. Koniec z barbarzyńskim niszczeniem, bombardowaniem pozytywnych wartości jakie stworzył człowiek dla jego egzystencji i NATURA.

DUŻE PIENIĄDZE ZAOSZCZĘDZONE NA ZBROJENIU NALEŻY PRZEZNACZYĆ NA NAJWAŻNIEJSZĄ BROŃ STRATEGICZNĄ JAKĄ JEST CZYSTA WODA NA ŚWIECIE, PRODUKCJA ROLNA ŻYWNOŚCI I BARDZO LICZNE SIŁOWNIE ENERDETYCZNE ZE ŻRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W PRODUKCJI PRĄDU ELEKTRYCZNEGO WYRAŻONYCH GRAFICZNIE na stronie internetowej: klawiterapia.com/projekty-realizacje/ekonerg . A TEN CEL MOŻE ZAPEWNIĆ WYKONANIE AUTONONOMICZNEGO, SAMOREGULUJĄCEGO SIĘ SYSTEMU ZAPOBIEGANIA POWODZI I SUSZY W OPTYMALNYM ZAGOSPODAROWANIU NIEZASOLONEJ WODY POWODZIOWEJ W BARDZO LICZNEJ, MAŁEJ RETENCJI, NAWET NA WZNIESIENIACH TERENOWYCH ZA BARDZO MAŁE PIENIĄDZE – PROBLEM DOTYCZY PRZEDE WSZYSTKIM ZRÓWNOWAŻONYCH STOSUNKÓW WODNYCH W GLEBIE UPRAWNEJ I NA PASTWISKACH.

Proszę zapoznać się na stronie internetowej: www.klawiterapia.com z metodą molekularną dermovisceralnej biocybernetycznej klawiterapii, a także - Pragnę zainteresować Państwa realnymi i prostymi rozwiązaniami w zrównoważonym rozwoju dla ZDROWEJ i BEZPIECZNEJ egzystencji człowieka i przyrody na ZIEMI i w LOKALNYM KOSMOSIE: - czytaj e-książkę EDEN XXI WIEKU na stronie internetowej: wiadomosci-i-publikacje/odczyty/eden-xxi-wieku.

Szanowny Państwo, wskazanym byłoby zorganizować konferencję nt. Obronności Unii Europejskiej i likwidacji lokalnych wojen dla trwałego zachowania pokoju światowego a uzyskane pieniądze z częściowego rozbrojenia przeznaczyć na wdrożenie projektów opisanych w EDENIE XXI WIEKU, dotyczących bezpieczeństwa egzystencjonalnego.

                                                                

 Z wyrazami szacunku, łączę najlepsze pozdrowienia,

- Ferdynand Barbasiewicz, płk w stanie spoczynku