Nowoczesne metody rozminowania

 

SZANUJMY WSZELKI DAR ŻYCIA I SPIESZMY SIĘ BYĆ
SZCZĘŚLIWYM TAKŻE SZCZĘŚCIEM INNYCH.
 

Twórcy wynalazku - Dr Ferdynand Barbasiewicz i Sebastian Barbasiewicz 

Szanowni Państwo w dniu 18,06,02 r. wysłałem do: ministra Obrony Narodowej; szefa Sztabu Generalnego WP; d-cy Marynarki Wojennej RP; z-cy komendanta Głównego Policji; komendanta WAT;Rady Politycznej NATO; USA i innych kompetentnych organizacji, poniższe opracowanie, które daje możliwość skutecznej, szybkiej, bardzo taniej i bezpiecznej likwidacji różnych rodzajów min, bomb, przemytu i detalicznego handlu narkotykami, wykrywania osób przenoszących materiały wybuchowe lub z termochemią itp..

Wiosną br. dokonałem rozwiązania problemu sprawnej, bezpiecznej i wyjątkowo szybkiej likwidacji różnych rodzajów min i różnych bomb na terenach zaminowanych. Do niszczenia, detonacji min można zastosować trzy bardzo proste i tanie metody. Dotyczy to wszystkich rodzajów min także plastikowych, drewnianych itp. jak bomby. bez metalu nawet w terenie górzystym, aglomeracjach miejskich i wiejskich.

W minionych latach wykorzystywałem szczury do różnych eksperymentów. Zapewniam, że te stworzenia są bardzo inteligentne i mają doskonałe powonienie oraz pamięć zapachów. Należy wyselekcjonować odpowiednią ilość szczurów (mogą być białe) do sytuacji zadaniowych. Trzeba przez dwa tygodnie karmić te stworzenia pokarmem z dodatkiem miękkiego narkotyku i żywić je na płytkach wykonanych z trotylu lub dynamitu. Następnie szczury głodne należy wywieść w klatkach na obrzeże terenu zaminowanego i wypuścić je z klatek. Szczury bardzo szybko odszukają miny albowiem doskonale czują zapamiętany zapach składników chemicznych trotylu lub dynamitu skojarzony z pokarmem i uzależnienie narkotyczne. Szczury nawet przez szczelnie zamknięty pancerz na znaczną odległość, natychmiast ustalą kierunek i miejsce materiałów wybuchowych zaczną grzebać w poszukiwaniu pożywienia aż do odkrycia miny, bomby lub narkotyku. Na pewno odkryją bardzo starannie wszystkie miny i bomby. Po skończonej pracy trzeba klatki z odpowiednim pożywieniem ustawić w pobliżu miejsca ich pracy, jak zwykle na płytkach lub miskach wykonanych z trotylu lub dynamitu i wykorzystać je do następnej sytuacji zadaniowej. Dalszą pracę z rozpoznaniem i detonację min wykonają bezpiecznie saperzy. Jedno jest ważne w tej metodzie – szczur pozostawi ślad i fizyczne odkrycie miny co pozwoli saperowi rozpoznać rodzaj urządzenia do sprawnego, szybkiego i bezpiecznego rozbrojenia lub przygotowania do detonacji. Szczury nie pominą żadnej miny i wykonają bardzo starannie swoje zadanie. Podobny eksperyment zadaniowy można sprawnie wykonać z dwoma gatunkami ptaków i specjalnym rodzajem pokarmu.

Drugi rodzaj eksperymentu można wykonać z zastosowaniem fizykalnych metod:

Pierwsza metoda fizykalna ma zastosowanie w terenie górzystym (Afganistan, tereny dawnej Jugosławii, Czeczenia itp.). Nad domniemanym uzbrojonym terenem minami trzeba rozrzucić w odpowiedni sposób z samolotu z wysokości minimum 1000 metrów żwir o frakcji 10 - 15 mm i o wadze około1000 gramów masy średnio na metr kwadratowy. Żwir z tej wysokości uzyska przyciąganie ziemskie (prędkość) wielokrotnie większą jednostkowo siłę przy uderzeniu w ziemię niż nacisk stopy człowieka a także znacznie większe niż nacisk koła samochodu lub gąsienicy czołgu. Uderzenie żwiru w powierzchnię gruntu będzie podobne do kuli z pistoletu. To sprawi, że bez saperów zostanie sprawnie, skutecznie, tanio i szybko rozminowany teren z rozłożeniem skutków akustycznych detonacji min w miarę spadania masy żwiru jak w efekcie domino.

Druga metoda fizykalna jest podobna i polega na zrzuceniu z samolotu kulek lodu o frakcji minimum 30 - 40 milimetrów przy zachowaniu tej samej częstotliwości na metr kwadratowy jak żwir ale z wysokości powyżej 1000 metrów. Kulki lodowe powinny być produkowane z wody w specjalnie przystosowanym samolocie. W samolocie powinna być cysterna, która może zabrać np. 10 – 15 ton wody. W samolocie powinna być zainstalowana prosta konstrukcyjnie maszyna lub maszyny z taśmą porcjującą wodę w formach kulistych. Tak wyposażony samolot wznosi się na kilkanaście minut na wysokość np. 10.000 metrów, gdzie trzeba zrobić dekompresję ale tylko tej części kabiny, gdzie jest taśma produkcyjna kulek lodowych. Na tej wysokości nawet latem jest bardzo niska temperatura, która z przewiewem bardzo szybko zamrozi wodę w równe kulki lodowe. Następnie samolot obniża się do wysokości 1500 – 2000 metrów i odpowiednim rozrzutnikiem rozsypie w ściśle określonej częstotliwości kulki lodowe nad określonym terenem zaminowanym. Żwir i kulki lodowe warunkowane są czynnikami ekologicznymi. Kulki lodowe powinny być zrzucane na tereny rolne, pastwiska itp. Miny w terenach leśnych nie górzystych i w opuszczonych aglomeracjach miejskich i wiejskich powinny być likwidowane kulkami z lodu i później w pomieszczeniach przez saperów przy użyciu uwarunkowanych szczurów. Jestem przekonany, że w/w metody rozwiążą sprawnie, szybko i tanio problem rozminowania terenów zmniejszając do minimum ryzyko sapera.

Głodny szczur szuka pożywienia w najbliższym otoczeniu a będąc uwarunkowany zapachem składu chemicznego materiału wybuchowego wybierze właśnie ten zapach. Szczur ma 50 krotnie lepszy zapach od człowieka i lepszy od psa, także na odległość i kierunek nawet gdy jest zakopany pod ziemią lub zamknięty, zalutowany szczelnie w opancerzoną kasetę metalową. Szczur różni się tym od psa, że jest mniej w tresurze podatny na zadaniowe sterowanie przez człowieka. Dlatego szczur nie ma zastosowania np. w działaniach policji, na granicy itp. Według mojej oceny człowiek nie ma przekonania do włączenia szczura do różnych sytuacji zadaniowych i nie do końca poznał możliwości psychofizjologiczne szczura. Zdecydowanie łatwiej jest sterować psem. Ja w dawnych latach prowadziłem eksperymenty i doświadczenia ze szczurami nad sprawnością funkcjonowania tych zwierząt w warunkach stresu psychologicznego. Badałem poziom adrenaliny i kortizonu gdy szczur był stresowany w bramkach prądowych w labiryncie o różnym napięciu ale o minimalnym natężeniu. Szczurem głodnym i uzależnionym narkotykiem w pokarmie można precyzyjnie sterować w sytuacjach zadaniowych. Szczur może być warunkowany tak jak pies Pawłowa podczas oblężenia Leningradu czy pod Łukiem Kurskim, gdy był głodny biegł szukać pokarmu na gąsienicy pod czołgiem z pracującym silnikiem mając podwiązane koktajle Mołotowa. Tak został pies przez człowieka uwarunkowany do konkretnej sytuacji zadaniowej. Proszę mi wierzyć, że szczur w proponowanym eksperymencie będąc głodny z uzależnieniem narkotycznym, umiejętnie warunkowany do konkretnej sytuacji zadaniowej odkryje wszystkie miny, bomby i narkotyki. Jeśli szczury warunkowane odpowiednią karmą na płycie z materiału wybuchowego odkryją wszystkie miny na powierzchni kilu hektarów to jest najlepszy sprawdzian, który można kilka razy powtórzyć dla potwierdzenia statystycznego. Mogą być inne formy testowania szczurów, ptaków i innych stworzeń nawet na materiały radioaktywne.

Podobnie można warunkować niektóre ptaki na „uwięzi” narkotycznej do sytuacji zadaniowych w precyzyjnym ustalaniu i odkrywaniu min. Powiem więcej, gdyby Żydzi w Izraelu trochę pomyśleli ale mniej rutynowo i nie emocjonalnie to żaden człowiek z dynamitem nie mógłby przejść pokazać się na terytorium izraelskim. Przecież nowoczesne osiągnięcia naukowe mogą ustalić metodą psychofizjologiczną nawet podwyższony poziom adrenaliny na odległość. Każdy zamachowiec – terrorysta działając w stresie i w agresji ma wysoki poziom adrenaliny różniący go od innych ludzi wieloma czynnikami, które mogą być mierzalne nawet na znaczną odległość. Ktoś powie, że także przeciętny człowiek przeżywający stres, strach, zagrożenie będzie miał podwyższoną adrenalinę. Tak to prawda ale nie każdy człowiek z podwyższoną adrenaliną niesie na sobie materiał wybuchowy, nad którym lecą np. pszczoły, ptaki i inne warunkowane stworzenia lub biegną za nim jakieś zwierzęta. Ten sposób można zastosować np. przed wejściem do szkoły, gdzie ochrona ze szczurami w klatce może precyzyjnie wskazać, która osoba wnosi porcie narkotyków. Metodę tę można stosować w wielu różnych sytuacjach zadaniowych policji, straży granicznej, służb ochronnych, wojska itp. Szczury i ptaki są tańsze i łatwiejsze w utrzymaniu niż psy.

Proszę sobie wyobrazić gdzieś w miejscu gdzie statystycznie występuje wysoki wskaźnik prawdopodobieństwa aktu terrorystycznego, uzależniam np. szczury lub gołębie miejskie na dynamit z dodatkiem lekkiego narkotyku dlatego, żeby zwierzęta te trzymały się konkretnego miejsca i osoby. Jeśli w tym miejscu pokaże się człowiek z dynamitem nawet zmyślnie ukrytym to na pewno zwierzęta uzależnione będąc w klatce wskażą tę osobę lub zaczną bardzo wyraźnie atakować tę osobę. Wówczas policja, żandarmeria, służby specjalne lub ochroniarskie mogą np. pociskiem z folią dwuminutową z dodatkiem neuroparalizatora nawet ze znacznej odległości obezwładnić tę osobę. Tak zorganizowane działanie nie wnosi ryzyka pomyłki albowiem uwarunkowane zwierzęta nie mylą się i precyzyjnie wskażą osobę z dynamitem lub narkotykiem.

Druga możliwość dotyczy wykrywania wysokiego poziomu adrenaliny u człowieka z dynamitem nawet na odległość około 10 metrów. Jak zapewnia wiedza psychofizjologii każdy człowiek z wysokim poziomem adrenaliny może mieć podwyższone ciśnienie, obkurczone naczynia krwionośne i pewne części anatomiczne ciała mogą mieć niższą temperaturę co może uwidocznić kamera termowizyjna. Człowiek z wyraźnie podwyższonym poziomem adrenaliny jest bardziej spięty mięśniowo i ma z powodu niedokrwienia zdecydowanie bardziej aktywny współczynnik psychogalwaniczny. - Bardziej poci się specyficznym zapachem i to mogą wykryć stosownie uwarunkowane zadaniowo psy lub inne zwierzęta w różnych służbach.

Jak wiemy silny stres z frustracją utrzymujący się w dłuższym czasie jest przyczyną podwyższającą poziom adrenaliny i obniżania kortizonu co w konsekwencji, u niektórych osób prowadzi do zaburzeń psychosomatycznych. Bardziej szczegółowo na ten temat opisuje na stronie internetowej www.klawiterapia.com Jeśli można klawiterapią usprawnić człowieka chorego na sclerosis multiplex – stwardnienie rozsiane w czasie 7 – 14 dni. Jeśli w tej nieuleczalnej chorobie osiągam 90% skuteczności holistycznego usprawnienia czynnościowego z odbudową odporności immunologicznej i daję trzy miesiące gwarancji. Nie pobieram należności finansowych od pacjentów jeśli nie wykonam usprawnienia w wymiarze holistycznym. To znaczy, że poprzez procesy dermovisceralne wywołane fizykalną biostymulacją cytokin, endorfin, swoistego interferonu itp. innych endogennych czynników powodujących bardzo skuteczne samo zdrowienie i samoregulację w jednostce chorobowej, na którą świat nauki medycznej nie ma lekarstwa. Bardzo zachęcam do zapoznania się w całości z w/w stroną to wówczas można uzyskać odpowiedz skąd ja mam wiedzę m.in. o psychofizjologii szczurów.

Jak zapewne Państwo domyślacie się w lakonicznej korespondencji nie sposób jest wypowiedzieć się wyczerpująco i obszernie zaprezentować złożony problem dotyczący rozminowania, bezpieczeństwa wewnętrznego przed terroryzmem, w walce z narkomanią i w wielu innych możliwościach. Oceniając nasze działania profilaktyczne w zabezpieczeniu terytorium (ludzi i ważniejsze obiekty) a w tym przedstawicielstwa dyplomatyczne, handlowe i wiele innych międzynarodowych organizacji gospodarczych, gdzie są wiązane nasze interesy. Mimo wielkich nakładów sił i środków muszę stwierdzić, że popełniamy również podstawowe błędy w zabezpieczeniu ludzi, różnych organizacji, instytucji i obiektów gospodarczych przed działaniami terrorystycznymi, przemytem i handlem detalicznym narkotyków.

Po pierwsze powinna być opracowana topografia terrorystycznej podatności przestępczej priorytetów jakimi mogą kierować się bandyci – terroryści, handlarze narkotyków itp. przestępcy. Lista hipotez priorytetów, które mogą być celem ataku lub handlu zakazanymi towarami powinna być weryfikowana matematycznym wskaźnikiem prawdopodobieństwa statystycznego wedle rozumowania bandytów i innych przestępców wskaźnikiem oryginalności hipotez. Człowiek pragmatycznie myślący i preparujący problem bezpieczeństwa w ściśle określonym rodzajowo wymiarze powinien pamiętać, że im wyższy wskaźnik prawdopodobieństwa hipotezy przestępczego zamiaru i czynu, tym niższy jest wskaźnik oryginalności. I im wyższy wskaźnik oryginalności hipotezy tym niższy wskaźnik prawdopodobieństwa hipotezy. Wskaźnik oryginalności można uzyskać bez operacji matematyczno – statystycznych. Należy listę z uporządkowanymi hipotezami wedle najwyższego wskaźnika prawdopodobieństwa do najniższego wskaźnika odwrócić do góry i najniższy wskaźnik prawdopodobieństwa hipotezy jest najwyższą hipotezą oryginalności prawdopodobieństwa statystycznego zamiaru lub czynu przestępczego. Inteligentny bandyta może wybrać hipotezę o najniższym statystycznie wskaźniku prawdopodobieństwa matematycznego i na niej opracować algorytm działalności przestępczej – terrorystycznej ze starannie opracowaną siecią czynności. Może także opracować algorytm działalności przestępczej – terrorystycznej na hipotezie o najwyższym wskaźniku statystycznym prawdopodobieństwa ale musi być dobrze zorientowany w obyczajach państwa, regionu, miasta, dzielnicy, ulicy i zwyczajach lokalnych środowiska oraz rutynowych działaniach służb policyjnych i innych. Jeśli starannie nałoży sieć czynności na rutynowe działania służb porządkowych z zachowaniem teorii zachowań, gier, ubioru, charakteryzacji, rekwizytami i treningiem psychodramy dostosowanej do sytuacji zadaniowej przy odpowiednich dokumentach to wskaźnik bezpieczeństwa i sukcesu wykonania zadania będzie bardzo wysoki. Jak dostrzegamy rozumowanie jest proste i logiczne. Z reguły ludzie zajmujący się bezpieczeństwem i rutynowo działający wedle określonych regulaminowych algorytmów i zadaniowych sieci czynności, schematów uwzględniają weryfikację hipotez preparowanego problemu tylko wskaźnikiem prawdopodobieństwa. Natomiast w rutynowych sytuacjach zadaniowych pomijają weryfikacje wskaźnikiem oryginalności hipotez. I to się stało 11 września, gdzie bandyci wcześniej preparując problem jak najdotkliwiej ugodzić Stany Zjednoczone, podjęli hipotezę o najniższym wskaźniku statystycznego prawdopodobieństwa ale o najwyższej oryginalności i opracowali algorytmy i sieć zadaniowej czynności przestępczej, uderzając samolotami w WTC i Pentagon. Ten przykład powinien być sygnałem w głębokiej refleksji dla podjęcia pilnych interdyscyplinarnych działań antycypacji podobnym zdarzeniom i procesom w heurezie myślenia logicznego policji, służb specjalnych, społeczeństwa w antycypacji ewentualnych czynów bandytów. Planowanie w tworzeniu systemu bezpieczeństwa powinno uwzględniać logikę powyższego preparowania problemu z zastosowaniem moich propozycji psychofizjologicznego warunkowania różnych zwierząt a nawet owadów bo wykrywania materiałów wybuchowych, termochemicznych, prochu, materiałów radioaktywnych, narkotyków, także adrenaliny i współczynnika psychogalwanicznego – potu i specyficznego zapachu przestępcy, bandyty, terrorysty, bakterii i wirusów oraz innych logistycznych środków. Warto wiedzieć, że np. gołębie pocztowe mogą być wykorzystane do rozsiewania bakterii i wirusów. To wszystko powinno być analizowane na tle danych z rozpoznania operacyjnego służb specjalnych i policji oraz ewentualnych zamiarów zadaniowych przestępców na tle teorii zachowań i gier bandytów z psychodramą włącznie. Jeśli profilaktycznie zastosujemy antycypację w uwarunkowaniu w/w zwierząt i owadów w wykrywaniu nosicieli lub innych nośników do przenoszenia i przemieszczania w/w środków dla ściśle określonych celów jakimi kierują się przestępcy lub bandyci. To w określonym miejscu, najbardziej korzystnym możemy zatrzymać bandytę lub inny nośnik. Bandytę można zatrzymać jak już nadmieniłem małym humanitarnym pociskiem z folią dwuminutową z dodatkiem bezpiecznego dla zdrowia neuroparalizatora, który będąc wystrzelony ze znanego pistoletu np. policjanta w sekundę obezwładni każdy żywy organizm np. do kilkudziesięciu sekund. Ewentualną reanimację z porażenia można wykonać metodą klawiterapii bez defibrylatora, przykładając pojedyncze klawiki lub znaną wykałaczkę (posiada atest PZH) do punktów reanimacyjnych w konkretnych miejscach na powierzchni skóry przestępcy bez naruszania ciągłości naskórka. Samolot, helikopter i każdy inny pojazd lądowy lub wodny można zniszczyć lub zatrzymać odpowiednim pociskiem z folią dwuminutową z jednoczesnym obezwładnieniem załogi. Niekoniecznie trzeba utrzymywać w pogotowiu siły lotnicze w powietrzu. Tę czynność z humanitarnym pociskiem może wykonać odpowiednio sprawdzony i przeszkolony żołnierz lub policjant pełniąc służbę w odpowiednim towarzystwie w określonym topografią zadaniową podatności przestępczej miejscu. Pocisk z folią dwuminutową jest bardzo tani w porównaniu z pogotowiem lotniczych sił bojowych w powietrzu. To są propozycje sprawnego i skutecznego systemu zabezpieczenia interesów społeczeństwa i państwa w naszym kraju. System ten dotyczy także sprawnej ochrony interesów innych państw sprzymierzonych z Polską. Interesy Polski zaczynają wchodzić w optyką terrorystów wywodzących się nie tylko z fundamentalizmu islamskiego.

Pocisk z folią dwuminutową lub z termochemią również jest krótko ale zrozumiale opisany i objaśniony rysunkami na stronie www.klawiterapia.com/dyskpo Inne propozycje i rozwiązania są także krótko ale wystarczająco opisane i wzbogacone rysunkami www.klawiterapia.com/ekologia i poszczególnych stronach problemowych w tym opracowaniu.

Osobiście uważam, że w/opisane problemy dotyczą poważnych zagrożeń i są nadzwyczaj pilne oraz ważne nie tylko dla Polski.. Jedyną odpowiedz jaką otrzymałem dotychczas to podziękowanie z USA.

Z wyrazami szacunku autor w/w opracowań - płk. w st. spocz. Ferdynand Barbasiewicz