Tarcza bramki piłki nożnej

Twórcy wynalazku - Dr Ferdynand Barbasiewicz

Dotychczasowy stan sprawności strzeleckiej zawodników we wszystkich drużynach piłkarskich charakteryzuje się słabą skutecznością strzelecką w akcji z pierwszej piłki, w najtrudniejsze do obrony strefy bramki, a przyczyną jest brak prostych i tanich, atrakcyjnych urządzeń technicznych w różnych dyscyplinach sportowych, które umożliwiałyby praktyczne treningi od najmłodszych lat nawet dzieci 5 – 7 letnich, które motywowały samoistnie uczestnictwo łatwością dostępu i ciekawością rozwiązań, atrakcyjnością ćwiczeń w sprawdzeniu się i w szlachetnej rywalizacji, w sensownym ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych na świeżym powietrzu przez cały rok, jednym z takich urządzeń może być tarcza bramki strzeleckiej z n a m i e n n a t y m, że jest zbudowana z konstrukcji stalowej z kątowników i teowników 50 mm i wypełniona deskami 1.5 cala, pokryta laminatem koloru zielonego (rys.1), z podziałem na sektory wartości strzałów i trudności obrony od 0 do 10 punktów (rys.1a2a), cała powierzchnia tarczy ma wymiary 10 m x 3m, na tarcze po zmontowaniu (rys.2d) i ustawieniu (rys.1), przymocowane są słupki i poprzeczka o wymiarach 1:1 rzeczywistej bramki piłkarskiej ( rys.1b2b), tarcza ustawiana jest pionowo na obrzeżu i równolegle do płyty boiska szkolnego, tarcza w tylniej części od ulicy ma jakiś bill-board, który pokryje koszty urządzenia oraz wyparcie zabetonowane w ziemi (rys.2c), tarcza montowana jest z 4 równych części o powierzchni 2,5 m x 3m ułatwiających transport (rys. 2d), tarcza może mieć zaplecze socjalne ale tylko wówczas gdy będzie ustawiona na placach gdzie nie ma takiego zaplecza (rys. 2e), na marginesie tarczy napisane są instrukcje ćwiczeń, tarcza i pole przed bramkowe powinno być oświetlone w godzinach wieczorowych.