Niektóre refleksje psychologiczne i praktyczne
w testowaniu i selekcji piłkarzy

Od kilkudziesięciu lat realizowane są badania psychologiczne w testowaniu, selekcji i doborze odpowiednich osobników do różnych zespołów, drużyn, kolektywów, załóg i grup. Z różnych doświadczeń wiemy, iż wyselekcjonowanie najbardziej utalentowanych z najwyższymi umiejętnościami zawodników o najwyższej sprawności i kondycji fizycznej, to jeszcze nie pełnia szczęścia.

Otóż tak wyselekcjonowana grupa piłkarzy jeszcze nie oznacza sprawnego działania kolektywu, zespołu drużyny piłkarskiej. I często mimo wielu wysiłków, różnych zabiegów wcale nie znaczy, że stworzymy zgrany zespół, który będzie skutecznie, ekonomicznie, korzystnie – udatnie funkcjonował przez 90 minut podczas meczu.

Jak wiemy każdy człowiek posiada swoje indywidualne cechy osobowościowe i fizyczne różniące go od innych ludzi a ujawniające się w zachowaniu – działaniu szczególnie w sytuacjach zadaniowych kolektywu jakim jest drużyna piłkarska. Z powyższych ogólnych stwierdzeń wynika potrzeba badań psychologicznych osobowościowych i sprawnościowo – piłkarskich, selekcyjnych, wyróżniających się talentem, umiejętnością zawodników. Bank danych psychologicznych i sprawnościowo – fizycznych, medycznych i innych powinien być sukcesywnie uzupełniany nowo – wyróżniającymi się piłkarzami, Których podda się typowym testom: sytuacyjno – sprawnościowym, psychologicznym, medycznym. Chodzi o takie opracowanie programu badań sprawnościowych, psychologicznych i medycznych, który zapewnia optymalne możliwości analizy i doboru selekcyjnego za pośrednictwem komputera pracującego wedle programów na różne okazje, wynikające z antycypacji planowanych i przewidywanych spotkań klubowych i reprezentacji /młodzieżowej, olimpijskiej i narodowej/.

Oprócz powyższego psychologia dysponuję bogatym zestawem różnych wariantów psychoterapeutycznych, sprzyjających utrzymaniu optymalnej kondycji psychicznej nie tylko indywidualnych zawodników lecz również zespołu. Nawet na szczególnie ekstremalne stany przeciążeń występujących w długotrwałych poważnych turniejach typu mistrzostwa Europy, świata, olimpiady. Psychologia służy wiedzą i praktycznymi radami na adaptację klimatyczną, atmosferyczną /czynniki bioatmosferyczne itp./. Psychologia służy również poradą w skutecznych przeciw działaniach na psychozę nieprzychylnej atmosfery wywołanej w środkach masowego przekazu, zgrupowania, stadionu itp. Ważnym również jest problem sugestii, autosugestii, agresji, stresu i psychofizjologii, psychoneurologii, psychosomatyki itp. – zagadnień, które ujawniają się u zawodników, a mogą być rozwiązane przy pomocy psychologów.

Ferdynand Barbasiewicz