Instrukcja budowy, ustawienia i zabezpieczenia tarczy

Konstrukcję należy wykonać z kątowników i teowników stalowych 50mm w taki sposób, by składała się z czterech części - ram łatwych w transporcie i montażu, każda o wymiarach wysokość 3000mm i szerokość 2500mm. Ramy powinny być zabezpieczone przed korozją i pomalowane farbą koloru zielonego oraz przystosowane do wypełnienia deskami o grubości 1,5 cala. Deski należy starannie zabezpieczyć drewnochronem i pomalować odpowiednią farbą koloru zielonego. Tarczę należy pokryć utwardzoną płytą laminowaną wodo i mrozoodporną koloru zielonego z naniesionym podziałem wartości strzałów i trudnością obrony. Całość powinna być ustawiona na bloczkach trelinki betonowej a także z jarzmami stalowymi do mocowania tarczy, wkopanych w ziemię i starannie wypoziomowanych. Tylna strona zmontowanej tarczy powinna mieć 5 wypór stalowych wykonanych z teownika 50mm i zabetonowanych w ziemi. Wypory należy przykryć także deskami a całość powinna być przykryta też płytą laminowaną lub specjalną folią. W pomieszczeniu tym przewidziana jest szatnia, pomieszczenie dla zawodników na wypadek nieoczekiwanego deszczu i WC ekologiczne. Przednia strona tarczy powinna mieć przykręcone półokrągłe słupki i poprzeczkę wymiarów rzeczywistej bramki piłkarskiej. Tarczę „światła” bramki należy starannie podzielić taśmą czarną, samo przylepną szerokości 60mm, na sektory wartości strzałów i trudności obrony. W poszczególnych sektorach należy wkleić cyfry samo przylepne wartości strzałów szerokości 60mm /patrz rysunek 1 i 2/. Na zewnętrznych obrzeżach tarczy bramki powinna być instrukcja dla użytkownika z opisanymi rodzajami ćwiczeń dla różnych grup wiekowych.