Ferdynand Barbasiewicz

O autorze

 

Dr Ferdynand BARBASIEWICZ

Autor metody klawiterapii jest absolwentem Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizował się w badaniach nad psychologicznymi strukturami czynnościowymi (praca doktorska pt. ,,Kształcenie nawyków” opisująca problemy psychofizjologii układu nerwowego w procesie kształcenia umiejętności manualnych w ujęciu antropo – cybernetycznym).

 

Czytaj załączone oceny wyników badań neurologicznych w rehabilitacji chorych na SM metodą klawiterapii. – Inne wyniki badań w archiwum Centrum Klawiterapii.

 

 

* Zależności przyczynowo – objawowe łupieżu, niedokrwienne strefy, białe plamki, brodawczaki itp. zmiany, ujawniające zaburzenia czynnościowe ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, oraz metody usprawnień tych zaburzeń zostały odkryte i opublikowane przez Ferdynanda Barbasiewicza w Klawiterapii w 1988 roku.

 

* Czytaj artykuł pt. „Klawiterapia, jako regulator potencjałów i wzbudzania przewodnictwa nerwowego”. – opublikowany w kwartalniku MEDYCYNA MANUALNA – TOM III. NR 1i2/1999.

 

* Czytaj referat pt. „Klawiterapia, klawipunktura, akupresura w holistycznym usprawnianiu człowieka”, wygłoszony na Sesji Naukowej z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 1998 – opublikowany w kwartalniku MEDYCYNA MANUALNA – TOM II. NR 2/3/1998.