Spis treści książki "Klawiterapia" autorstwa
dr Ferdynanda Barbasiewicza:

 

I. Historia refleksoterapii a uwarunkowania fizjologiczne i kliniczne klawiterapii

1. Historia refleksologii

2. Co to jest refleksoterapia

3. Fizjologiczne reakcje organizmu wywołane refleksoterapią i próby ich wyjaśnienia

4. Kraniopunktura

5. Aurikulopunktura

6. Stomapunktura

7. Korpopunktura

8. Klawiterapia

9. Kliniczne możliwości refleksoterapii


II. Klawiterapia w odreagowaniu psychologicznym i nerwowym

1. Wprowadzenie do klawiterapii

2. Dorażne odreagowanie psychologiczne i nerwowe
– topografia oznakowanych stref i punktów biologicznie czynnych znajduje się w Atlasie klawiterapii 

3. Co to jest klawiterapia?

4. Inspiracje klawiterapii

5. Krytycznie o niektórych metodach refleksoterapii

6. Resuscytacja przy omdleniu

7. Reanimacja przy zapaści

8. Reanimacja przy utracie przytomności

9. Pierwsza szybka pomoc w sytuacjach krytycznych

10. Zaburzenia emocjonalne w dezorganizacji psychosomatycznej i neurofizjologicznej, hormonalnej, enzymatycznej i czynnościowej organizmu człowieka

11. Algorytm i sieć czynności w odreagowaniu nerwowego układu korowego, ośrodkowego i różnych rodzajów nerwów obwodowych

12. Homogenom i genotypy w biocybernetyce
13.Zmiany hormonalne, starzenie się i kuracja odmładzająca

14. Algorytmy klawiterapii z siecią czynności w leczeniu zdiagnozowanych poszczególnych zaburzeń: psychologicznych, emocjonalnych, psychofizjologicznych, nerwic, neurastenii i psychicznych

15. Znoszenie, likwidacja uzależnień: palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków, lekozależności i innych

16. Niektóre przyczyny psychologiczne i socjologiczne w psychogennym warunkowaniu zaburzeń psychosomatycznych

17. Etyka i moralność

18. Ćwiczenia ruchowe opracowane i zalecane w klawiterapii

19. Łupież w diagnozie klawiterapii

20. Skóra w diagnozie klawiterapii

21. Regulacja nerwowych potencjałów własnych i wzbudzanie utraconego przewodnictwa sygnałów nerwowych

22. Odtrucie organizmu klawiterapią i zaktywizowanie układu limfatycznego akupresurą

23. Odreagowanie dla celów chirurgicznych i neurochirurgicznych