Zapobieganie powodzi i suszy - EKOSYSTEM

Autonomiczny program ekologiczny zagospodarowania wody w ciekach i rzekach
oraz energii wiatru dla celów:

  • zapobiegania powodzi i suszy,
  • produkcji prądu elektrycznego,
  • naturalnego biologicznie uzdatniania wody,
  • rolniczych,
  • hodowli ryb,
  • klimatycznych,
  • rekreacyjnych, a na większych rzekach -
  • komunikacji i transportu.

Podkategorie

Autonomiczny program ekologiczny zagospodarowania wody w ciekach i rzekach oraz energii wiatru dla celów:

zapobiegania powodzi i suszy, produkcji prądu elektrycznego, naturalnego biologicznie uzdatniania wody,

rolniczych, hodowli ryb, klimatycznych, rekreacyjnych, a na większych rzekach komunikacji i transportu.