Elektryczna koparka linowa

 

Roboty ziemne przy budowie zbiorników wodnych małej retencji, można wykonywać koparką (patrz załączone rysunki), która jest bardziej efektywna czynnościowo i ekonomicznie niż spychacz czy znane koparki. Szczególnie dotyczy to sprzętu, energii, paliwa, terenów bagnistych itp. o niesprzyjających warunkach geologicznych. 

Proponowana koparka działa rotacyjnie, dwustronnie, na podobnej zasadzie do znanej wyciągarki linowej. Np. chcemy wykopać staw lub zbiornik małej retencji na podmokłym terenie gdzie roboczo nie wejdzie spychacz ani koparka. Ustawiamy z dwóch przeciwległych stron planowanego wykopu, znane przy budowie studni metalowe trójnogi. Przez specjalny układ przekładni przekładamy linę stalową o odpowiedniej średnicy około 10 mm, którą podłączamy do rotacyjnego mechanizmu napędzanego elektrycznie. Mocujemy do liny lekki czerpak o pojemności np. od 1 do 3 m3 z odpowiednimi nożami pod spodem. Czerpak wykonałem, adaptując złomowaną osłonę tytanową do silników odrzutowych, czerpak jest niezniszczalny i lekki. Koparka działa automatycznie. Operator pełni rolę asekuracyjną – zabezpieczającą. Następnie siedzę i obserwuję zdalnie jej mechanizm będący w ruchu. Czerpak na linie z pobraną ziemią jest prowadzony w jedną lub w drugą stronę aż do planowego wału lub grobli i automatycznie wysypuje ziemie na groblę. Następnie czerpak cofa się w drugą stronę pobierając glebę na tej samej linie do drugiego brzegu. Umocowanie lin holowniczych do czerpaka jest znamienne tym, że gdy czerpak jest pusty to środek ciężkości jest bliżej podstawy z nożami ustawionymi do podbierania ziemi. Noże są sprzężone mechanicznie z klapą od strony przedniej. Tylna klapa jest opuszczona podczas napełniania czerpaka i to zapobiega wysypywaniu się ziemi do tyłu. Przednia klapa w miarę wypełniania czerpaka ziemią jest podnoszona przez urobek wewnętrznie do góry. Bezpośrednie sprzężenie mechaniczne klap przedniej i tylnej z nożami sprawia, że po napełnieniu czerpaka urobkiem ziemi, noże od strony kierunku ruchu czerpaka są podnoszone ostrzem do góry. Czerpak po napełnieniu ziemią zmienia się w sanie z płaskim dnem. Tylne noże w tym samym czasie tną powierzchnię ziemi, przygotowując ją do łatwiejszego podbierania, gdy czerpak będzie pracował w przeciwną stronę. Wówczas środek ciężkości napełnionego czerpaka znacznie podnosi się do góry. Gdy wypełniony ziemią czerpak jest podciągany liną holowniczą do góry w strefie wyznaczonej grobli – wału, wówczas bardzo łatwo przewraca się samoczynnie o 1800 dnem do góry wokół liny holowniczej i wysypuje samoczynnie ziemię w ściśle planowanym miejscu. Po wysypaniu ziemi środek ciężkości czerpaka ponownie obniża się do podstawy i automatycznie obraca się na linie holowniczej dnem-podstawą do poziomu gruntu. Po tej operacji urządzenie holownicze automatycznie zaczyna pracować w przeciwnym kierunku. Proces pobierania ziemi w przeciwnym kierunku odbywa się tak samo jak wyżej opisany. System pracy czerpaka jest dwustronny, efektywny ekonomicznie i bardzo prosty funkcjonalnie w obsłudze automatycznej pod nadzorem przez jednego człowieka (patrz załączony rysunek). Trójnogi są po zewnętrznych stronach obciążone. Przemieszczanie poprzeczne trójnogów, stojanów jest możliwe dzięki kołom wklęsłym, które poruszają się po rurach ułożonych na płytach wzdłuż brzegu przyszłego zbiornika retencyjnego. Wyciągarka jest napędzana prądem elektrycznym z opisanych w tym opracowaniu sposobów zasilania i źródeł siłowni. Linowe koparki mojego autorstwa mogą być wykorzystane przy kopaniu zbiorników retencyjnych. Przy pogłębianiu – odmulaniu istniejących zbiorników retencyjnych. Przy pogłębianiu i regulacji rzek. Wszędzie tam, gdzie nie można zastosować tradycyjnego sprzętu. Oczywiście dotyczy to robót ziemnych podstawowych. Przy budowie dróg, autostrad, torów kolejowych, rowów itp. Czerpak koparki linowej może być dodatkowo sterowany w szczególnych warunkach przez mały skuter na gąsienicach, obsługiwany przez jednego operatora. Ciężkie spychacze są praktyczne na krótkich dystansach (20-30 m). Myślę, że tym rozwiązaniem technicznym powinny się zainteresować wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące poważne i trudne roboty ziemne. Wykorzystanie takiej koparki przy robotach ziemnych znacznie obniża koszty i skraca czas wykonania inwestycji. 

 

 Autonomiczne zapobieganie powodzi i suszy 

 Elektryczna koparka linowa

 Eko-energia produkująca prąd elektryczny

 Ochrona brzegu morskiego i produkcja prądu elektrycznego

 Produkcja prądu elektrycznego na rzece

 Elektryczna komunikacja wodna

 Zasilanie prądem stałym napędu hydrodynamicznego tramwaju wodnego

 Samosterowność elektrycznej komunikacji wodnej

 Platforma do budowy różnych urządzeń wodnych