Autonomiczny program ekologiczny - PROJEKTY

Autonomiczne zapobieganie powodzi i suszy


 

Elektryczna koparka linowa 

 

 

Eko-energia produkująca prąd elektryczny


 

Ochrona brzegu morskiego i produkcja prądu elektrycznego

 


 

Produkcja prądu elektrycznego na rzece


 

Elektryczna komunikacja wodna


 

Zasilanie prądem stałym napędu hydrodynamicznego tramwaju wodnego


 

Samosterowność elektrycznej komunikacji wodnej


 

Platforma do budowy różnych urządzeń wodnych