Likwidacja wszelkiego spalania na ziemi i skuteczne zapobieganie zagrożeniom efektu cieplarnianego

– Niezykle skuteczna metoda produkcji wyjątkowo taniego prądu elektrycznego, eliminująca całkowicie wszelkie spalanie na Ziemi i zapobieganie efektowi cieplarnianemu.

Proponuję rozpowszechnić zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych siłowni energetycznych świdrowo – lemieszowych wykonanych z lekkiego tworzywa sztucznego z dodatkiem polimerów, zainstalowanych na płaskich pontonach, pływających i zakotwiczonych w strefie nurtu wody w rzece. Duże siłownie o mocy 2 MW na większych rzekach mogą być instalowane (zakotwiczone) w nurcie wody w rzece jedna za drugą – patrz i czytaj www.klawiterapia.com/ekoenerg . Proporcjonalnie mniejsze siłownie pływające na pontonach mogą być instalowane nawet na małych rzekach o średnicy 5-8 m też jedna za drugą w odstępach równych długości siłowni. Na małych rzekach o średnicy 2 m można budować równoległe bocznice do cieku lub małej rzeczki, ale trzeba pobudować zastawkę i spiętrzyć wodę do 70 cm i skierować jej przepływ do bocznicy, w której wcześniej wzdłuż rzeki umocujemy szczelnie rurę o średnicy np. 1 m, ułożoną stroną wlewu wody wyżej, tak, żeby woda ze spiętrzenia wpływała w całości do rury. Dolny koniec rury jest o 70 cm niżej. Wzdłuż środka rury mocujemy na łożyskach świder wykonany z lekkiego ale mocnego tworzywa sztucznego z lemieszami wykonanymi również z tworzywa sztucznego z dodatkiem na obrzeżach z polimerów (elastyczne), ułożonymi podobnie jak w znanej maszynce do mielenia mięsa o średnicy o 2 cm mniejszej niż wewnętrzna średnica rury i z chwilą, gdy woda o pojemności np. 3m3 wypełni przestrzeń między lemieszami, swoim ciężarem grawitacyjnie wprowadzi świder z lemieszami w szybki ruch obrotowy o dużej mocy, którą za pomocą bez stykowej przekładni z wkładkami ferytu (w różnicach biegunów pola magnetycznego + - przyciąganie i bieguny jednoimiennych odpychanie, będzie przekazywała energię obrotową z wałka z długimi ramionami ze świdra z lemieszami na przekładnię z krótkimi ramionami ferytowymi wałka alternatora 2x15 KW. Tak zainstalowane siłownie można na małych ciekach i rzeczkach instalować co 500m, bo tyle wynosi średnio cofka ze spiętrzenia wody w rejonie Mazowsza. Duże siłownie scalone w kilka lub kilkanaście elementów świdrowo – lemieszowych, pływające na płaskich pontonach i zakotwiczone obrotowo na masztach zamocowanych w dnie morza 300-500 m od brzegu morskiego, obok jedna od drugiej, dały by pokaźną energię elektryczną już przy sile wiatru 2o B, która może zaspokoić wszelkie potrzeby człowieka dla całego Pomorza aż po Bydgoszcz i Toruń. Trzeci system siłowni napędzany wiatrem jest podobny do ww. konstrukcji ale świdry lemieszowe są zainstalowane w tunelach – dyszach obudowanych blachą, samo sterowne, samoistnie ustawiające się wlotem do kierunku wiatru.

Gdyby w Unii Europejskiej stworzono proponowany system scalony sterowania pozyskiwaną energią z rzek, fali morskiej i wiatru to człowiek mógłby zrezygnować z wszelkiego spalania na Ziemi nawet w warunkach zimowych podczas silnych mrozów. Albowiem Europie południowe rzeki nie zamarzają a fale morza Śródziemnego, Atlantyku, wiatru i istniejące elektrownie jądrowe zaspokoiły by w pełni sporadyczne mroźne kilku tygodniowe potrzeby energetyczne człowieka i przemysłu w państwach północnych. Jestem przekonany, że proponowany system był by wielokrotnie tańszy, mniej awaryjny, bardziej wydolny i bardziej bezpieczny (terroryzm) niż obecne rozwiązania. W przyszłości pozyskiwana tą drogą energia elektryczna, gdy ociepli się klimat na świecie, mogła by zasilać wszelką komunikacje drogową, kolejową i na rzekach, łącznie z podgrzewaniem chodników, jezdni i dróg międzymiastowych, węzłów kolejowych prądem elektrycznym przed śniegiem i gołoledzią.