Witaj w serwisie - Klawiterapia.com


prezentuje prostą i łatwą instrukcję naturalnej nieinwazyjnej metody molekularnej w dermovisceralnej (skórno-wewnętrznej) biocybernetycznej klawiterapii w zapobieganiu poprzez stymulację (bodżcowanie) w naturalny sposób 1100-u jednostkom chorobowym za pomocą odpowiednich algorytmów i sieci czynności do właściwych jednostek chorobowych. Wybierając właściwą jednostkę chorobową, za pomocą otrzymanego sposobu zapobiegania i zwalczania choroby, w szybki i łatwy sposób możesz poprawić własny stan zdrowia i swoich bliskich, bez potrzeby wykupywania drogich leków...

Czytaj więcej ...  

 

Lokalne i globalne zapobieganie efektowi cieplarnianemu

ORGANIZACJA PRACY, PRODUKCJA RUR, WYZNACZANIE I PRZYSTOSOWANIE TERENU DO RETENCJI, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, INSTALACJA RUR, I POMPOWANIE WODY 


Przyczyną efektu cieplarnianego jest wszelkie spalanie i emisja ciepła oraz kilku tysięcy różnych związków chemicznych do atmosfery, które to czynniki są bezpośrednią przyczyną globalnego ocieplania się klimatu i topnienia lodowców. Żeby ludzkość mogła skutecznie i nadążnie zapobiegać efektowi cieplarnianemu, to trzeba pilnie odstąpić od wszelkiego spalania na świecie na rzecz odnawialnych źródeł energii produkującej prąd elektryczny oraz równoległego odpompowania nie zasolonej wody z ujścia rzek do przygotowanych zbiorników retencyjnych na terenach pustynnych, półpustynnych, stepowych, i dla nawodnień w rolnictwie.

Wszelkie czynności związane z zapobieganiem skutkom efektu cieplarnianego powinny być nadzorowane i finansowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych.


ORGANIZACJA PRACY


1. Poszczególne państwa opracowują na podstawie map geodezyjno-wysokościowych z pomiarem poziomu wód gruntowych i statystyką bilansu opadów, plany i projekty zbiorników retencyjnych, ich lokalizacja i adaptacja terenowa grobli oraz wyznaczanie odpowiednie terenów na produkcję i magazyny rur, koniecznie przy ujściu rzek do morza (oceanu), trasy (drogi gruntowe) dojazdu i ułożenia wodociągów;
2. Jeśli wodociągi będą znacznie dłuższe np. niż 200 km, to w tym państwie powinna być uruchomiona produkcja rur; 

3. Produkcja rur powinna być znormalizowana. Rury powinny być wykonane z PCV i uzbrojone siatką stalową. Końcówki rur o średnicy 2 m powinny być łączone mechanicznie na prosty obrotowy zacisk, podobnie jak znany szlauch (wąż) strażacki. Rury o średnicy 2 m i długości 50 lub 100 m powinny być w liczbie 7 sztuk włożone w fabryce w jedną odpowiednio szeroką rurę zbrojoną, wykonaną z białego tworzywa PCV;

4. Transport rur powinien być realizowany po wcześniej wyznaczonej trasie na specjalnym pojeździe, który ma odpowiedni agregat prądotwórczy napędzający silniki elektryczne każdy o mocy 4 km. Każdy silnik elektryczny napędza jedną taśmę tytanową (Zapobieganie powodzi i suszy, www.klawiterapia.com/bazamat) 10 Rur 100 m zapiętych obejmą i ułożonych jest na 10 tak samo napędzanych podwoziach sterowanych automatycznie przez komputer z platformy pilota. Na platformie pilota są dźwigi i mechanizm łączenia rur. W rurach jest zainstalowany kabel do przesyłania energii elektrycznej i kabel serwisowy do telekomunikacji, sterowania i monitorowania w dzień i w nocy wodociągu;

5. Wodociąg jest ułożony powierzchniowo w płytkim 1 m głębokości, łagodnym rowie o kształcie poprzecznym rury;

6. Co 1000 m pod wodociągiem są zachowane przejścia (przejazdy tunelowe) pod wodociągiem.

7. Na terenach nizinnych i pod górę w poszczególnych rurach instalowane są sukcesywnie turbinowe (wiatrakowe) napędy elektromagnetyczne dla podtrzymania jednostajnej prędkości pompowanej wody.

8. Na wodociągu może być ułożony dodatkowo tor elektromagnetyczny dla pojazdu komunikacyjnego (serwisowego, patrolowego itp.)

UWAGA!!! Roboty do instalacji wodociągów 50 m pod powierzchnią wody powinny być wykonywane z odpowiednio przystosowanej w tym celu pływającej platformy. Wodociąg podwodny powinien mieć od góry umocowaną dodatkowa rurę z regulowanym ciśnieniem powietrza do stabilizacji położenia rur z tłoczoną wodą, precyzyjnie utrzymanych na tej głębokości.

Dodatkowe informacje